RSS

Arhiva Tagova | "rizici"

VIDEO: Kako napraviti Risk Management Plan?

Thursday, September 3, 2009

0 Komentara

Rizik je uvijek prisutan, neovisno o vrsti posla kojom se bavite vi ili vaša tvrtka. Ovaj video ukazuje na osnovne elemente rizika i demonstrira kako napraviti Risk Management Plan.

Cijeli tekst...

Prilika za investitore: Ulaganje u start-up projekte

Thursday, September 3, 2009

2 Komentara

Prilika za investitore: Ulaganje u start-up projekte

Niti ljudi, niti institucije danas nemaju povjerenja da investiraju svoj kapital. Investicije su u srednjoj i istočnoj Europi smanjene za 50% u odnosu na prošlu godinu. Poduzeća se nalaze u posebno nezgodnoj situaciji jer vrlo teško dobijaju novac na financijskom tržištu. Kada tome dodamo da je država veliki potrošač i uzima puno novca sa tržišta, onda to dodatno povećava pritisak na gospodarstvo. To je prilika za investitore rizičnog kapitala koji mogu pomoći da realni sektor dobije potreban novac. U ovom tekstu osvrnut ćemo se na start-up projekte.

Cijeli tekst...

VIDEO: 4 glavne kategorije rizika u poslovanju

Thursday, August 27, 2009

0 Komentara

Ovaj 6 - minutni video razmatra Poslovno modeliranje i Matricu analize rizika. Dobit ćete uvid u 4 glavne kategorije rizika kroz procese.

Cijeli tekst...

PoboljA?ajte svoje odluke

Tuesday, July 14, 2009

4 Komentara

Prevelika opreznost prema riziku karakteristiA?na je za male ali A?este odluke. U takvim je sluA?ajevima izraA?ena odbojnost prema nesigurnim ishodima, posebice ako su moguAi??i dobici puno veAi??i od moguAi??ih gubitaka. RjeA?enje ovog problema je promatranje pojedinaA?nih projekata kao dijela niza projekata,

Cijeli tekst...

Sustavi ranog upozorenja: Da li su mogli spriječiti krizu?

Friday, June 26, 2009

2 Komentara

Sustavi ranog upozorenja: Da li su mogli spriječiti krizu?

Autorica ovog teksta je 2008. godine provela empirijsko istraživanje na hrvatskim poduzećima o razvoju reorganizacijskih projekata i upotrebi sustava ranog upozorenja. Osnovni cilj istraživanja bio je odrediti uzroke poslovnih kriza i identificirati ključne faktore uspjeha u njihovom rješavanju. Drugi cilj bio je istražiti primjenu sustava ranog upozorenja u hrvatskim tvrtkama. U empirijskom istraživanju sudjelovalo je 35 poduzeća, odnosno 12%, iz statističkog uzorka od 300 najvećih poduzeća u Republici Hrvatskoj po kriteriju ostvarenih prihoda u 2006. godini.

Cijeli tekst...

Upravljanje rizicima: Kultura i nadzor

Friday, May 15, 2009

3 Komentara

Za uspjeA?no provoAi??enje strategije upravljanja rizicima nuA?no je da je i vrhovni menadA?ment svjestan da je analiza moguAi??ih gubitaka jednako bitna kao i analiza dobitaka koji slijede iz neke odluke. Ni jedan menadA?ment ne moA?e u potpunosti eliminirati rizik, ali moA?e znatno ublaA?iti utjecaj rizika i neugodnih iznenaAi??enja.

Cijeli tekst...

Upravljanje rizikom: Koliko ga se treba bojati u poslovanju?

Wednesday, February 25, 2009

1 Komentar

Visoka koncentracija rizika nije nuA?no loA?a, jer njezina percepcija ovisi o sklonosti kompanije prema riziku. Problem nastaje jer mnoge kompanije nisu nikada donijele strategiju odnosa prema riziku. Formuliranje takve strategije je izuzetno bitno jer se ona odnosi na sve investicijske aktivnosti. Dobra strategija jasno odreAi??uje koje su vrste i koncentracije rizika prihvatljive za kompaniju, te koji povrat kompanije zahtijevaju za preuzimanje takvih rizika. Na taj naA?in voditelji poslovnih jedinica mogu uskladiti svoje odluke sa smjernicama koje ima cjelokupna kompanija.

Cijeli tekst...

Osnovne greA?ke kod donoA?enja strateA?kih odluka

Friday, February 20, 2009

3 Komentara

Jedan od preduvjeta za donoA?enje dobrih strateA?kih odluka je sposobnost usmjeravanja diskusije tako da se pitaju prava pitanja i dobiju pravi odgovori. Zbog toga treba jasno razgraniA?iti diskusije koje su usmjerene a.) donoA?enju odluke od b.) onih u kojima je cilj usklaAi??ivanje tima ili podizanje motivacije. O tim razlikama ovisi i graAi??a grupe koja sudjeluje u diskusiji. Nadalje, kompanije ne smiju dozvoliti ignoriranje ljudskog faktora u donoA?enju strateA?kih odluka...

Cijeli tekst...