RSS

Poboljšajte svoje odluke

Tue, Jul 14, 2009

ePoslovanje, eSavjeti, eSigurnost

Poboljšajte svoje odluke

Elementi ljudske prirode mogu odvesti odlučivanje u krivom smjeru, ali mogu se uzeti u obzir pri donošenju odluka tako da se njihov utjecaj minimizira. U tom se slučaju mora znati koja predrasuda može pri nekoj odluci imati najveći utjecaj. Tablica 1 prikazuje tipove odluka gdje preveliki optimizam ili prenaglašen otpor riziku mogu imati dominantan utjecaj.-

-

-
Općenito govoreći najbolji način smanjenja prevelikog optimizma je poboljšanje okoline učenja stvaranjem učestale, brze i nedvosmislene povratne veze. U slučaju nedostatka takve okoline, primjerice pri donošenju rijetkih i neobičnih odluka koje su često i najvažnije, postoji naklonost prema optimističnoj procjeni vjerojatnosti ishoda. Veličina odluke određuje prihvatljivu razinu osjetljivosti prema riziku. Kod velikih odluka takva osjetljivost mora biti relativno visoka, dok kod malih može biti niža, iako to često nije slučaj u praksi. Kompanije bi na male odluke trebale gledati kao na dio dugoročne, diverzificirane strategije koja ima podijeljen rizik.

Tablica 2 prikazuje da kompanije ne uključuju uvijek racionalno rizik u svoje odluke. U slučaju velikih i rijetkih odluka, koje u tablici predstavlja gornji lijevi dio, postoji tendencija preoptimističnosti koja dovodi do krivih prosudbi i preuzimanja rizika koji se inače ne bi preuzeli. Problem nastaje jer menadžeri u takvim slučajevima ne mogu koristiti vlastito iskustvo, jer se radi o rijetkim odlukama, već se moraju pouzdati u iskustvo drugih kompanija.

-
-
Prevelika opreznost prema riziku karakteristična je za male ali česte odluke, kako je prikazano u donjem desnom kvadrantu. U takvim je slučajevima izražena odbojnost prema nesigurnim ishodima, posebice ako su mogući dobici puno veći od mogućih gubitaka. Rješenje ovog problema je promatranje pojedinačnih projekata kao dijela niza projekata, jer na taj način kompanija postaje neutralnija prema riziku jer više ne promatra ishod samo jednog projekta. Otežavajući faktor je mogućnost da donositelji odluka očekuju da će ih kompanija kriviti ako se neka odluka pokaže lošom, te stoga postaju oprezniji prema riziku nego što bi to trebali racionalno biti.

Preostale dvije kombinacije uglavnom ne predstavljaju problem. Kod velikih i čestih odluka razumno je imati određenu razinu odbojnosti prema riziku, dok su kod malih rijetkih odluka optimizam i strah od gubitka u sukobu, no to ne predstavlja problem s obzirom da je ova kategorija relativno nebitna.

Ocjena 4.60 od 5
, , , , ,

Autor teksta:

Marko Lackovic - ukupno napisanih 44 tekstova na eBizMags.

Dodiplomski studij završio je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, na kojem je stekao magistarsku i doktorsku titulu sa specijalizacijom u području telekomunikacija i informatike. Također je završio poslijediplomski MBA studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, pri čemu su mu glavni interesi bili strateški menadžment, te menadžment znanja. Svoju istraživačku karijeru započeo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu i na Swiss Federal Institute of Technology (EPFL) u Švicarskoj, a stečena znanja primjenjuje u R&D centru kompanije Ericsson Nikola Tesla d.d. u Zagrebu. Karijeru nastavlja na menadžerskim pozicijama kao voditelj prodaje u kompaniji Huawei Technologies d.o.o., te direktor prodaje u firmi Atento d.o.o. Sudjelovao je u nekoliko istraživačkih projekata Europske unije, te je napisao preko 30 znanstvenih radova. www.markolackovic.com Nadalje, suvlasnik je prvog Internet magazina u JIE regiji s područja e-poslovanja www.eBizMags.com

Kontaktiraj autora

0 Komentari za ovaj tekst

4 Trackbacks za ovaj tekst

 1. Problemi s donošenjem odluka? Identificirani! | eBizMags Says:

  [...] organizacije nemaju jednaka izobličenja i varke. Menadžeri mogu koristiti različite metode identificiranja i rješavanja takvih problema pri odlučivanju, koji omogućuju stvaranje kulture konstruktivnog [...]

 2. Moć emocija u poslovnom odlučivanju | eBizMags Says:

  [...] je dokazan fizički učinak određenih emocija na sposobnost mozga prilikom donošenja poslovnih odluka. Optimalne odluke čine se racionalne, logične i razborite no uvijek su tu negdje i emocije u igri [...]

 3. Poslovne odluke: Kako zaobići prepreke? | eBizMags Says:

  [...] Eliminacijom subjektivnosti – jedan od najčešćih uzroka prisutnosti emocija i subjektivnosti prilikom donošenja poslovnih [...]

 4. Izazovi poslovnog odlučivanja | eBizMags Says:

  [...] Poslovna odluka nije ništa drugo nego evaluacija i izbor jedne od analiziranih alternativa po principu određenih kriterija. U današnje vrijeme jedan od najčešćih uzroka loših poslovnih odluka nedostatak je relevantnih informacija potrebnih za definiranje bitnih kriterija evaluacije alternativa, kao i relativno kratko vrijeme koje nije dostatno za kvalitetnu usporedbu razmatranih scenarija. [...]

Vas Komentar