RSS

Poslovna predstava može početi: Vrijeme je za reinženjering!

Tue, Apr 6, 2010

eDukacija, ePoslovanje, eSavjeti, eTrziste

Poslovna predstava može početi: Vrijeme je za reinženjering!

Promjena je dnevna konstanta i imperativ opstanka, a poslovni i ini sustavi moraju osigurati dinamičnu i elastičnu organizaciju sposobnu u svakom trenutku odgovoriti na zahtjeve u svom okruženju. Sposobnost dnevne prilagodbe ekonomsko-socijalno-ekološkom i održivom razvoju je zvijezda vodilja učinkovitog i humanog poslovanja u kojem je čovjek i njegov rad stvarni izazov budućnosti. Bez dnevnog tangiranja i provođenja promjene u svrhu poboljšanja proizvoda, usluga, uvjeta rada, ekologije, zadovoljstva radnika, kupaca i dobavljača gubi se vjerodostojnost i tržišna utakmica.

Strateški planovi danas nisu čvrsti, kruti, tromi i dugotrajni nego su otvoreni za dnevnu eskalaciju i brzo poravnanje s Poslovnim i Operativnim Planom. U poslovanju odnos između strateškog, poslovnog i operativnog plana možemo nazvati i „Sveto trojstvo“. Imperativ je otvoren – emergentan poslovni model u upravljanju, a važnost povratne pravodobne i „neobojene“ informacije s tržišta ključ opstanka. Ovo je put konkurentnosti i način opstanka, rasta i održivog razvoja bilo kojeg profitabilnog ili neprofitabilnog sustava.

U ovo svjetsko recesijsko i krizno razdoblje popraćeno oslabljenom kapitalnom pozicijom poduzeća, otežanog pristupa kapitalu, ubrzanom tehnološkom razvoju, pronevjerama, visokim stopama nezaposlenosti, nezadovoljstvu i depresijama bilo koje vrste, nameće se kao način promišljanja proces Reinženjeringa. Očito smo došli do točke preokreta u kojoj se trebaju zatvoriti vrata starom načinu rada i promišljanja te redefiniranju u strategiji ukoliko je sustav u lošoj situaciji. Alat za novu promjenu je proces BPR – reinženjering!

-

BPR kao poslovni alat

BPR je poslovni alat kojim se pokreću sinergijske i sustavne promjene, od dizajna i strukture organizacije, menadžerskog modela, odgovornosti, ciljeva i komunikacije što se promjenom želi postići. Ispravno postavljenim menadžementom promjene čije je osnovno „oruđe“ reinženjering uspostavlja se budući održivi poslovni sustav. Zdrava osnova reinženjeringa podrazumijeva dubinsku analizu procesa i kritične točke, ciljeve, rokove, izvršitelje kojim projiciramo svoj položaj u budućnosti.

Bit inženjeringa je u ponovnoj izgradnji kompanije, za koje treba postaviti valjani razlog, jasne i nove vrijednosti i uvjerenja, a ključnu ulogu igra snažna podrška top menadžementa. Vitalno je da top menadžement mora voditi računa o tome što radnici misle, a ne samo kako smanjiti troškove i povećati profit, jer bez „kupljene“ energije suradnje sa zaposlenicima nećete implementirati ništa.

-

REINŽENJERING JE ALATKA MENADŽEMENTA PROMJENE

-

BPR neće uspjeti ako se samo proklamira bez obola top menadžementa vlastitim primjerom i radom jer gubi na vjerodostojnosti. Za visoko postavljene rezultate treba imati visoko postavljenu zvijezdu vodilju, hrabrost, ekspertno znanje i strogu disciplinu. U definiranju cilja kojem se teži ne treba smetnuti neophodnu komunikaciju kojom će svakom radniku od vrha do dna hijerarhije biti jasno što je cilj BPR i što se njime želi postići. BPR traži: definiranje problema, područje promjene i opseg.

Praksa pokazuje da svega 5% projekata uspijeva, a razloge treba tražiti u loše postavljenoj projektnoj jedinici za upravljanje promjenama te lošoj komunikaciji od vrha prema dnu hijerarhije. Ako je BPR bezbolan budite uvjereni da se ništa ne dešava – on mora biti rezolutan, drastičan i bolan proces – sličan kirurgu koji odstranjuje tumor. Srednji menadžement ne može biti pokretač promjena jer je most između gornjeg i donjeg doma i prevoditelj strategije u operativnu učinkovitost. Oni su svojevrsni „amortizeri“ udaraca koji dolaze s vrha i dna kompanije i njih treba najviše „boliti“ jer su kralježnica kompanije (zato su vrlo potrošna roba).

-

predstava

Reinženjering nužno nameće ukidanje birokratski ustrojene kompanije i smanjuje dubinu organizacije – s osnovnim ciljem da je informacija brza, točna, prohodna i dostupna svima koji informaciju trebaju u svom svakodnevnom radu. Karizmatični vizionari moraju biti na vrhu kompanije jer Vođa mora biti nositelj promjene. Zakon termodinamike kaže da ne možeš dobiti nešto za ništa! Delegiranjem nekompetentnih ljudi na reinženjering šalje se jasna poruka što se misli o projektu, a uobičajeno potiče zaposlenike na ignoriranje i otpor. S menadžementom promjena i reinženjeringom treba postupati vrlo oprezno kao s „pahuljicom“ i prema njemu se treba ophoditi kao prema najvećoj vrijednosti koju imamo u rukama jer nestručnim vođenjem nema rezultata niti za kompaniju, društvo, zaposlenike i sve ostale skupine koje utječu na poslovni i ini sustav.

Rating 4.50 out of 5
[?]
, , , , ,

Autor teksta:

Ljiljana Katicic - ukupno napisanih 17 tekstova na eBizMags.

Magistrirala na EFZG čiji je i diplomant a magistrirala na temu "Prijenos znanja metodom Coaching-a kao podrška pri odlučivanju hrvatskih menadžera". Polaznica doktorskog studija na EFZG u 2008. Svoju karijeru posvetila je jednoj tvrtci - INA d.d. u kojoj započinje 1987 godine. Tijekom 20 godina rada obnaša razne rukovodne dužnosti u Financijama i kontrolingu, Član je tima za FI i CO modul u implementaciji SAP-a, Direktor financija i kontrolinga u ProPlinu, Rukovoditelj Službe planiranja i izvještavanja o ulaganjima, Direktor Sektora izvještavanja i financijskog objedinjavanja ovisnih društava INA d.d.d, a danas je na funkciji Direktora Sektora upravljanja objektima (Facility Management). Neki od certifikata koje posjeduje su Certifikati SAP-a za Uvod u SAP, FI, CO modul, Certifikati Euromoney treninga, Certifikat Upravina ocjena, IEDC Bled, BSCO i dr. Članica je Predsjedništva ALUMNI Ekonomskog Fakulteta u Zagrebu i Članica Suda Časti HUCNO – prve Hrvatske Udruge za certificiranje članova Upravnih i Nadzornih odbora u Republici Hrvatskoj i osnivačica i čelnica sekcije Facility Management unutar HDO u Republici Hrvatskoj. Eposlovanje smatra neizbježnim, ali i poželjnim segmentom modernog načina poslovanja.

Kontaktiraj autora

Vas Komentar