RSS

Poslovni coaching donosi benefite

Wed, Dec 17, 2008

eDukacija, ePoslovanje

Poslovni coaching donosi benefite

„Poslovni coaching“ je interaktivni i sinergijski odnos koji je usredotočen na klijenta i u kojem je klijent aktivni sudionik u poduzimaju akcija za ostvarenje postavljenih vizija, ciljeva i želja. „Coaching“ koristi istraživanje i osobna otkrića za izgradnju klijentove osviještenosti i odgovornosti, a klijentu daje strukturu, podršku i povratnu informaciju. (Prema: Professional and Personal Coaches Association, SAD)

Razlika između savjetovanja i coaching-a je da savjetovanjem stavljamo u prvi plan ekspertni pristup, tj. stručnjak nudi rješenje za ostvarenje određenog cilja, dok u „coaching-u“ klijent uz pomoć Coach-a koji ga usmjerava i prati sam pronalazi put do donošenja poslovnih odluka ili ostvarenja postavljenog cilja.

Postavlja se pitanje kome će se povjeriti oni koji se nalaze na samom vrhu kompanija?

I oni na vrhu imaju svoje „krize“ i često nemaju nikoga kome bi povjerili svoje nedoumice u svezi donošenja odluka. Nema ih tko motivirati, podržati da prebrode svoje trenutne nesukladnosti s okruženjem, pobijede „monotoniju rutiniranih zadataka“, da im povrati samopouzdanje i vjeru u sebe, ali i da im otvori novi horizont spoznajnih mogućnosti osobnog razvoja, a jednako tako i kompanije za koju menadžer radi.

Za menadžere i poslovne ljude u svijetu je prepoznat poslovni coaching koji je prije svega namijenjen menadžmentu i poduzetnicima. U poslovnom svijetu stres je učestao i samo oni koju su stvarno na samom vrhu znaju kako se teško nositi s izazovima koje donosi odgovornost uspješnih ljudi.

Poslovni coaching može pomoći iskusnim poslovnim ljudima da uspostave ravnotežu i ostvare svoj puni potencijal u svim područjima života. Cilj je poslovnog coaching-a osigurati klijentu potpuno razumijevanje korporativnih ciljeva i zadaća na pojedinom projektu kojemu treba pridonijeti svojim radom. „Coach“ radeći s klijentom fokus stavlja na individualni pristup, ali tako da klijent-a uklopi u ostvarenje korporativnog cilja.

Coach „navija“ sa strane i daje podršku pomažući menadžerima da dobro razmisle o izazovima s kojima se susreću i o svojoj ulozi pri svemu tome, ali mu služi kao drugo mišljenje na koje se može referirati. Njegova je uloga procjena i planiranje individualnih promjena i razvoja menadžera, promjena u ponašanju vrlo nadarenih pojedinaca. Kompanije traže Coach-eve s velikim iskustvom, barem 15 godina, i u idealnoj varijanti, žele da raspolažu s različitim iskustvima stečenim i u drugim organizacijama.

Što menadžeri slobodnije biraju svoje Coach-eve, to su veći izgledi za uspjeh. Postavlja se pitanje u svezi s povratom ulaganja u ovakav vid edukacije? Kako da kompanija bude sigurna da je njena investicija u coaching korisna? Jedan od prvih poteza pri uvođenju coaching-a je sporazum – ugovor pojedinca i njegove kompanije o ciljevima koje žele ostvariti. Tada Coach i osoba koju „trenira“ zajedno rade na tim ciljevima. Kasnije kompanija i Coach pregledavaju proces i analiziraju je li urodio promjenama. Povrat investicije zapravo nije moguće izračunati u brojkama, ali o tome zapravo i nije riječ.

-

coach

Istraživanja provedena na uzorku najuspješnijih svjetskih tvrtki kao što su 3M, Intel, Toyota, ISS i ABB, profesori Barlett i Goshal uspjeli su izolirati neke obrasce zajedničke svim promatranim kompanijama: nijedna od njih nije organizirana na tradicionalan hijerarhijski način, nego funkcioniraju kao male, nezavisne poslovne jedinice koje surađuju s drugim jedinicama putem interne komunikacijske mreže. Djelatnici u navedenim kompanijama djeluju u okvirima nezavisnih poduzetničkih jedinica i tijesno surađuju s klijentima. Srednji menadžment je napustio kontroliranje i razvio se u smjeru podučavanja (eng.coaching) podređenih stalnom interakcijom na razini pojedinac – pojedinac i pojedinac – tim. Iako su top menadžeri i dalje zaduženi za vođenje, u organizacijskoj strukturi se više ne nalaze na vrhu hijerarhije već u samom srcu, središtu organizacije.

Rating 4.00 out of 5
[?]
, , ,

Autor teksta:

Ljiljana Katicic - ukupno napisanih 17 tekstova na eBizMags.

Magistrirala na EFZG čiji je i diplomant a magistrirala na temu "Prijenos znanja metodom Coaching-a kao podrška pri odlučivanju hrvatskih menadžera". Polaznica doktorskog studija na EFZG u 2008. Svoju karijeru posvetila je jednoj tvrtci - INA d.d. u kojoj započinje 1987 godine. Tijekom 20 godina rada obnaša razne rukovodne dužnosti u Financijama i kontrolingu, Član je tima za FI i CO modul u implementaciji SAP-a, Direktor financija i kontrolinga u ProPlinu, Rukovoditelj Službe planiranja i izvještavanja o ulaganjima, Direktor Sektora izvještavanja i financijskog objedinjavanja ovisnih društava INA d.d.d, a danas je na funkciji Direktora Sektora upravljanja objektima (Facility Management). Neki od certifikata koje posjeduje su Certifikati SAP-a za Uvod u SAP, FI, CO modul, Certifikati Euromoney treninga, Certifikat Upravina ocjena, IEDC Bled, BSCO i dr. Članica je Predsjedništva ALUMNI Ekonomskog Fakulteta u Zagrebu i Članica Suda Časti HUCNO – prve Hrvatske Udruge za certificiranje članova Upravnih i Nadzornih odbora u Republici Hrvatskoj i osnivačica i čelnica sekcije Facility Management unutar HDO u Republici Hrvatskoj. Eposlovanje smatra neizbježnim, ali i poželjnim segmentom modernog načina poslovanja.

Kontaktiraj autora

0 Komentari za ovaj tekst

1 Trackbacks za ovaj tekst

  1. Coaching: Vrijednost reflektivnog učenja | eBizMags Says:

    [...] humanističke vrijednosti su obično zabilježene među osnovnim pravilima dogovorenih od strane Coach-eva i njihovih klijenata na početku odnosa. ‘Orijentirano na osobe’ znači da pristup učenju prepoznaje svakog pojedinca kao jedinstvenu [...]

Vas Komentar