RSS

Arhiva Tagova | "trA?iA?ta"

Telekom operatori i platforme dvostranih trA?iA?ta

Thursday, March 18, 2010

4 Komentara

Telekom operatori su ujedno i vaA?an izvor podataka za pruA?atelje usluga i sadrA?aja o krajnjim korisnicima, iako se ti podaci mogu poneA?to razlikovati u svojem sadrA?aju od onoga A?to je ponuAi??aA?ima bitno. Na temelju tih podataka ponuAi??aA?i mogu optimizirati ponudu. Najvrednija je svakako trenutna informacija o ponaA?anju korisnika, primjerice njegovoj lokaciji, programu koji gleda ili web stranici koju posjeAi??uje, s obzirom da se na taj naA?in zaista omoguAi??uje interakcija izmeAi??u strana na trA?iA?tu preko posrednika, A?to vodi do velikih moguAi??nosti personalizacije i prilagodbe sadrA?aja mjestu, vremenu, aktivnostima ili navikama potroA?aA?a. Bitno je naglasiti razliku izmeAi??u telekom operatera i postojeAi??ih platformi dvostranih trA?iA?ta.

Cijeli tekst...

VIP interview: Vedran Bajer

Tuesday, March 9, 2010

0 Komentara

O ponudi i potraA?nji poslovnih ponuda u Hrvatskoj veAi?? se dugi niz godina uspjeA?no brine portal MojPosao, donoseAi??i pozitivne rezultate kako poslodavcima, tako i posloprimcima. MojPosao je portal na kojemu se oglaA?ava veAi??ina tvrtki u potrazi za novim djelatnicima, dok se danas pribliA?ava brojci od gotovo pola milijuna posjetitelja mjeseA?no. U nastojanju da saznamo tajnu uspjeha na trA?iA?tu rada, razgovarali smo s gospodinom Vedranom Bajerom, A?lanom Uprave portala MojPosao.

Cijeli tekst...

Jednostrana i dvostrana trA?iA?ta: Koji elementi utjeA?u na varijacije?

Friday, February 5, 2010

0 Komentara

PonuAi??aA?i Internet usluga ne predstavljaju dvostrano trA?iA?te izmeAi??u vlasnika web stranica i krajnjeg korisnika, s obzirom na lako potencijalno zaobilaA?enje naplate prometa prema nekom odreAi??enom web sadrA?aju. Jedan je od primjera pretvorbe iz jednostranog u dvostrano trA?iA?te pretvorba web knjiA?ara koje su sluA?ile samo za online prodaju knjiga koje se inaA?e mogu kupiti u njihovim trgovinama u platforme u kojima se nude knjige iz razliA?itih knjiA?ara. U ovom tekstu skreAi??emo vam paA?nju na neke od elemenata koji utjeA?u na varijacije trA?iA?ta.

Cijeli tekst...

Dvostrana trA?iA?ta i njihova obiljeA?ja

Monday, January 4, 2010

0 Komentara

Jedno od vaA?nih obiljeA?ja dvostranih trA?iA?ta je i vaA?nost tko plaAi??a posredniku. Cijene koriA?tenja platforme ne moraju biti jednake za sve korisnike platforme ukoliko se A?eli postiAi??i odreAi??eni omjer pojedinih tipova korisnika. Model naplate je bitan jer o njemu ovisi volumen transakcija. Tako su primjerice Internet traA?ilice poput Google-a mogle prodavati samo uslugu pretraA?ivanja, no odluA?ile su se na besplatno pretraA?ivanje uz prodaju tekstualnih oglasa koje su im donijele vjerojatno i veAi??i prihod nego A?to bi donijelo samo pretraA?ivanje.

Cijeli tekst...

U koji poslovni model spadaju telekom operatori?

Friday, July 3, 2009

0 Komentara

Jasno je da ne postoji granica izmeAi??u jednostranih i dvostranih poslovnih modela telekom operatora, veAi?? su moguAi??i i neki oblici prijelaznih stanja. U sivoj zoni se prema nekim interpretacijama nalaze upravo telekom operatori, jer oni nisu karakteristiA?ni jednostrani kupci koji prvo kupuju opremu, a zatim ju prodaju korisniku. Telekom operatori na temelju te opreme stvaraju novu vrijednost, jer ju prvo prilagoAi??avaju i integriraju u svoju mreA?u, te na temelju toga nude uslugu korisniku.

Cijeli tekst...

TrA?iA?ta predviAi??anja

Monday, May 4, 2009

1 Komentar

TrA?iA?ta predviAi??anja nisu recentna pojava, s obzirom da je joA? 1945. austrijski ekonomist F.A. Hayek opisao kako su cijene koje su odreAi??ene slobodnim trA?iA?tem ai??zmehanizam za komunikaciju informacijeai??? o buduAi??im dogaAi??ajima. Primjerice, ako se smatra da je rat na Bliskom istoku neizbjeA?an u bliskoj buduAi??nost, vrlo Ai??e vjerojatno doAi??i do poveAi??anja cijena nafte, sve dok to smatra dovoljno ljudi koji ulaA?u novac u taj posao.

Cijeli tekst...

Novi poslovni modeli u telekomunikacijama

Friday, February 6, 2009

1 Komentar

Jedan od naA?ina poboljA?avanja profitabilnosti telekom operatora je uvoAi??enje drugaA?ijeg poslovnog modela. Jedan od prijedloga koji je posebno aktualan u posljednje vrijeme je dvostrano trA?iA?te (two-sided market). U tom modelu telekom operator postaje na neki naA?in digitalni posrednik izmeAi??u ponuAi??aA?a sadrA?aja ili usluge i krajnjeg korisnika. Dvostrani modeli su u teoriji vrlo jednostavni i zasnivaju se na interakcije dvije strane trA?iA?ta koje nikada ne moraju biti u izravnom kontaktu. Na taj naA?in primjerice funkcionira trA?iA?te dionica ili maloprodaja.

Cijeli tekst...

Primjene trA?iA?ta predviAi??anja

Friday, December 12, 2008

0 Komentara

NajA?eA?Ai??a je primjena mudrosti mnoA?tva u trA?iA?tima predviAi??anja, odnosno spekulativnim trA?iA?tima koja su stvorena da bi se provjerila neka predviAi??anja. Primjerice, NewsFutures je meAi??unarodno trA?iA?te predviAi??anja koje daje vjerojatnosti za neke vijesti, odnosno predviAi??anja za performanse financijskih trA?iA?ta. Nekoliko kompanija nudi takva trA?iA?ta za predviAi??anje datuma zavrA?etka projekta, prodaje ili potencijala trA?iA?ta za nove ideje.

Cijeli tekst...