RSS

Poslovna etika u poslovanju kao imperativ!

Fri, Feb 12, 2010

eDukacija, ePoslovanje, eTrziste

Poslovna etika u poslovanju kao imperativ!

Suočeni s neizvjesnošću i financijskom krizom u poslovnom okruženju izazvanom nizom faktora od prelaska na nove tehnologije i industrije, nove proizvode i usluge, trendove, ponudu i potražnju, modu, svjetonazore, prijevare, obmane, koruptivna ponašanja itd.. u fokusu svih tih naslova je ljudski faktor putem odlučivanja i procesa donošenja odluka. Sve više i više se nameće kao nasušna potreba i imperativ u opstanku i razvoju kompanija i društva u cjelini – potreba izlaska iz starih paradigmi i klišeja ponašanja, a zove se – Poslovna etika u poslovanju. Ona treba i mora postati onaj zamašnjak razvoja dobre gospodarske prakse i održivog razvoja, a etički kodeksi moraju pokriti i uskladiti nesukladnosti s okruženjem koji doprinose povećanju vrijednosti kompanije.

Poslovna etika je „duša“ društveno odgovornog ponašanja kompanija ali ne samo u formi usvojenih pravilnika i etičkih kodeksa već oni moraju biti stvarni odraz reverzibilne sinergije i komunikacije s unutarnjim i vanjskim okruženjem. Tu treba tražiti „početak i kraj„ održivog poslovanja koje u komunikaciji s javnošću stvara onaj potrebni uteg za sve interesne skupine da ulože svoj kapital upravo u kompaniju za koju u dobroj nadi i vjeri vjeruju da vodi računa o zaštiti uloženih vrijednosti.

-

Čimbenici za uspješnu provedbu etike poslovanja :

  • postavljanje jasnih pravila – kodeksa djelovanja
  • sustavna implementacija postavljenog kodeksa
  • redovan nadzor u provedbi postavljenih pravila
  • definiranje sankcija u slučaju nepoželjnog ponašanja

-

Menadžeri su danas suočeni sa stigmom da im se ne vjeruje da rade u interesu potrošača, dioničara, zaposlenika već isključivo da rade za svoj vlastiti probitak i interes. Etički kodeksi bi trebali biti obvezujući i za privatni i za državni sektor kako bismo izbjegli eskalaciju neželjenih situacija i nečasnih radnji.

Odgovore na pitanja kako stati na kraj birokraciji i neučinkovitosti, ne preuzimanju odgovornosti, nepotizmu, korupciji, neodgovornosti za okoliš i svim nehumanim i nakaradnim radnjama zasigurno treba tražiti u implementaciji etičkog menadžmenta. Moral i profit ne trebaju biti na suprotnim stranama jer je upravo etički angažman poveznica i sinergija s kapitalom, a javnost je je ogledalo dobrog ili lošeg poslovanja.

-

poslovna_etika

Inovativne kompanije i kompanije koje imaju viziju veliku pažnju pridaju socijalnim kriterijima i odgovornostima za razvoj društva u cjelini što nije samo pitanje sponzorstva i i donacija. AA 1000 standard – AccountAbility za društvenu i etičku odgovornost je standard kojim se određuju načela kvalitete kao što su poštenje, pravednost, objektivnost i neovisnost, stručno i profesionalno ponašanje, povjerljivost, poštovanje svih koji sudjeluju u poslovnim procesima te stručna vještačenja.

Rating 4.50 out of 5
[?]
, , , ,

Autor teksta:

Ljiljana Katicic - ukupno napisanih 17 tekstova na eBizMags.

Magistrirala na EFZG čiji je i diplomant a magistrirala na temu "Prijenos znanja metodom Coaching-a kao podrška pri odlučivanju hrvatskih menadžera". Polaznica doktorskog studija na EFZG u 2008. Svoju karijeru posvetila je jednoj tvrtci - INA d.d. u kojoj započinje 1987 godine. Tijekom 20 godina rada obnaša razne rukovodne dužnosti u Financijama i kontrolingu, Član je tima za FI i CO modul u implementaciji SAP-a, Direktor financija i kontrolinga u ProPlinu, Rukovoditelj Službe planiranja i izvještavanja o ulaganjima, Direktor Sektora izvještavanja i financijskog objedinjavanja ovisnih društava INA d.d.d, a danas je na funkciji Direktora Sektora upravljanja objektima (Facility Management). Neki od certifikata koje posjeduje su Certifikati SAP-a za Uvod u SAP, FI, CO modul, Certifikati Euromoney treninga, Certifikat Upravina ocjena, IEDC Bled, BSCO i dr. Članica je Predsjedništva ALUMNI Ekonomskog Fakulteta u Zagrebu i Članica Suda Časti HUCNO – prve Hrvatske Udruge za certificiranje članova Upravnih i Nadzornih odbora u Republici Hrvatskoj i osnivačica i čelnica sekcije Facility Management unutar HDO u Republici Hrvatskoj. Eposlovanje smatra neizbježnim, ali i poželjnim segmentom modernog načina poslovanja.

Kontaktiraj autora

Vas Komentar