RSS

Outsourcing treba temelje: SLA Ugovor

Wed, Feb 4, 2009

ePoslovanje, eTrziste

Outsourcing treba temelje: SLA Ugovor

Osnovna strateška odluka primjene Eksternalizacije (eng. Outsourcing) za društvo je izdvajanje područja poslovanja koji nisu fokusirani za osnovnu djelatnost društva čime se rasterećuju kapaciteti i čine velike uštede za društvo. Eksternalizacija uključuje prenašanje odgovornosti od društva prema dobavljaču, a ne kako se to uobičajeno promišlja u našoj praksi eksternalizacija ljudskih potencijala. Upravljanje ovim novim poretkom temelji se na ugovoru koji može uključivati SLA ugovor.

SLA je formalno dogovoren ugovor između dvije strane. To je ugovor koji postoji između primatelja i pružatelja usluge ili između pružatelja usluga. Uobičajeno sadrži razinu usluga, prioritete, odgovornost, garancije, financijske penale a može uključivati i razinu dostupnosti, upotrebljivosti i uspješnosti, fakturiranje i slično.

Povijesno gledano, SLA ugovori se koriste od kasnih 80-ih godina 20. stoljeća od strane telefonskih operatera a danas je uobičajena praksa da službe informatičke tehnologije i ostale servisne usluge u velikim društvima koriste SLA ugovor sa svojim dobavljačima za usluge.

Tehničke specifikacije SLA ugovora se obično opisuju ili kroz specifikaciju razine usluge (eng. Service level specification (SLS) ili kroz cilj razine usluge (eng. Service Level Objective (SLO)). SLS služi kao operativne smjernice za implementaciju usluge, a SLO je podskup SLS-a koji sadržava neke parametre usluga i ciljeve koji se trebaju postići SLS-om.

SLA Ugovor može uključivati financijske kazne i pravo na prekid ako se SLA ugovori kontinuirano ne ispunjavaju. Postavljanje, praćenje i upravljanje SLA ugovorima je važan dio discipline upravljanja odnosom eksternalizacije (eng. Outsourcing relationship management (ORM)). Tipično je da se specifični SLA ugovori otvoreno ugovaraju kao dio ugovora eksternalizacije i da se koriste kao jedan od primarnih alata upravljanja eksternalizacijom.

-

Pozitivni ishodi uspješno izvedenog i provedenog Outsourcing-a su brojni kao primjerice eliminacija troškova uvođenja proračunski zahtjevanih sustava koji iziskuju daljnja ulaganja, edukaciju i vrijeme prilagodbe djelatnika uz iste mogućnosti kao da posjedujete rješenje u svojoj organizaciji, povećana vrijednost poslovanja kroz rast efikasnosti, smanjenje troškova i otvorene mogućnosti ulaganja u primarni posao.

Rating 3.25 out of 5
[?]
, , , ,

Autor teksta:

Ljiljana Katicic - ukupno napisanih 17 tekstova na eBizMags.

Magistrirala na EFZG čiji je i diplomant a magistrirala na temu "Prijenos znanja metodom Coaching-a kao podrška pri odlučivanju hrvatskih menadžera". Polaznica doktorskog studija na EFZG u 2008. Svoju karijeru posvetila je jednoj tvrtci - INA d.d. u kojoj započinje 1987 godine. Tijekom 20 godina rada obnaša razne rukovodne dužnosti u Financijama i kontrolingu, Član je tima za FI i CO modul u implementaciji SAP-a, Direktor financija i kontrolinga u ProPlinu, Rukovoditelj Službe planiranja i izvještavanja o ulaganjima, Direktor Sektora izvještavanja i financijskog objedinjavanja ovisnih društava INA d.d.d, a danas je na funkciji Direktora Sektora upravljanja objektima (Facility Management). Neki od certifikata koje posjeduje su Certifikati SAP-a za Uvod u SAP, FI, CO modul, Certifikati Euromoney treninga, Certifikat Upravina ocjena, IEDC Bled, BSCO i dr. Članica je Predsjedništva ALUMNI Ekonomskog Fakulteta u Zagrebu i Članica Suda Časti HUCNO – prve Hrvatske Udruge za certificiranje članova Upravnih i Nadzornih odbora u Republici Hrvatskoj i osnivačica i čelnica sekcije Facility Management unutar HDO u Republici Hrvatskoj. Eposlovanje smatra neizbježnim, ali i poželjnim segmentom modernog načina poslovanja.

Kontaktiraj autora

3 Komentari za ovaj tekst

  1. Davor Vugrinec komentira:

    zanima me kada ste osnovali sekciju facilita managementa u HDO?

  2. Ljiljana Katicic komentira:

    Prvo međunarodno savjetovanje za facility management u Hrvatskoj je održano 14. i 15. 10.2008. u Šibeniku i proširen je statut HDO i uključuje u nazivlju i Facility Management te proširen Upravni Odbor HDO. Voditelji FM smo mr.sc. Vatroslav Gojšić iz Siemensa i ja. Slijedeće predavanje iz Facility Managementa je u listopadu 2009. Tema je: Ugovorno održavanje i outsourcing, Seminar jednodnevni ili dvodnevni, Zagreb, listopad 2009.

  3. Davor Vugrinec komentira:

    Moram priznati da mi je drago da ste uspjeli. Inače od 2000. godine sam predavača u HDO-u za područje FM-a i prvi sam se u RH komercijalno bavio FM područjem. Molim Vas samo da ostanete na stručnom nivou i konzultirate normativne akte i zakonsku regulativu RH. Bilo bi mi žao da moj trud od nekoliko godina bude uzaludan. Lijepi pozdrav i Sretan Uskrs.

Vas Komentar