RSS

Dvostrana tržišta i njihova obilježja

Mon, Jan 4, 2010

ePoslovanje, eTrziste

Dvostrana tržišta i njihova obilježja

Jedno od važnih obilježja dvostranih tržišta je i važnost tko plaća posredniku. Cijene korištenja platforme ne moraju biti jednake za sve korisnike platforme ukoliko se želi postići određeni omjer pojedinih tipova korisnika. Model naplate je bitan jer o njemu ovisi volumen transakcija. Tako su primjerice Internet tražilice poput Google-a mogle prodavati samo uslugu pretraživanja, no odlučile su se na besplatno pretraživanje uz prodaju tekstualnih oglasa koje su im donijele vjerojatno i veći prihod nego što bi donijelo samo pretraživanje. U ovom se slučaju radi o posebnoj vrsti dvostranog tržišta u kojem su oglašivači kao jedna strana tržišta jako zainteresirani za korisnike Interneta, odnosno potencijalne kupce, dok su korisnici Interneta vrlo negativno raspoloženi prema oglašivačima.

Google kao platforma je gotovo neprimjetno vrlo neagresivnim oglašavanjem spojila ove dvije strane u kojem oglašivači imaju pristup golemom tržištu, a korisnici tražilice ne percipiraju negativno oglase jer su nenametljivi, a ako žele više uvijek mogu kliknuti na oglas ili tražiti izlistavanje novih oglasa. Ovo je ipak specifičan primjer jer u većini dvostranih tržišta obje strane imaju neki interes u interakciji, kao što je slučaj s portalima za male oglase, ili tržištima zaposlenja.

-

Utjecaji

Jasno je da je vrlo teško odrediti kakav utjecaj ima cijena strana na dvostranom tržištu ili podjela troška između jedne strane i vlasnika platforme na potražnju s druge strane ( recimo podjela troška ponuđača filmova i telekom operatera na potražnju krajnjeg korisnika za tim filmovima ). Stoga je najjednostavnije zaključiti da postoji niz prijelaznih oblika tržišta od čistih jednostranih tržišta do čistih dvostranih tržišta, a ovisno o kontroli odnosa kupca i prodavača koja je prepuštena prodavačima. Pritom se kontrola svodi na kontrolu parametara procesa ( cijena, distribucija, oglašavanje ), podjelu rizika ( da li rizik snosi prodavatelj, posrednik ili je dijeljen ), te odnos utjecaja branda prodavača i vlasnika platforme na krajnjeg kupca. Jednostrano tržište preuzima punu kontrolu nad procesom, dok dvostrano tržište cijelu kontrolu prepušta prodavatelju, kao što je to u slučaju eBay-a, u kojem prodavatelj određuje cijenu, preuzima rizik isporuke, a sam eBay nema nikakvog rizika skladištenja.

-

Kod dvostranih tržišta posrednička platforma ne može potpuno odvajati strane koje posreduju preko nje. Potpuno je odvajanje moguće jedino kod jednostranih modela, poput modela proizvođač – preprodavač / trgovac – kupac. Zanimljivo je primijetiti da u oba slučaja nije moguće eliminirati posrednika. Posrednik ujedno određuje i cijenu posredovanja s ciljem što većeg broja sudionika platforme i zadovoljavajućeg povrata za vlasnika platforme.

Ocjena 4.00 od 5
, , ,

Autor teksta:

Marko Lackovic - ukupno napisanih 44 tekstova na eBizMags.

Dodiplomski studij završio je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, na kojem je stekao magistarsku i doktorsku titulu sa specijalizacijom u području telekomunikacija i informatike. Također je završio poslijediplomski MBA studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, pri čemu su mu glavni interesi bili strateški menadžment, te menadžment znanja. Svoju istraživačku karijeru započeo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu i na Swiss Federal Institute of Technology (EPFL) u Švicarskoj, a stečena znanja primjenjuje u R&D centru kompanije Ericsson Nikola Tesla d.d. u Zagrebu. Karijeru nastavlja na menadžerskim pozicijama kao voditelj prodaje u kompaniji Huawei Technologies d.o.o., te direktor prodaje u firmi Atento d.o.o. Sudjelovao je u nekoliko istraživačkih projekata Europske unije, te je napisao preko 30 znanstvenih radova. www.markolackovic.com Nadalje, suvlasnik je prvog Internet magazina u JIE regiji s područja e-poslovanja www.eBizMags.com

Kontaktiraj autora

Vas Komentar