RSS

Upravljanje projektima: Vrući krumpir

Tue, Nov 18, 2008

ePoslovanje, eTrziste

Upravljanje projektima: Vrući krumpir

Sama realizacija projekta sastoji se od niza faza – u pravilu je to 5-6 faza – što ovisi o metodologiji, no u pravilu se ona odnosi na pripremu projekta u kojoj se osiguravaju potrebni resursi i definicije, zatim slijedi faza koncepta rješenja u kojoj bi sve ono što se misli implementirati trebalo staviti na papir. Nakon toga u fazi realizacije podiže se rješenje na odgovarajućem SW. U toj fazi rješenje bi trebalo biti podignuto do razine da je spremno za korištenje od strane korisnika. U fazi pripreme za produkcije dovršila bi se dokumentacija, educirao bi se korisnik kako bi se moglo započeti s produkcijom i korištenjem SW rješenja. Zadnja faza je post produkcijska podrška, u kojoj bi se trebali otkloniti eventualne greške, te pomoći korisnicima kako bi im korištenje rješenja postala rutina.

Sve to je idealno zamišljeno – no što ako u fazi pripreme nisu osigurani svi preduvjeti, resursi i definicije – da li stati ili krenuti dalje – ako krenemo dalje, pitanje je kako – koji voditelj želi i može preuzeti takav rizik. Situacija postaje još složenija ako krene dalje, te ako nema preduvjeta da koncept rješenja sadrži željenu razinu detaljnosti, i tada je pitanje – što onda? Da li i pored toga krenuti dalje – ući u fazu realizacije? Faktor improvizacije, rizika, vještine, znanja i spretnosti voditelja, pa i konzultanata postaje vrlo važan i više nego presudan. Ako se svemu tome doda i faktor ‘vrijeme’, jer poslovi imaju i svoje rokove dovršenja, vođenje projekta počinje ličiti na ‘vrući krumpir’.

Scenariji kraja takve priče mogu biti različiti s različitim ishodom – kao npr.uspješno dovršenje projekta, dogovorno zatvaranje projekta, prekid projekta ili sudski spor. Sudski spor je vrlo rijedak kao opcija, prekid projekta je dosta konzumirana opcija, naročito kad to odgovara kupcu, nagodba je također vrlo prisutna alternativa i to kad implementator želi umanjiti štetu, a kupac i od takve opcije ima koristi. Opcija uspješnog završetka projekta u navedenim okolnostima je prava rijetkost i predstavlja slučaj za analizu, no pitanje je da li sam implementator i sam korisnik imaju mehanizme za odgovarajuću evaluaciju takve opcije.

Kao što se može vidjeti iz svega rečenog ulazak u projekt danas traži veliki oprez i to svih zainteresiranih strana – kupaca, odnosno budućih korisnika, sponzora i samih implementatora, te sve veću opremljenost i snagu samih implementatora koja se sve češće može sagledavati u raspolaganju stručnjacima ne samo IT profila, već i stručnjacima iz drugih područja kao što su: posebna poslovna područja, prava, ekologije, psihologije i sl.

-

projekti

Zbog svega toga sve je više važno i tko će voditi projekte – koji profil ljudi jer voditelji projekata sve više trebaju raspolagati interdisciplinarnim znanjima i vještinama – tako se vrlo često govori da moraju u različitim situacijama biti administratori projekta, poslovni konzultanti, pravnici, psiholozi i IT eksperti.

Rating 4.33 out of 5
[?]
, , ,

Autor teksta:

Zeljko Kokoric - ukupno napisanih 2 tekstova na eBizMags.

Dodiplomski studij završio je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, na kojem je stekao i titulu magistra zananosti. Završio poslijediplomski MBA studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, te poslijediplomski IBA studij na Leeds Metropolitan University, pri čemu su mu glavni interesi bili strateški i operativni menadžment uz podršku IT poslovnih rješenja. Svoju karijeru započinje 1983. godine na poslovima finacija i računovodstva, te organiziranju IT funkcije. Od 1988 zaposlen je u Dalekovodu gdje se pridružuje timu za razvoj poslovno-informacijskog sustava na ORACLE platformi. 1989. godine postaje član INA Trgovine kao ORACLE specijalist i radi na poslovima dizajniranja i razvoja poslovnih informacijskih rješenja. 1995. postaje dio grupe, tada unutar Berny Commerce-a, a kasnije SAP Hrvatska, koja postaje jezgro organiziranja i djelovanja SAP-a kako u Hrvatskoj, tako i u regiji. Od tada radi na poslovima SAP konzaltinga za financijsku grupu modula i javni sektor, te poslovima vođenja projekata. Danas je zaposlen u b4b na poslovima voditelja projekata u javnom sektoru.

Kontaktiraj autora

0 Komentari za ovaj tekst

2 Trackbacks za ovaj tekst

  1. Starinske metode pomažu u planiranju | eBizMags Says:

    [...] onima koji se planiranjem ili nisu bavili ili mu nisu često pribjegavali. Profesionalci, pogotovo project manageri imaju detaljno razrađene projekte kroz projektne metodologije, sa svojim wbs-ovima, resursima, [...]

  2. Utjecaj project managementa na poslovanje | eBizMags Says:

    [...] li i zašto bi im trebala lekcija o upravljanju projektima, imamo odlične vijesti. Koristeći se osnovnim principima Project Managementa u vašem sljedećem e-commerce pothvatu, ne samo da ćete uštedjeti vrijeme – uštedjet ćete i [...]

Vas Komentar