RSS

Arhiva Tagova | "struktura"

Može li se hijerarhija u organizacijama napustiti?

Tuesday, February 9, 2010

1 Komentar

Može li se hijerarhija u organizacijama napustiti?

Istraživanja Barletta i Goshala ukazuju na osnovnu karakteristiku individualizirane organizacije : ukidanje stalnih linija izvještavanja i kontrole. Hijerarhija kao način organiziranja potpuno se napušta, a svi članovi organizacije i organizacijski procesi postavljaju se na istu razinu važnosti. Može li se hijerarhija u organizacijama napustiti?

Cijeli tekst...

VIP interview: Goran Radman

Tuesday, October 6, 2009

2 Komentara

VIP interview: Goran Radman

S članom Nacionalnog vijeća za konkurentnost, Poslovnog savjeta za jugoistočnu Europu, bivšim predsjednikom Microsofta za Istočnu i Srednjoistočnu Europu, predsjednikom tvrtke za poslovno savjetovanje Sense Consulting i dekanom Veleučilišta Vern, gospodinom Goranom Radmanom, razgovarali smo u povodu početka mandata kao dekana Verna, ali i u povodu pogoršanja hrvatske konkurentnosti te iskoristivosti novih tehnologija u cilju premošćivanja kriznog perioda.

Cijeli tekst...

Ulaganje u kompanije koje zahtijevaju restrukturiranje i repozicioniranje

Monday, September 28, 2009

0 Komentara

Ulaganje u kompanije koje zahtijevaju restrukturiranje i repozicioniranje

Poslovne krize su trenutak kada je potrebno promijeniti način razmišljanja, biti brutalno realan i započeti bolne korekcije. Pojedine kompanije imaju problema sa likvidnosti, gube narudžbe i bore se za preživljavanje. Najbrže mjere za spašavanje su: otpuštanje, nekontrolirano rezanje troškova i rješavanje neprofitabilnih korisnika. Međutim takvo djelovanje nije dugoročno održivo. Oni umjereniji okreću se mjerama kao što su: korištenje sinergije, jačanje korporativne kulture, partnerstva u kojima se mogu podjeliti troškovi i generirati novi izvori prihoda.

Cijeli tekst...

Vertikalne i horizontalne strukture organizacija

Thursday, June 18, 2009

0 Komentara

Vertikalne i horizontalne strukture organizacija

Postizanje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva mora biti u skladu s budžetom, koji može biti definiran na različitim razinama, od odjelne do kompanijske. Bitno je prepoznati korist koja proizlazi iz upravljanja budžetom na različitim razinama, no potrebno je i uvesti dinamiku u to upravljanje koja bi omogućila da se na razini kompanije donesu odluke o budžetu koje bi inače trebao donijeti niži menadžment. Time se izbjegava situacija u kojoj niži menadžment zbog ograničenosti odjelnog budžeta ne donosi odluke koje su važnije za kompanijsku nego za odjelnu razinu. To je ujedno i osnova dinamičnog menadžmenta u kompanijama.

Cijeli tekst...