RSS

Arhiva | July, 2009

U koji poslovni model spadaju telekom operatori?

3. July 2009

0 Komentara

Jasno je da ne postoji granica izmeAi??u jednostranih i dvostranih poslovnih modela telekom operatora, veAi?? su moguAi??i i neki oblici prijelaznih stanja. U sivoj zoni se prema nekim interpretacijama nalaze upravo telekom operatori, jer oni nisu karakteristiA?ni jednostrani kupci koji prvo kupuju opremu, a zatim ju prodaju korisniku. Telekom operatori na temelju te opreme stvaraju novu vrijednost, jer ju prvo prilagoAi??avaju i integriraju u svoju mreA?u, te na temelju toga nude uslugu korisniku.

Cijeli tekst...

Kako do kartiA?nog e-poslovanja?

2. July 2009

7 Komentara

Postave li vam kupci pitanje (a, ne neAi??e :) ) je li moja kartica sigurna na vaA?em web shopu, postavite im protupitanje - znate li A?to konobar radi s vaA?om karticom u restoranu kada ode naplatiti? Dovoljno je da prepiA?e osnovne podatke s kartice i vrati vam je, a vi ste tada puni sigurnosti jer je vaA?a kartica opet u vaA?em novA?aniku, daleko od Interneta...

Cijeli tekst...

Koliko pojedinac moA?e znati bolje od grupe ljudi?

2. July 2009

1 Komentar

Surowiecki analizira situacije u kojima mnoA?tvo donosi vrlo loA?e odluke, te zakljuA?uje da su to vrste situacija u kojima njihovo razumijevanje ili kooperacija nije uspjela jer su A?lanovi mnoA?tva bili previA?e svjesni miA?ljenja drugih te su zapoA?eli emulirati jedni druge i prilagoAi??avati se, umjesto da misle drugaA?ije. U takvom se okruA?ju odluA?ivanja gdje se ne prihvaAi??a odluka mnoA?tva gubi prednost pojedinaA?nih prosudbi i privatnih informacija, te mnoA?tvo moA?e u najboljem sluA?aju imati performanse kao i njegov najpametniji A?lan

Cijeli tekst...

VIDEO: Philip Kotler i Strategija Plavog oceana

1. July 2009

0 Komentara

Pogledajte kratak video u kojem Philip Kotler govori o povezanosti strategije i marketinga, te o strategiji Plavog Oceana čija specifičnost jest da joj fokus nije na konkurenciji.

Cijeli tekst...