RSS

Novi poslovni modeli u telekomunikacijama

Fri, Feb 6, 2009

ePoslovanje, eTrziste

Novi poslovni modeli u telekomunikacijama

Suvremeni se telekom operatori suočavaju s padom zarade od tradicionalne komunikacijske usluge. Mobilni dio poslovanja još nekako izvlači poslovanje u pozitivu, no fiksni je dio već dugo vremena u problemima. Do prije nekoliko godina svi su upirali prstom u proizvođače opreme kao glavne prepreke daljnjeg razvoja telekomunikacijskih usluga, ali i povećanja profita telekom operatora. Tada je kapacitet bio jedina preprekom rasta i razvoja, s obzirom na nagli rast Internet prometa i povećanje složenosti Internet usluga, a time i kapaciteta koje su zahtijevale.

Jasno je da su se te Internet usluge mahom svodile na složenije Internet stranice koje su bile bogate multimedijalnim sadržajima, a ako se u obzir uzme sve veći broj Internet korisnika jasno je da je glad za kapacitetom bila neutaživa. Nekako je nakon dot com bubble bursta i smanjenja ulaganja u telekomunikacije čitav problem utihnuo. Zapravo je čitava priča postala normalna, jer se rast i dalje nastavio, a penetracija Interneta povećavala.

Ulaganja operatora svela su se na pristupni i agregacijski dio kod fiksnih operatora, odnosno pristupni i jezgreni dio kod mobilnih operatora. Te su investicije bile usmjerene na podržavanje rastućeg podatkovnog prometa. Usluga koju telekom operatori prodaju je međutim ostala vrlo slična, te je evoluirala samo u pogledu kapaciteta, s obzirom da su dial-up modeme na parici zamjenili ADSL modemi, a jednostavne 2G telefone orijentirane prvo govoru, a zatim i SMS usluzi, nešto složeniji 3G telefoni ili dlanovnici koji su podržavali i podatkovnu uslugu. Ponuda telekom operatora se stoga nije značajno promijenila, jer je kapacitet, odnosno veza s mrežom i dalje bila jedino što prodaju i što može prodati baš njihov priključak.

Jedan od načina poboljšavanja profitabilnosti telekom operatora je uvođenje drugačijeg poslovnog modela. Jedan od prijedloga koji je posebno aktualan u posljednje vrijeme je dvostrano tržište (two-sided market). U tom modelu telekom operator postaje na neki način digitalni posrednik između ponuđača sadržaja ili usluge i krajnjeg korisnika. Dvostrani modeli su u teoriji vrlo jednostavni i zasnivaju se na interakcije dvije strane tržišta koje nikada ne moraju biti u izravnom kontaktu. Na taj način primjerice funkcionira tržište dionica ili maloprodaja. Nova komponenta u tom odnosu je cijena korištenja usluga samog posrednika između dvije strane, od kojih je jedna obično kupac, a druga prodavatelj odnosno ponuđač.

Danas telekom operatori ne funkcioniraju na taj način, s obzirom da se njihovo poslovanje temelji na kupovini opreme i usluga od proizvođača, da bi onda usluge, uglavnom komunikacijske, korištenjem te opreme ponudili krajnjem korisniku. To je tipično jednostrano tržište u kojem telekom operator nije posrednik, već ponuđač. Pojednostavljeno govoreći, da bi se ponudila telefonska usluga, telekom operator mora kupiti opremu koja takvu komunikaciju može podržati, integrirati ju u svoju mrežu i onda takvu uslugu prodati. U zadnje vrijeme razvojem novih tehnologija poput IPTV-a dolazimo polako do dvostranih modela, koji tek trebaju dostići svoju zrelost u narednom razdoblju.

-

Obilježja

Neka od osnovnih obilježja dvostranih modela uključuju:

1. povezivanje dvije strane tržišta i omogućavanje poslovanja među njima,

2. stvaranje nove ponude za kupce na temelju sadržaja prodavatelja i usluga platforme,

3. koordinacija zahtijeva i dijeljenje troškova.

Neki dvostrani modeli koji su se pojavili u posljednje vrijeme digli su puno prašine zbog mogućnosti da ponuđač i kupac budu u sprezi, poput Microsoftove Windows platforme, ili banaka koje izdaju i prihvaćaju kreditne kartice. Postavlja se pitanje da li su takvi poslovni modeli u općem interesu, s obzirom na njihov utjecaj na trendove korištenja preko podcjenjivanja ili precjenjivanja svojih usluga.

Jasno je da ne postoji granica između jednostranih i dvostranih modela, već su mogući i neki oblici prijelaznih stanja. U sivoj zoni se prema nekim interpretacijama nalaze upravo i telekom operatori, jer oni nisu karakteristični jednostrani kupci koji prvo kupuju opremu, a zatim ju prodaju korisniku. Telekom operatori na temelju te opreme stvaraju novu vrijednost, jer ju prvo prilagođavaju i integriraju u svoju mrežu, te na temelju toga nude uslugu korisniku.

Ocjena 4.00 od 5
, , , ,

Autor teksta:

Marko Lackovic - ukupno napisanih 44 tekstova na eBizMags.

Dodiplomski studij završio je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, na kojem je stekao magistarsku i doktorsku titulu sa specijalizacijom u području telekomunikacija i informatike. Također je završio poslijediplomski MBA studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, pri čemu su mu glavni interesi bili strateški menadžment, te menadžment znanja. Svoju istraživačku karijeru započeo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu i na Swiss Federal Institute of Technology (EPFL) u Švicarskoj, a stečena znanja primjenjuje u R&D centru kompanije Ericsson Nikola Tesla d.d. u Zagrebu. Karijeru nastavlja na menadžerskim pozicijama kao voditelj prodaje u kompaniji Huawei Technologies d.o.o., te direktor prodaje u firmi Atento d.o.o. Sudjelovao je u nekoliko istraživačkih projekata Europske unije, te je napisao preko 30 znanstvenih radova. www.markolackovic.com Nadalje, suvlasnik je prvog Internet magazina u JIE regiji s područja e-poslovanja www.eBizMags.com

Kontaktiraj autora

Vas Komentar