RSS

Arhiva Tagova | "rizici"

VIDEO: Kako napraviti Risk Management Plan?

Thursday, September 3, 2009

0 Komentara

Rizik je uvijek prisutan, neovisno o vrsti posla kojom se bavite vi ili vaša tvrtka. Ovaj video ukazuje na osnovne elemente rizika i demonstrira kako napraviti Risk Management Plan.

Cijeli tekst...

Prilika za investitore: Ulaganje u start-up projekte

Thursday, September 3, 2009

2 Komentara

Prilika za investitore: Ulaganje u start-up projekte

Niti ljudi, niti institucije danas nemaju povjerenja da investiraju svoj kapital. Investicije su u srednjoj i istočnoj Europi smanjene za 50% u odnosu na prošlu godinu. Poduzeća se nalaze u posebno nezgodnoj situaciji jer vrlo teško dobijaju novac na financijskom tržištu. Kada tome dodamo da je država veliki potrošač i uzima puno novca sa tržišta, onda to dodatno povećava pritisak na gospodarstvo. To je prilika za investitore rizičnog kapitala koji mogu pomoći da realni sektor dobije potreban novac. U ovom tekstu osvrnut ćemo se na start-up projekte.

Cijeli tekst...

VIDEO: 4 glavne kategorije rizika u poslovanju

Thursday, August 27, 2009

0 Komentara

Ovaj 6 - minutni video razmatra Poslovno modeliranje i Matricu analize rizika. Dobit ćete uvid u 4 glavne kategorije rizika kroz procese.

Cijeli tekst...

Poboljšajte svoje odluke

Tuesday, July 14, 2009

4 Komentara

Poboljšajte svoje odluke

Prevelika opreznost prema riziku karakteristična je za male ali česte odluke. U takvim je slučajevima izražena odbojnost prema nesigurnim ishodima, posebice ako su mogući dobici puno veći od mogućih gubitaka. Rješenje ovog problema je promatranje pojedinačnih projekata kao dijela niza projekata,

Cijeli tekst...

Sustavi ranog upozorenja: Da li su mogli spriječiti krizu?

Friday, June 26, 2009

2 Komentara

Sustavi ranog upozorenja: Da li su mogli spriječiti krizu?

Autorica ovog teksta je 2008. godine provela empirijsko istraživanje na hrvatskim poduzećima o razvoju reorganizacijskih projekata i upotrebi sustava ranog upozorenja. Osnovni cilj istraživanja bio je odrediti uzroke poslovnih kriza i identificirati ključne faktore uspjeha u njihovom rješavanju. Drugi cilj bio je istražiti primjenu sustava ranog upozorenja u hrvatskim tvrtkama. U empirijskom istraživanju sudjelovalo je 35 poduzeća, odnosno 12%, iz statističkog uzorka od 300 najvećih poduzeća u Republici Hrvatskoj po kriteriju ostvarenih prihoda u 2006. godini.

Cijeli tekst...

Upravljanje rizicima: Kultura i nadzor

Friday, May 15, 2009

3 Komentara

Upravljanje rizicima: Kultura i nadzor

Za uspješno provođenje strategije upravljanja rizicima nužno je da je i vrhovni menadžment svjestan da je analiza mogućih gubitaka jednako bitna kao i analiza dobitaka koji slijede iz neke odluke. Ni jedan menadžment ne može u potpunosti eliminirati rizik, ali može znatno ublažiti utjecaj rizika i neugodnih iznenađenja.

Cijeli tekst...

Upravljanje rizikom: Koliko ga se treba bojati u poslovanju?

Wednesday, February 25, 2009

1 Komentar

Upravljanje rizikom: Koliko ga se treba bojati u poslovanju?

Visoka koncentracija rizika nije nužno loša, jer njezina percepcija ovisi o sklonosti kompanije prema riziku. Problem nastaje jer mnoge kompanije nisu nikada donijele strategiju odnosa prema riziku. Formuliranje takve strategije je izuzetno bitno jer se ona odnosi na sve investicijske aktivnosti. Dobra strategija jasno određuje koje su vrste i koncentracije rizika prihvatljive za kompaniju, te koji povrat kompanije zahtijevaju za preuzimanje takvih rizika. Na taj način voditelji poslovnih jedinica mogu uskladiti svoje odluke sa smjernicama koje ima cjelokupna kompanija.

Cijeli tekst...

Osnovne greške kod donošenja strateških odluka

Friday, February 20, 2009

3 Komentara

Osnovne greške kod donošenja strateških odluka

Jedan od preduvjeta za donošenje dobrih strateških odluka je sposobnost usmjeravanja diskusije tako da se pitaju prava pitanja i dobiju pravi odgovori. Zbog toga treba jasno razgraničiti diskusije koje su usmjerene a.) donošenju odluke od b.) onih u kojima je cilj usklađivanje tima ili podizanje motivacije. O tim razlikama ovisi i građa grupe koja sudjeluje u diskusiji. Nadalje, kompanije ne smiju dozvoliti ignoriranje ljudskog faktora u donošenju strateških odluka...

Cijeli tekst...