RSS

Strateški sustavi upozorenja i upravljanje rizikom

Wed, Mar 31, 2010

eDukacija, ePoslovanje, eTrziste

Strateški sustavi upozorenja i upravljanje rizikom

Strateški sustavi ranog otkrivanja krize, osim što uključuju nove metode i instrumente analize, obuhvaćaju i novi pristup samoj analizi. U strateški, suvremeni pristup spadaju i tradicionalne metode analize nadopunjene novim instrumentima, te taj pristup podrazumijeva analizu okruženja poduzeća, grane i tržišta u kojoj poduzeće posluje, management i financijske pokazatelje poslovanja. Tako se i SWOT analiza može naći u suvremenom sustavu ranog otkrivanja krize, ali kao nadopuna, primjerice, PESTLE metodi, analizi struktura i procesa, ljudskih potencijala i ostalim instrumentima.

Strateški i suvremeni pristup analizi poslovanja poduzeća i otkrivanja ranih indikatora krize uključuje vanjske i unutarnje utjecaje, odnosno okruženje poduzeća, granu i tržište u kojem djeluje, menadžment, te strukture i procese u poduzeću.

Analiza svih sastavnih dijelova osigurava potpunu sliku o situaciji poduzeća što nakon otkrivanja ranih indikatora, osigurava detaljnu analizu uzroka poslovne krize, te uspostavljanje sveobuhvatnih mjera za savladavanje krize.

-

Upravljanje rizikom

Sustav upravljanja rizicima može se definirati kao cjelovit proces obuhvaćanja, mjerenja i nadziranja relevantnih i potencijalnih rizika, te analize s tim u vezi potencijalnih gubitaka. To je trajni proces koji omogućuje ranu i sustavnu spoznaju, te izbjegavanje i otklanjanje rizičnih promjena.

Upravljanje rizikom je jedan od instrumenata upravljanja koji služi kao sustav ranog upozorenja poslovne krize. Osim upravljanja rizikom postoje i ostali instrumenti upravljanja kao primjerice strateško planiranje, upravljanje projektima i proizvodima, upravljanje proizvodnjom i kvalitetom, financijsko upravljanje i planiranje, kao i instrumenti u području upravljanja ljudskim potencijalima. Instrumenti upravljanja se mogu posložiti prema vremenu na koje se odnose, odnosno u njihovom pristupu prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

Prema takvom pozicioniranju, upravljanje rizikom spada u instrument upravljanja koji se odnosi na bližu i dalju budućnost, odnosno spada u sustav ranog upozorenja. Kada se govori o upravljanju rizikom kao sustavu ranog upozorenja, potrebno je razlikovati indikatore ranog upozorenja i planiranje u slučaju nužde kao dva osnovna dijela upravljanja rizicima.

Indikatori ranog upozorenja služe pravovremenom prepoznavanju devijacije ostvarenja ciljeva budući su rizici neočekivane devijacije ciljeva. Rizik, ako se radi o neočekivanoj i nepredviđenoj promjeni, može se prepoznati kroz promatranje indikatora ranog upozorenja. Indikatori ranog upozorenja mogu se odnositi na interne ciljne veličine ili eksterne uvjete poslovanja poduzeća.

upravljanje-rizikom

Sistematski sustav upravljanja rizicima osim identifikacije rizika pomoću indikatora ranog upozorenja, uključuje analizu rizika i njihovo ocjenjivanje, upravljanje rizicima kao posljedicu ocjenjivanja, te nadgledanje i kontrolu posljedica. Nakon indikatora ranog upozorenja i identificiranja rizika, isti se moraju dubinski analizirati i ocijeniti. Cilj analize rizika je kvalitativna ocjena rizika i njegove kvantitativne mjere. Tijekom analize rizika, analiziraju se rizici s jedne strane prema vjerojatnosti nastupanja, te s druge strane prema visini mogućih šteta za poduzeće. Usmjeravanjem rizika završava faza prikupljanja i ocjene, a započinje faza aktivnog upravljanja rizicima.

Rating 4.33 out of 5
[?]
, , , ,

Autor teksta:

Dejana Dojčinović - ukupno napisanih 10 tekstova na eBizMags.

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, no različite stipendije odvele su je na školovanje u Njemačku, Austriju i Veliku Britaniju, te je također završila praksu u Henkelu i Europskom Parlamentu u Bruxellesu. Završila je i MBA studij na Sveučilištu u Zagrebu. Trenutno radi kao senior konzultant u konzultantskoj kući Roland Berger Strategy Consultants. Za karijeru konzultanta odlučila se 2006. godine, nakon što je dvije i pol godine radila kao brand menadžer, a zatim i kao voditelj marketinga za tvrtku koja distribuira kozmetičke proizvode.

Kontaktiraj autora

0 Komentari za ovaj tekst

2 Trackbacks za ovaj tekst

  1. IC Daily – Equity Summary – 19.04.2010. | eBizMags Says:

    [...] mogao dosegnuti toliko spominjanu razinu 1,30. S druge strane japanska valuta snažno jača kako se rizik prema dionicama smanjuje te investitori sele u sigurnije luke. Tako se EUR/JPY kreće na razinama [...]

  2. IC Daily – Equity Summary – 21.04.2010. | eBizMags Says:

    [...] securities position that is not hedged from market risk. Both the potential gain and the potential risk are greater when a position is naked instead of covered (a covered position is hedged from market [...]

Vas Komentar