RSS

Arhiva Tagova | "ljudski potencijali"

Vertikalne i horizontalne strukture organizacija

Thursday, June 18, 2009

0 Komentara

Postizanje kratkoroA?nih i dugoroA?nih ciljeva mora biti u skladu s budA?etom, koji moA?e biti definiran na razliA?itim razinama, od odjelne do kompanijske. Bitno je prepoznati korist koja proizlazi iz upravljanja budA?etom na razliA?itim razinama, no potrebno je i uvesti dinamiku u to upravljanje koja bi omoguAi??ila da se na razini kompanije donesu odluke o budA?etu koje bi inaA?e trebao donijeti niA?i menadA?ment. Time se izbjegava situacija u kojoj niA?i menadA?ment zbog ograniA?enosti odjelnog budA?eta ne donosi odluke koje su vaA?nije za kompanijsku nego za odjelnu razinu. To je ujedno i osnova dinamiA?nog menadA?menta u kompanijama.

Cijeli tekst...

Korporativni blogovi su dobra stvar

Wednesday, June 17, 2009

4 Komentara

Korporativni blogovi su dobra stvar

Dobar korporativni blog važan je iz više razloga: informira javnost na osobnijem i prisnijem nivou, što generira bolju prodaju, pun je redovno ažuriranih sadržaja, pa tako i obiluje ključnim riječima što dovodi veliki broj posjetitelja na vaš sajt, konačno uspostavlja malu virtualnu zajednicu okupljenu oko vaše tvrtke, koja može poslužiti i kao dobar kanal podrške korisnicima. Osim toga, komentari na blogu mogu biti jedan od pokazatelja javnog mišljenja i stava prema organizaciji, te predstavljaju inspiraciju za dodatno gerilsko oglašavanje.

Cijeli tekst...

Osnovne greA?ke kod donoA?enja strateA?kih odluka

Friday, February 20, 2009

3 Komentara

Jedan od preduvjeta za donoA?enje dobrih strateA?kih odluka je sposobnost usmjeravanja diskusije tako da se pitaju prava pitanja i dobiju pravi odgovori. Zbog toga treba jasno razgraniA?iti diskusije koje su usmjerene a.) donoA?enju odluke od b.) onih u kojima je cilj usklaAi??ivanje tima ili podizanje motivacije. O tim razlikama ovisi i graAi??a grupe koja sudjeluje u diskusiji. Nadalje, kompanije ne smiju dozvoliti ignoriranje ljudskog faktora u donoA?enju strateA?kih odluka...

Cijeli tekst...

Outsourcing treba temelje: SLA Ugovor

Wednesday, February 4, 2009

3 Komentara

Outsourcing treba temelje: SLA Ugovor

Osnovna strateška odluka primjene Eksternalizacije (eng. Outsourcing) za društvo je izdvajanje područja poslovanja koji nisu fokusirani za osnovnu djelatnost društva čime se rasterećuju kapaciteti i čine velike uštede za društvo. Eksternalizacija uključuje prenašanje odgovornosti od društva prema dobavljaču, a ne kako se to uobičajeno promišlja u našoj praksi eksternalizacija ljudskih potencijala. Upravljanje ovim novim poretkom [...]

Cijeli tekst...