RSS

Arhiva Tagova | "analiza"

VIDEO: CRM – odnos s kupcima

Monday, August 17, 2009

0 Komentara

Poslušajte ukratko što stručnjaci govore o CRM-u ( Customer Relationship Management ) i njihovom viđenju odnosa s kupcima.

Cijeli tekst...

Web greA?ke: Nema? Ma ima…

Friday, August 7, 2009

3 Komentara

Zamislite sljedeAi??u situaciju. Kupac dolazi u vaA?u trgovinu ( "klasiA?nu", ne web ), veAi?? je dovoljno ljut A?to je jedva naA?ao parking i nada se da neAi??e dobiti kaznu jer nije platio parkiranje poA?to A?eli obaviti kupovinu brzo. Ulazi u trgovinu i bjesomuA?no traA?i ono po A?to je doA?ao. Nema, pa gdje je? Jel na ovoj polici; nije, tamo moA?da; nije... Pita prodavaA?a, ovaj mu kaA?e - to nemamo. I to je jedini odgovor koji daje kupcu. Ai??to ovaj sada radi? OkreAi??e se i ide u drugu trgovinu. HoAi??e li se viA?e ikada vratiti? Ne znam. Sumnjam. E, sad... primjenimo ovo na Internet.

Cijeli tekst...

VIDEO: Marketing plan

Monday, July 27, 2009

0 Komentara

Interesantan video koji govori o tome što je marketing plan, te predstavlja 4 komponente marketinške strategije; Vidljivosti, Interesu, Konverziji i Zadržavanju.

Cijeli tekst...

Poslovna kriza: Zašto i kako treba pratiti likvidnost?

Monday, July 27, 2009

1 Komentar

Poslovna kriza: Zašto i kako treba pratiti likvidnost?

Pod likvidnosti se podrazumijeva sposobnost poduzeća da ispuni svoje novčane obveze u roku. Plan likvidnosti treba pokazati da li će poduzeće u određenom razdoblju imati dovoljno sredstava da bi platilo otvorene račune i dalje nesmetano nastavilo raditi. Plan likvidnosti predstavlja posljednji dio financijskog koncepta poduzeća pri čemu plan prihoda i rashoda predstavlja temelj plana likvidnosti. Prema sastavnim dijelovima plan likvidnosti je sličan planu rentabilnosti. Očekivani prihodi i rashodi se u planu likvidnosti smještaju po mjesecu kada dospijevaju...

Cijeli tekst...

VIDEO: Marketinška segmentacija

Thursday, July 23, 2009

0 Komentara

Pisali smo puno puta o tome kako je ključno poznavati svoje kupce, a da bismo u tome bili precizni moramo segmentirati ne samo tržište već i njih same. Ovaj video govori upravo o Marketinškoj Segmentaciji.

Cijeli tekst...

Poslovna kriza: Operativni sustavi upozorenja

Tuesday, July 21, 2009

2 Komentara

Poslovna kriza: Operativni sustavi upozorenja

Operativni se sustavi temelje na sustavu kvantitativnih informacija. Oni se realiziraju kroz posebne informacijske sustave koji signaliziraju latentne prilike ili prijetnje pretežito kvantitativnim informacijama u usporedbi s informacijama prije njihovog nastupa. Osnovni elementi takvih sistema mogu biti zaposlenici, IT sustavi ili kombinacija zaposlenika i IT sustava. U nastavku će biti objašnjeni osnovni elementi takvog sustava i bilančni indikatori krize koji se temelje na financijskim izvještajima poduzeća, kao najčešći operativni rani indikatori poslovne krize.

Cijeli tekst...

VIDEO: Životni ciklus proizvoda i Boston Matrix

Monday, July 20, 2009

0 Komentara

Pogledajte video specifične produkcije koji na interesantan način govori o životnom ciklusu proizvoda, te ne zaobilazi i Boston Matrix (BCG).

Cijeli tekst...

VIDEO: Od čega se sastoji Business Plan?

Thursday, July 16, 2009

0 Komentara

Ako želite saznati od čega se sastoji klasičan business plan i na to pitanje želite dobiti jasan odgovor u nešto više od 1 minute, onda je ovaj video za vas.

Cijeli tekst...

VIDEO: Kako napraviti SWOT analizu?

Monday, July 13, 2009

2 Komentara

Što je SWOT analiza, od kojih se elemenata sastoji i kako se radi? Pogledajte ovaj video u kojem ćete dobiti osnovne odgovore na postavljena pitanja.

Cijeli tekst...

VIDEO: Philip Kotler i Strategija Plavog oceana

Wednesday, July 1, 2009

0 Komentara

Pogledajte kratak video u kojem Philip Kotler govori o povezanosti strategije i marketinga, te o strategiji Plavog Oceana čija specifičnost jest da joj fokus nije na konkurenciji.

Cijeli tekst...