RSS

Ukratko: Strateško planiranje procesa

Tue, Apr 19, 2011

Izdvojeno, ePoslovanje, eTrziste

Ukratko: Strateško planiranje procesa

Uz današnju konkurenciju, klasično budžetom definirano planiranje ili planiranje na bazi prognoza jednostavno nije dostatno da osigura preživljavanje i napredak velikih tvrtki. Tvrtke se moraju angažirati u strateškom planiranju koje jasno definira ciljeve,  ocjenjuje internu i eksternu situaciju da bi formuliralo strategiju, implementiralo je, nadziralo napredak i napravilo potrebne preinake. Pojednostavljen proces strateškog planiranja sastoji se od sljedećih cjelina, koje ćemo detaljnije objasniti: misija i ciljevi, skeniranje okoline, formuliranje strategije, implementacija strategije, evaluacija i kontrola.

Misija i ciljevi

Izjava o misiji u pravilu opisuje poslovnu viziju tvrtke, koja uključuje nepromjenjive vrijednosti tvrtke, i vizionarski pogled u budućnost s ciljevima i prilikama koje tvrtka želi ostvariti.
Direktor tvrtke, vođen poslovnom vizijom, može definirati mjerljive financijske i strateške ciljeve. Financijski ciljevi uključuju mjere poput definirane prodaje i rasta profita. Strateški ciljevi se odnose na pozicioniranje poslovanja, te uključuju mjere poput tržišnog udjela ili reputacije.

-

Skeniranje okoline

Skeniranje okoline sastoji se od sljedećih komponenti:

  • interne analize tvrtke
  • analize industrije tvrtke
  • vanjsko makro okruženje (PEST analiza)

Interna analiza može ukazati na slabosti i snagu tvrtke, dok eksterna analiza otkriva prijetnje, ali i prilike. Profil prednosti, nedostataka, prilika i prijetnji kreira se pomoću SWOT analize.
Industrijska analiza može se napraviti u okvirima koje je zadao Michael Porter, koji su poznati pod nazivom Porterovih pet snaga. Taj okvir ocjenjuje ulazne barijere, dostavljače, kupce, zamjenske proizvode i konkurenciju.

-

Formuliranje strategije

Uz pomoć informacija dobivenih skeniranjem okoline, tvrtka treba iskoristiti svoje prednosti da iskoristi prilike koje je uočila, uz obzir na vlastite nedostatke i konkurenciju. Da zadrži superiornu profitabilnost, tvrtka treba razviti kompetitivnu prednost pred konkurencijom. Ona može biti bazirana na razlici u cijeni ili nekoj drugoj prednosti, poput duljeg jamstva.

-

Implementacija strategije

Odabrana strategija implementira se pomoću programa, proračunskih sredstava i procedura.
Implementacija uključuje organizaciju raspoloživih resourcea i motivaciju zaposlenika da postignu ciljeve. Način na koji se strategija implementira može imati značajan utjecaj na uspjeh. U velikim tvrtkama najčešće su oni koji implementiraju strategiju drugi zaposlenici u odnosu na one koji su je definirali. Zbog toga je potrebno posvetiti mnogo pažnje komunikaciji i objašnjavanju strategije. U suprotnom, implementacija može propasti ukoliko su je niže rangirani menadžeri krivo razumjeli i stvaraju pasivan otpor.

Evaluacija i kontrola

Implementacija strategije mora biti pomno nadzirana i ako je potrebno korigirana u hodu. Evaluacija i kontrola sastoji se od ovih koraka:

  • Definiranje parametara za ocjenjivanje
  • Definiranja krajnjih vrijednosti za te parametre
  • Vršenje mjerenja
  • Usporedba izmjerenih rezultata s redefiniranim standardom
  • Vršenje neophodnih izmjena

Rating 3.29 out of 5
[?]
, , , ,

Autor teksta:

eBizMags - ukupno napisanih 269 tekstova na eBizMags.

Svi autori - Što je eBizMags?

Kontaktiraj autora

Vas Komentar