RSS

Što je Knowledge Management?

Mon, Mar 29, 2010

eDukacija, ePoslovanje

Što je Knowledge Management?

Menadžment je dio hijerarhije koja uključuje nadzor (supervision), menadžment (management) i vodstvo (leadership). Nadzor je vezan uz pojedinačne zadatke i zaposlenike na operativnoj razini u organizaciji ili organizacijskoj jedinici. Menadžment se odnosi na grupe i prioritete na taktičkoj razini. Vodstvo je vezano uz svrsishodnost i promjene na strateškoj razini. Menadžment znanja se stoga odnosi na uporabu i povećanje znanja u organizacijama uzimajući u obzir ciljeve organizacije.

-

Pojmovno određenje menadžmenta znanja (Knowledge Management)

U ovom ćemo dijelu navesti nekoliko definicija menadžmenta znanja:

  • Menadžment znanja je eksplicitan i sistematičan menadžment vitalnog znanja i pridruženih procesa stvaranja, prikupljanja, organiziranja, difuzije, korištenja i eksploatacije. Menadžment znanja zahtijeva pretvorbu osobnog znanja u korporativno znanje koje se može dijeliti i prikladno primijeniti u organizaciji.
  • Menadžment znanja odnosi se na kritična pitanja prilagodbe organizacije, njezinog preživljavanja i kompetencija s obzirom na rastuće diskontinuirane promjene u okolini. U osnovi on utjelovljuje organizacijski proces s ciljem sinergijske kombinacije podatkovnih i informacijskih kapaciteta procesiranja informacijskih tehnologija i kreativnih i inovativnih kapaciteta ljudskih bića.
  • Menadžment znanja je formalizacija i pristup iskustvu, znanju i ekspertizi koji otvara nove mogućnosti, omogućuje superiorne performanse, potiče inovacije i povećava vrijednost za korisnika (Beckman, 1997).
  • Menadžment znanja je dobivanje odgovarajućeg znanja za odgovarajuće ljude u odgovarajućem trenutku da bi oni mogli donijeti najbolje odluke (Petrash, 1996).
  • Menadžment znanja je proces prikupljanja (capturing) kolektivne ekspertize u poduzeću bez obzira na mjesta gdje se pojavljuje – u bazama podataka, na papiru, ili u glavama ljudi – te njezine distribucije na mjesta gdje može proizvesti najveću vrijednost (Hibbard, 1997).
  • (Menadžment znanja je) … rastuća disciplina menadžmenta koja uključuje lociranje, organiziranje, prijenos i korištenje znanja i ekspertize unutar organizacije u cilju obavljanja poslovnih aktivnosti (Turner, 1999).
  • Menadžment znanja znači primjenu procesa stvaranja, održavanja, primjene, dijeljenja i obnavljanja znanja da bi se poboljšale organizacijske performanse i stvorila vrijednost (Allee, 1997). Allee umjesto menadžmenta znanja upotrebljava izraz korištenje znanja (leveraging knowledge), jer menadžment previše upućuje na kontrolu koja je koncept industrijskog doba.

-

management

Što uključuju ključni dijelovi menadžmenta znanja?

  • učenika (learner) uz kojeg se veže proces učenja,
  • proces učenja (learning process) koji se sastoji od dobivanja informacija i procesiranja informacija u dodatno znanje, te
  • rezultat učenja (learning outcome) kojeg dobivamo iz procesa učenja.

Menadžment znanja (Knowledge Management – KM) je proces koji pomaže organizacijama da pronađu, odaberu, organiziraju i prenesu važne informacije i ekspertize neophodne za aktivnosti poput rješavanja problema, dinamičkog učenja, strateškog planiranja i donošenja odluka.

Menadžment znanja posljednjih je godina naglo dobio na važnosti. Organizacije i akademska zajednica naglašavaju značaj znanja kao osnove kompetitivne prednosti (Teece, 1998; Boisot, 1998; Zack, 1999), dok je značajan broj radova napisan na temu stvaranja i uporabe znanja u organizacijama.

Ocjena 3.80 od 5
, , , , ,

Autor teksta:

Marko Lackovic - ukupno napisanih 44 tekstova na eBizMags.

Dodiplomski studij završio je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, na kojem je stekao magistarsku i doktorsku titulu sa specijalizacijom u području telekomunikacija i informatike. Također je završio poslijediplomski MBA studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, pri čemu su mu glavni interesi bili strateški menadžment, te menadžment znanja. Svoju istraživačku karijeru započeo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu i na Swiss Federal Institute of Technology (EPFL) u Švicarskoj, a stečena znanja primjenjuje u R&D centru kompanije Ericsson Nikola Tesla d.d. u Zagrebu. Karijeru nastavlja na menadžerskim pozicijama kao voditelj prodaje u kompaniji Huawei Technologies d.o.o., te direktor prodaje u firmi Atento d.o.o. Sudjelovao je u nekoliko istraživačkih projekata Europske unije, te je napisao preko 30 znanstvenih radova. www.markolackovic.com Nadalje, suvlasnik je prvog Internet magazina u JIE regiji s područja e-poslovanja www.eBizMags.com

Kontaktiraj autora

Vas Komentar