RSS

Mreže nove generacija faktor konkurentnosti – 3.dio

Tue, Jun 29, 2010

eDukacija, ePoslovanje

Mreže nove generacija faktor konkurentnosti – 3.dio

Ekonomski razlozi za uvođenje NGN-a kao rješenja rezultiraju konvergenciji ka jedinstvenoj IP mrežnoj infrastrukturi:

 • Otvorena konkurencija između operatera nastala deregulacijom tržišta
 • Povećani zahtjevi za Internet servisima, za većim prenosom podataka
 • Novi prihodi: multimedijalni servisi, konvergencija servisa i konvergencija mreža, neophodna mobilnost pretplatnika
 • Smanjivanje troškova: OPEX-a, CAPEX-a, povećanje prihoda uvođenjem novih servisa

Osnovne karakteristike i zadaci mreže nove generacije:

 • Paketski zasnovan prenos
 • Nezavisnost primijenjenih servisnih funkcija
 • Mogućnost korisnika za neograničenim pristupom uslugama iz ponude različitih davaoca usluga (service provider)
 • Sposobnost pružanja velikog broja različitih servisa uključujući govor, video, audio i vizuelne podatke, putem sesije i interaktivno u unicast, multicast i broadcast režimu
 • Treba da garantuje kvalitet usluga end-to-end za širokopojasne usluge i real-time usluga (govor)
 • Uvođenje novih multimedijalnih servisa poput videokonferencije, streaming nezavisno od mreže i tipa pristupa koji koristi korisnik
 • Obezbijeđivanje mobilnosti korisnika
 • Obezbijeđivanje interworking-a sa već postojećim mrežama PSTN/ISDN preko otvorenih interfejsa i sa NGN mrežom drugih operatera

NGN rjesenja

Sledeća generacija mreža traži značajan reinženjering procesa telekom kompanija. Paralelno sa implementacijom širokopojasnih mreža, fiksnih i mobilnih, telekom kompanije trebaju (rade) značajne promjene u organizaciji samih procesa. Posebnu težinu imaju procesi planiranja, razvoja i ponude sadržaja kao što su TV, muzika, filmovi, radio, igre i sl. Novi biznis modeli zahtijevaju uvođenje u organizaciju jakog sektora za multimedijalne usluge. U tom kontekstu neophodno je razraditi procese saradnje sa medijskim kućama i drugim učesnicima, a u vezi sa produkcijom i prezentacijom sadržaja. Infrastruktura koju telekom kompanije izgrade, sama po sebi, neće donijeti prihod, odnosno vraćanje investicija. To se može ostvariti samo ponudom atraktivnih sadržaja koje traže korisnici. Otežavajuća činjenica je da npr. startna investicija u platformi za IPTV usluge moguće ne odgovara ekonomiji obima, a treba sadržavati sve komponente.
NGN predstavlja mrežu baziranu na paketskom prenosu, gde su elementi uključenja i transporta paketa (npr. ruteri, prekidači i uvodnici) logički i fizički odvojeni od službe usluga/ kontrole poziva. Kontrolna služba se koristi da podrži sve vrste usluga u okviru NGN-a, uključujući sve što bazična telefonija servisira, pa do podataka, video usluga, multimedija i menadžment aplikacija.

Tržišne pretpostavke:

 • Trend smanjivanja korisnika fiksne linije poslovanja
 • Većinu potrošača (voice servis) treba migrirati na tehnologije širokopojasnog pristupa jer one predstavljaju budućnost!

Zajednička tačka svim telekom kompanijama predstavlja zamjena postojećih TDM mreža. Neki od osnovni ciljevi predstavljaju:

 • Rast širokopojasne penetracije
 • Smanjivanje troškova
 • Poboljšanje kvaliteta proizvoda
 • Povećanje same fleksibilnosti proizvoda i usluga

Prelaskom sa digitalnih TDM na paketske mreže, servisi i mogućnosti koje će biti pružane korisnicima porašće do neslućenih razmjera. Najvažniji momenat je prelaz na model multiservisne dostave koji uključuje prenos govora, podataka i multimedijalne servise. Kreiranjem novih servisa provajderi će obezbijediti značajne prihode. Mreže nove generacije će koristiti SIP za postizanje jedinstvene servisne signalizacije, skalabilnosti i redukcije troškova.

Strategija telekomunikacionih opera jeste usmjeravanje postojećih govornih usluga (PSTN, ISDN) prema NGN riješenju, IMS platformi. Izvjesni izazovi koji se stavljaju pred operatere su: dostupnost resursa, profitabilnost i vraćanje investicije, funkcionisanje aktuelnih servisa tokom procesa migracije,…

Rating 4.63 out of 5
[?]
, , , , ,

Autor teksta:

Igor Stanković - ukupno napisanih 6 tekstova na eBizMags.

Igor Stanković je rođen 1978. godine u Podgorici, Crna Gora. Diplomirao je 2006. godine na Ekonomskom Fakultetu u Podgorici, a u 2009. godini ga očekuje stjecanje zvanja magistra na Ekonomskom Fakultetu iz Podgorice, smjer elektronsko poslovanje. Svoju karijeru je do sada bazirao na radu u telekomunikacijskim kompanijama. Od 2000. godine radi u Internetu Crna Gora koji se 2006. godine integrira u Crnogorski Telekom (T-Com, T-Mobile). Specijalnost mu je odnos s korisnicima, radi na poslovima organiziranja aktivnosti T-HelpDeska, aktivno je uključen u održavanju novih i postojećih IP servisa Crnogorskog Telekoma (diall up, mail, wireless, LL, ADSL, IPTV i telefonije putem broadband tehnologija). Ima iskustva s prijenosom znanja, organiziranjem i definiranjem portala za komunikaciju s internim korisnicima, pa je u čestom kontaktu s ljudskim resursima. Sukladno navedenom organizira razne treninge, work shopove, definira procese i procedure. Njegov moto je: totalna posvećenost prepoznavanju korisničkih potreba, odnosno rješavanju njihovih problema.

Kontaktiraj autora

Vas Komentar