RSS

Poslovna kriza: Operativni sustavi upozorenja

Tue, Jul 21, 2009

ePoslovanje, eSigurnost, eTrziste

Poslovna kriza: Operativni sustavi upozorenja

Osnovna razlika između operativnog i strateškog sustava ranog upozorenja je u njihovom okviru rada. S jedne strane postoji operativni koncept vođenja s orijentacijom na kratkoročne pokazatelje uspjeha ( likvidnost, ekonomičnost ) koji služe i kao upravljačke veličine operativnog managementa. S druge strane postoji strateški koncept vođenja s orijentacijom na potencijale uspjeha kao informativnu podršku strateškom managementu. Strateški sustavi ranog upozorenja su sastavni dio sustava strateškog upravljanja koji djeluju u stvarnom vremenu i pomažu u identificiranju “novoga”, odnosno slabih signala.

Operativni se sustavi temelje na sustavu kvantitativnih informacija. Oni se realiziraju kroz posebne informacijske sustave koji signaliziraju latentne prilike ili prijetnje pretežito kvantitativnim informacijama u usporedbi s informacijama prije njihovog nastupa. Osnovni elementi takvih sistema mogu biti zaposlenici, IT sustavi ili kombinacija zaposlenika i IT sustava. U nastavku će biti objašnjeni osnovni elementi takvog sustava i bilančni indikatori krize koji se temelje na financijskim izvještajima poduzeća, kao najčešći operativni rani indikatori poslovne krize.

-

Indikatori kao temelj sustava

Indikatori su prvi detektori skrivenih događaja. Oni bi trebali pomoći u pravovremenom prepoznavanju relevantnih fenomena i događaja koji se ne mogu prepoznati direktno. Indikatori koji su u ovom kontekstu bitni, su rani indikatori koji bi trebali signalizirati relevantne razvoje dovoljno rano, te u periodičnim razmacima. Informacije dobivene od ranih indikatora krize ne moraju se izražavati samo u relativnim ili apsolutnim brojevima, već se isti mogu i kvalitativno definirati, što ih i temeljno razlikuje od samih financijskih pokazatelja. Rani indikatori moraju ispuniti određene zahtjeve. Sljedeći kriteriji odabira imaju veliku važnost prilikom definiranja ranih indikatora: jednoznačnost, potpunost pravovremenost, pravovremena dostupnost i ekonomska opravdanost. Navedeni kriteriji odabira indikatora ne moraju svi i ne mogu biti svi uvijek ispunjeni, ali je bitno da indikatori uvijek ispunjavaju svoje izvorne kriterije odabira.

Pojedini bilančni indikatori iz financijskih izvještaja biti će objašnjeni u sljedećem tekstu, a neki od najpoznatijih indikatora koji nisu vezani samo na financijska izvješća i koji se mogu odnositi na cjelokupno gospodarstvo su: indikator ulaznih narudžbi, indikator vodećih proizvoda, indikatori zaposlenika i indikator poslovne klime. Indikator ulaznih narudžbi spada u klasične i najpopularnije indikatore, te je nezaobilazan u bilo kojem sustavu ranog upozorenja poslovne krize. Indikator ulaznih narudžbi promatra se kao indikator razvoja prodaje i uspješnosti poslovanja. Indikatori ulaznih narudžbi promatraju se i na razini konkurentnih poduzeća, svoje djelatnosti ili povezanih poduzeća. Taj se indikator može promatrati i kao indikator razvoja cjelokupnog gospodarstva države. Indikator vodećih proizvoda pokušava rano prepoznati razvoj prometa i ulaznih narudžbi relevantnih proizvoda po određenim stadijima proizvodnje.

-

Ranom otkrivanju konjunkturnih razvoja gospodarstva doprinosi i kvalitativno usmjeren indikator poslovne klime koji je naravno drugačije koncipiran od indikatora ulaznih narudžbi. Ovaj se indikator temelji na mjesečnim ispitivanjima očekivanja poduzeća o njihovim poslovnim razvojima u sljedećih tri do šest mjeseci, a objavljuje se u izvješćima raznih instituta. Smatra se da se konjunkturna klima u gospodarstvu nedovoljno može opisati ocjenom trenutne situacije poduzeća, već se mora nadopuniti očekivanjima poduzeća o budućem razvoju svog poslovanja.

Rating 3.00 out of 5
[?]
, , ,

Autor teksta:

Dejana Dojčinović - ukupno napisanih 10 tekstova na eBizMags.

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, no različite stipendije odvele su je na školovanje u Njemačku, Austriju i Veliku Britaniju, te je također završila praksu u Henkelu i Europskom Parlamentu u Bruxellesu. Završila je i MBA studij na Sveučilištu u Zagrebu. Trenutno radi kao senior konzultant u konzultantskoj kući Roland Berger Strategy Consultants. Za karijeru konzultanta odlučila se 2006. godine, nakon što je dvije i pol godine radila kao brand menadžer, a zatim i kao voditelj marketinga za tvrtku koja distribuira kozmetičke proizvode.

Kontaktiraj autora

0 Komentari za ovaj tekst

2 Trackbacks za ovaj tekst

  1. Poslovna kriza: Zadaća sustava ranog upozorenja | eBizMags Says:

    [...] teoretski opisali sustave ranog otkrivanja krize prema podjeli na kvantitativne, koje se nazivaju i operativnim, te strateške, odnosno kvalitativne sustave ranog otkrivanja krize. Operativni se sustavi [...]

  2. Istraživanje: Upotreba sustava ranog upozorenja u Hrvatskoj | eBizMags Says:

    [...] operativni i strateški sustavi ranog otkrivanja krize. Pokazatelji poslovanja iz financijskih izvještaja [...]

Vas Komentar