RSS

Što je zapravo Web 2.0?

Mon, Sep 22, 2008

eMarketing, ePoslovanje, eTrziste

Što je zapravo Web 2.0?

Web je nedvosmisleno postao jednim od najvažnijih pojmova početka 21. stoljeća, evoluirajući iz entuzijazma nekolicine vizionara u tkivo koje sve snažnije prožima svaki dio naših života. Danas je većina medija, uključujući novine, TV radio, zabavu, muziku, ili komunikacijska sredstva poput maila, chata ili telefona postala dio Weba.

Web 2.0 je pojam koji je obilježio proteklih nekoliko godina i unio mnoge promjene u način na koji se Web koristi, a posebice u način na koji se na Webu zarađuje. Ipak ostaje poprilično nejasno što je uopće Web 2.0, po čemu se on razlikuje od prijašnje inačice (za koju nismo niti znali da ju imamo), te da li postoji neki centralni autoritet koji određuje koje se promjene ugrađuju u Web.

Mnogi su rani opisi Weba 2.0 uključivali veliku količinu primjera aplikacija ili novih fenomena koji su svakodnevno postajali sve prisutniji na Webu. Kasnije se to mnoštvo počelo smanjivati da bi se identificirali osnovni pojmovi i njihova obilježja. Jasno je da je vrijeme utjecalo i na profiliranje ranih Web 2.0 aplikacija, poput GMaila, dok su mnoge druge nestale napravivši mjesto naprednijim konceptima. Takva se evolucija Web 2.0 fenomena često naziva i redukcionizmom Weba.

Bez obzira na definicije činjenica ostaje da se Web i dalje vrlo brzo razvija. Velika promjena u odnosu na prijašnji koncept je u tome što se sadržaj oblikuje sa strane korisnika. Dovoljno je pogledati primjere MySpace ili Facebook koji su uspjeli zahvaljujući korisnički definiranim osobnim stranicama i efektom socijalnog umrežavanja na Webu.

Razvoj Weba usko je povezan s konceptom Interneta i rastom njegove popularnosti. Internet je kao koncept počeo lokalno, temeljen na IP mreži, da bi kasnije evoluirao u javnu mrežu. Web je kao takav puno mlađi i započeo je s HTTP konceptom kojeg je razvio Tim Berners-Lee. Jasno je da je Web zapravo izgrađen na temelju javne Internetske mreže koja je i omogućila mrežni efekt Weba.

-

Definicije Web 2.0

Mnogi smatraju da je Web 2.0 čisto marketinški pojam ili uopće nisu niti čuli za njega. Umjesto da definiramo pojam, navest ćemo popis najčešće referenciranih definicija u nastavku:

 • O’Reilly – jedna od prvih sveobuhvatnijih definicija bila je ona u grafičkom obliku meme mape koja prikazuje sve sastavne elemente Web 2.0 koncepta. O’Reilly zapravo polazi od pretpostavke da se radi o “gravitacijskoj jezgri”, a ne skupu konkretnih tehnologija.
 • Wikipedia – ovaj je sadržaj preporučljivo analizirati jer je neprestano obnavlja i predstavlja dobar pregled Web 2.0 koncepta.
 • Richard MacManus – jedna od prvih i najboljih definicija Weba 2.0 koju je zanimljivo usporediti s trenutnim stanjem Weba.
 • Jeff Clavier – u ovoj definiciji prva mjesta zauzimaju otvorenost podataka i usluga, bogata sučelja aplikacija, te niska cijena izrade aplikacija korištenjem jednostavnih modela i tehnika programiranja.
 • Paul Graham – ovo je jedna od novijih definicija koja se uspješno razgraničava činjenice od preuveličavanja uloge Web 2.0 koncepta koja je posebno prisutna u starijim tekstovima i definicijama.
Ocjena 4.50 od 5
, , , ,

Autor teksta:

Marko Lackovic - ukupno napisanih 44 tekstova na eBizMags.

Dodiplomski studij završio je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, na kojem je stekao magistarsku i doktorsku titulu sa specijalizacijom u području telekomunikacija i informatike. Također je završio poslijediplomski MBA studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, pri čemu su mu glavni interesi bili strateški menadžment, te menadžment znanja. Svoju istraživačku karijeru započeo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu i na Swiss Federal Institute of Technology (EPFL) u Švicarskoj, a stečena znanja primjenjuje u R&D centru kompanije Ericsson Nikola Tesla d.d. u Zagrebu. Karijeru nastavlja na menadžerskim pozicijama kao voditelj prodaje u kompaniji Huawei Technologies d.o.o., te direktor prodaje u firmi Atento d.o.o. Sudjelovao je u nekoliko istraživačkih projekata Europske unije, te je napisao preko 30 znanstvenih radova. www.markolackovic.com Nadalje, suvlasnik je prvog Internet magazina u JIE regiji s područja e-poslovanja www.eBizMags.com

Kontaktiraj autora

2 Komentari za ovaj tekst

 1. Aljoša komentira:

  mnogi ga pokušavaju definirati, a još više njih se pita: čemu?
  web 2.0 je samo buzzword koji se koristi da bi se neki proizvodi lakše prodavali, ali web je zapravo isti.

  kod nas većina pod web 2.0 poima dizajn, pa su česti zahtjevi: “napravite mi web 20 (dvadeset) stranicu” :)

 2. Sinisa Begovic komentira:

  Često razgovaram s kolegama koji rade u produkcijskim (web) studijima na različitim tehnologijama, primjer kojeg navodite je sveprisutan. Razlog? Vrlo mala educiranost naručitelja o webtehnologijama, mogućnostima, a često ne znaju tko im je target i kako mu se uopće obratiti? Ali zato, svi su majstori za boje… :)

3 Trackbacks za ovaj tekst

 1. Web 2.0: vrijednosti, aspekti i trendovi | eBizMags Says:

  [...] softveru zbog svoje demokratizirane i decentralizirane kontrole stvaranja i korištenja softvera. Web 2.0 paradigma se pomaknula prema moći objavljivanja, komunikacije i socijalizacije u obliku medija [...]

 2. Goran G » Blog Archive » Dnevnik_28.09.2009. Says:

  [...] U prvom dijelu posta se spominje izraz Web 2.0 alati. Svi se razbacuju sa tim pojmom, a nitko ne zna objasniti što je. Pretražujući Internet pronašao sam jedan članak [...]

 3. Marko D » Blog Archive » Vježbe 14.09 Says:

  [...] tako upoznao nas je s pojmom web 2.0 alata, o kojima nešto više možete saznati ovdje , te Web [...]

Vas Komentar