RSS

Arhiva Tagova | "data mining"

Koja je razlika izmeAi??u MenadA?menta znanja i Poslovne inteligencije?

Friday, January 15, 2010

1 Komentar

Razlika izmeAi??u menadA?menta znanja i poslovne inteligencije nije strogo definirana i razlikuje se izmeAi??u brojnih izvora s obzirom da su u posljednje vrijeme oba pojma postala vrlo popularna u poslovnom i informatiA?kom svijetu. Ipak osjeti se podjela koja menadA?ment znanja veA?e viA?e uz teoriju organizacije i upravljanja, dok se poslovna inteligencija veA?e uz softver koji se koristi kao potpora odluA?ivanju.

Cijeli tekst...

BI 2.0: SljedeAi??a generacija

Tuesday, June 2, 2009

1 Komentar

PoA?eli smo A?ivjeti u ai??zrealnom vremenuai???, iz minute u minutu. Vijesti su dostupne gotovo istog trenutka kada se dogode u bilo kojem kutku svijeta, upoznati smo s trenutnim stanjem na naA?em bankovnom raA?unu, stanjem zaliha mobitela kojeg A?elimo kupiti, ili raspoloA?ivoA?Ai??u sjediA?ta na letu kojeg A?elimo rezervirati. Svaka od ovih akcija stvara gomilu podataka. Da bi se poslovni modeli mogli prilagoditi takvom poslovanju koriste se tehnologije zasnovane na dogaAi??ajima, a podaci se prenose arhitekturama koje su orijentirane uslugama...

Cijeli tekst...

Poslovna inteligencija: ZaA?to, A?to i kako?

Wednesday, January 21, 2009

2 Komentara

Informacija na pravom mjestu i u pravo vrijeme je u vrijeme elektroniA?kog poslovanja jedan od najvaA?nijih resursa koji moA?e znaA?iti razliku izmeAi??u opstanka ili propasti kompanije. Prije poA?etka informacijskog doba u drugoj polovici 20 stoljeAi??a, kompanije su morale prikupiti podatke iz neautomatiziranih izvora, te nisu posjedovale raA?unalne resurse za odgovarajuAi??u analizu podataka. Stoga su se poslovne odluke temeljile uglavnom na intuiciji. S automatizacijom sve viA?e sustava, drastiA?no se poveAi??ala koliA?ina podataka koja je postala dostupna...

Cijeli tekst...