RSS

Arhiva Tagova | "R&D"

Softver kao usluga: Potrebne promjene

Wednesday, September 2, 2009

1 Komentar

Softver kao usluga: Potrebne promjene

Kako se vrijeme online softvera naglo približava, menadžeri će morati osigurati razvoj navedenih sposobnosti i R&D kapaciteta u kompanijama, kao i djelovati na svoje kupce da prihvate novi model. Poslovni modeli i partnerstva, kao i kompenzacijski modeli doživjet će korjenite promjene, a razvoj online platformi će doći u prvi plan, čime uz bok velikih softverskih kompanija staju i mnogi manji, ali često inovativniji proizvođači. Menadžment proces i organizacijska struktura će morati nadzirati istodobno dva procesa – proizvodnju tradicionalnog softvera i proizvodnju softvera kao usluge, žele li sačuvati postojeću bazu korisnika i privući nove korisnike.

Cijeli tekst...

Online vs tradicionalni softver

Friday, January 16, 2009

5 Komentara

Online vs tradicionalni softver

Proizvođači online softvera imaju više troškove prodaje i marketinga u odnosu na tradicionalne proizvođače. Model pretplate na softver stvara manje prihoda na početku, jer je plaćanje raspršeno tijekom perioda korištenja, a nije više na početku perioda u obliku cijene licence. Troškovi prodaje u oba modela nastaju podjednako, iako je omjer troškova i prihoda veći kod online modela. Veliki udio kupaca proizvođača online softvera čine mali i srednje veliki poslovi, dok velike kompanije uglavnom čine stalnu bazu kupaca proizvođača tradicionalnog softvera.

Cijeli tekst...