RSS

Web 2.0: vrijednosti, aspekti i trendovi

Thu, Nov 20, 2008

eMarketing, ePoslovanje, eTrziste

Web 2.0: vrijednosti, aspekti i trendovi

Moglo bi se reći da je Web 2.0 u osnovi namjera da se zaradi na ljudima i sadržaju kojeg oni stvaraju (bring-your-own-content, BYOC). Ipak ova tvrdnja se odnosi na vrlo mali broj primjera Web 2.0 aplikacija, jer je ograničena kao i svaka druga ideja “brze zarade”. U svojoj biti Web 2.0 je puno sličniji open source softveru zbog svoje demokratizirane i decentralizirane kontrole stvaranja i korištenja softvera. Web 2.0 paradigma se pomaknula prema moći objavljivanja, komunikacije i socijalizacije u obliku medija kojeg pokreću ljudi.

Teško je izvesti jednostavan zaključak o tome što je Web 2.0. Radi se o konceptu koji iako je počeo živjeti tek nedavno, ima već vrlo snažan utjecaj na mnoge aspekte života u koje je Web integriran. Možda je tako najjednostavnije sažeti njegove osnovne elemente:

-

Web 2.0 Vrijednosti

 • korištenje “dugog repa” – Amazon i eBay sagrađeni su na principu “dugog repa” u kojem se na temelju malih volumena ali velike količine pojedinačnih prodaja ostvaruje ogromna zarada
 • mali, slabo povezani dijelovi – monolitnost su zamijenili mali dijelovi koji se mogu ponovno iskoristiti i koji su najčešće besplatni. Cjelina koju oni čine ima vrijednost za njezinog tvorca i za krajnjeg korisnika
 • samo-posluživanje i sudjelovanje – korisnici mogu iskoristiti vrijednost Weba 2.0 – 24 sata dnevno
 • radikalna decentralizacija – pojedinačne izvore funkcija zamijenili su mnogi decentralizirani izvori koji nisu međusobno koordinirani i nadzirani iz jedne točke

-

Web 2.0 kjučni aspekti

 • Web i svi uređaji spojeni na Web čine jednu globalnu platformu ponovno iskoristivih usluga i podataka
 • korištenje podataka i njihovo kombiniranje iz različitih izvora, posebice podataka koje su stvorili korisnici
 • stalno i neprimjetno osvježavanje softvera i podataka
 • bogata i interaktivna korisnička sučelja
 • arhitektura sudjelovanja koja potiče korisnike da stvaraju vlastiti sadržaj
 • vlasništvo podataka je kod korisnika

Korisnici su postali ujedno i izvor i konzument sadržaja, čime se stvara velika vrijednost. Preduvjet takvog procesa je da se kontrola nad sadržajem prepusti upravo korisnicima.

-

Web 2.0 trendovi

 • smanjenje pozornosti – s obzirom na veliku količinu dostupnog sadržaja smanjuje se pozornost korisnika na nove sadržaje, koji zbog toga moraju postati inovativniji i zanimljiviji da bi privukli pozornost
 • online socijalne zajednice – rastuća popularnost online socijalnih zajednica pokreće pitanje financijske isplativosti takvih aktivnosti, odnosno cijenu njezinog pokretanja. Činjenica ostaje da većina brzorastućih siteova koristi neki oblik socijalnog umrežavanja (SecondLife, MySpace, FaceBook)
 • RIA model – pojam Ajax pojavio se prije nešto više od godinu dana kao oznaka za Web platformu na kojoj se mogu izraditi Web 2.0 sučelja koja se po svom izgledu i funkcionalnosti približavaju desktop sučeljima
 • mashup fenomen – dio problema mashup fenomena su Web sučelja koja još uvijek nisu na razini desktop sučelja, ali i iskoristivost sadržaja. Većina mashup-ova temeljena je na nekoliko elemenata, dok se oni sofisticiraniji vrlo sporo pojavljuju
 • tradicionalni proizvođači softveraMicrosoft već trpi posljedice pomicanja paradigme s desktop aplikacija na Web aplikacije, dok Google polako gubi utrku u inovativnosti s malim Web 2.0 kompanijama koje je počeo kupovati u velikom broju krećući se polako prema sindromu velike kompanije
 • vrlo brzi rast broja korisnika nekih Web 2.0 aplikacija osjetit će usporavanje u budućnosti jer će se iscrpiti broj potencijalnih korisnika. Tako već neke aplikacije osjećaju usporavanje rasta, pa čak i smanjenje broja korisnika
Ocjena 4.00 od 5
, , ,

Autor teksta:

Marko Lackovic - ukupno napisanih 44 tekstova na eBizMags.

Dodiplomski studij završio je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, na kojem je stekao magistarsku i doktorsku titulu sa specijalizacijom u području telekomunikacija i informatike. Također je završio poslijediplomski MBA studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, pri čemu su mu glavni interesi bili strateški menadžment, te menadžment znanja. Svoju istraživačku karijeru započeo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu i na Swiss Federal Institute of Technology (EPFL) u Švicarskoj, a stečena znanja primjenjuje u R&D centru kompanije Ericsson Nikola Tesla d.d. u Zagrebu. Karijeru nastavlja na menadžerskim pozicijama kao voditelj prodaje u kompaniji Huawei Technologies d.o.o., te direktor prodaje u firmi Atento d.o.o. Sudjelovao je u nekoliko istraživačkih projekata Europske unije, te je napisao preko 30 znanstvenih radova. www.markolackovic.com Nadalje, suvlasnik je prvog Internet magazina u JIE regiji s područja e-poslovanja www.eBizMags.com

Kontaktiraj autora

Vas Komentar