RSS

Kako zaobići prepreke na putu do cilja?

Thu, Jan 28, 2010

ePoslovanje, eSavjeti

Kako zaobići prepreke na putu do cilja?

Čovjek kroz svoj životni vijek neprestano donosi odluke – počevši od onih najbanalinijih što će ujutro odijenuti ili ponijeti sa sobom, do onih koje određuju njegov životni stil, izbor poslodavca, izbor životnog partnera itd. U procesu donošenja odluka pojedincu su svojstveni različiti načini razmišljanja, a u dolasku do cilja naići će na mnoge prepreke.

-

Kako zaobići prepreke?

• Eliminacijom vremenskih pritisaka u svim situacijama gdje je to moguće.

• Prikupljanjem i filtriranjem svih relevantnih informacija vezanih uz područje poslovne odluke – u svakoj prilici kada je to moguće konzultirajte ljude koji su eksperti i imaju znanje i iskustva vezano uz razmatranu problematiku. Ohrabrite otvoreni feedback, motivirajte ih i nagradite za svaku manjkavost koju uoče u vašim pretpostavkama, zaključcima, konceptualnom modelu.

Eliminacijom subjektivnosti – jedan od najčešćih uzroka prisutnosti emocija i subjektivnosti prilikom donošenja poslovnih odluka je vlastiti interes odnosno evaluacija mogućih konzekvenci poslovne odluke na vlastitu poziciju i vlastiti napredak. Koliko god ova stvar može biti motivirajući faktor da pojedinac da najbolje od sebe, u nemalom broju slučajeva uslijed nemogućnosti izoliranja emocija i subjektivne sastavnice, poslovne odluke donošene utjecane ovom komponentom pokazale su se kao manjkave.

• Racionalnim razmišljanjem, jasnom definicijom procesa donošenja poslovnih odluka i inzistiranjem na konzistentom izvršavanju pojedinih faza.

Proces donošenja poslovnih odluka baziran na racionalnom načinu razmišljanja, najbolje je rasčlaniti u zasebne etape, gdje definiciji i popunjavanju određenih inputa treba pridodati potrebnu predanost i pažnju.

-

Za ilustraciju čitateljima možda najbolju rasčlambu i opis procesa donošenja poslovnih odluka daje Max H. Bazerman ( profesor na Harward Bussines School i autor mnogih djela koja pokrivaju ovu tematiku ) , koji kaže da se svaki ovakav proces generički može razložiti u 6 faza:

-

Generičkih 6 faza

1. Definicija probema – učestala pogreška koja vodi u krivom smjeru čitav slijed daljnih etapa je činjenica da se u ovoj fazi često mješaju simptomi problema sa stvarnom definicijom problema

2. Definicija relevantnih kriterija po kojima će se evaluirati alternative

3. Pridodavanje različitih težina (težinskih faktora) pojedinim kriterijima – nisu svi kriteriji jednako vrijedni i treba im pridodati različite težine

4. Izbor alternativa/rješenja za definirani problem

5. Ocjenjivanje svake alternative
po svim relevantnim kriterijima uzimajući u obzir težinske faktore

6. Izračun/ izbor optimalne odluke/rješenja s obzriom na maximalnu vrijednost ponderiranog zbroja vrijednosti evaluacijskih faktora/kriterija

Rating 4.50 out of 5
[?]
, , ,

Autor teksta:

Zoran Segic - ukupno napisanih 4 tekstova na eBizMags.

Nakon završenog FER-a i prvog posla u firmi Teched gdje je radio kao predavač, zapošljava se u Siemens-u na poslovima razvojnog inžinjera gdje provodi godinu i pol dana na poslovima SAP-a implementacija i razvoja u ABAP okruženju. 2002. godine dolazi unutar tima Microsoft Adriatic (područje ex YU) gdje naredne 4 godine provodi na regionalnoj poziciji Product managera za Windows Client i Office grupu proizvoda. Od 2006. do 2007. zadužen je za Microsoftov System Builder Chanell OEM dio poslovanja na području Hrvatske i BiH. Kontinuiranim profesionalnim razvojem i napredovanjem unutar korporacije 2007. godine preuzima poziciju direktora segmenta Microsoft Dynamics poslovnih rješenja unutar kojeg radi i danas. Polaznik MBA studija na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Kontaktiraj autora

Vas Komentar