RSS

Mreže nove generacija faktor konkurentnosti – 2.dio

Mon, Jun 28, 2010

eDukacija, ePoslovanje

Mreže nove generacija faktor konkurentnosti – 2.dio

Modernizacija PSTN-ISDNa korišćenjem sledećih generacija mreža

Zahtjevi za fleksibilnošću i pouzdanošću telekomunikacionih mreža su međusobno suprotstavljeni: što je mreža fleksibilnija, manje je pouzdana i obratno. Samim tim, Internet kao veoma fleksibilna mreža ne može da pruži pouzdanost karakterističnu za PSTN kod koje je, sa druge strane, izražena mala fleksibilnost. Iz tih razloga je za kreiranje optimalne mrežne arhitekture potrebno selektivno kombinovati karakteristike obje mreže, odnosno udružiti fleksibilnost Interneta i kvalitet servisa koji pruža PSTN.

Živimo u eri brze integracije Interneta, telekomunikacijskih i informacionih tehnologija. Koncept nove integrisane širokopojasne mreže koja se razvila u par zadnjih godina nazivamo novom generacijom mreža (engl. Next Generation Network, NGN). NGN je naziv za mrežnu arhitekturu koja bi u godinama koje dolaze trebalo u potpunosti da zamijeni sadašnju klasičnu arhitekturu telefonske mreže, koju nazivamo PSTN/ISDN arhitektura.  U osnovi mreže bio bi paketski prenos podataka koji bi zbog potrebe da se izvjesni podaci prenose u realnom vremenu bio opremljen protokolima za podršku ostvarivanja kvaliteta servisa, Quality of Service. Mreža sledeće generacije mreža predstavlja skup servera koji omogućava korisničkim agentima da uspostavljaju i održavaju sesije, unutar kojih se može obavljati multimedijalni prenos podataka.
Neke od osnovnih karakteristika NGN-a su da predstavljaju potencijalna rješenja za probleme s kojima se susreću telekomunikacione kompanije. Neki od tih problema su:

  • Potreba za pružanjem usluga širokopojasnim pristupom
  • Potreba za spajanjem različitih usluga omogućenih u mreži poput telefonije, pristup podacima, višemedijskih usluga, kratkih poruka, sve zajedno kombinovano sa mogućnošću pristupa svim tim uslugama s bilo koje lokacije pomoću različitih uređaja.Uprošćena arhitektura NGN mreža uključuje okruženje za kreiranje aplikacija odnosno servisa, server za izvršavanje servisa poznat kao server aplikacija, server poziva, medija mrežni prolaz (gateway) i jezgro mreže. Svi elementi NGN mreže trebaju biti skalabilni i saglasni sa NEBS standardima (Network-Equipment Building Standards). Osnovne karakteristike koje NGN treba da posjeduju prestavljau nasleđe od mreža ”prve generacije”.
  • Mogućnost lake migracije Laka migracija od postojeće ka paketskoj infrastrukturi, bez izmjene postojećih komutacionih sistema u paketsku tehnologiju, omogućena je zahvaljujući riješenjima zasnovanim na SIP protokolu. Neizostavan dio ovih rješenja je server poziva, odnosno softsvič – paketski komutator koji podržava aplikacije nove generacije (VoIP, ICD-Internet Call Diversion, IP prenos, ISDN PRI servise i servise lokalnog pretplatnika).

SIP je izabran od strane servis provajdera za nosioca NGN rješenja zahvaljujući svojoj fleksibilnosti i skalabilnosti. Pomenute osobine SIP-a omogućavaju servis provajderima efikasno građenje mreža koje podržavaju širok spektar korisničkih servisa. Generalno, NGN arhitektura na bazi SIP-a donosi prednosti:

  • Efikasno građenje mreža koje podržavaju širok spektar korisničkih servisa
  • Uprošćena mrežna arhitektura
  • Jeftiniji razvoj mreže
  • Brže stvaranje prihoda
  • Pridruživanje servisa prenosa podataka i multimedijalnih servisa postojećim govornim servisima

NGN rješenja obezbijeđuju smanjenje zagušenja mreža, prije svega krajnjih i tandem centrala, koja su posledica porasta prosječnog vremena trajanja poziva na krajevima PSTN mreže usled pridruživanja Internet saobraćaja i drugih servisa klasičnim telefonskim pozivima. Smanjenje zagušenja se realizuje u jezgru mreže, a ne na njenim krajevima, pa se u tom smislu govori o unutrašnjoj mrežnoj migraciji koju donose NGN rješenja. Međutim, rasterećivanje trankova u odlaznom Internet saobraćaju prije zagušenja takođe je moguće, ukoliko se koristi dial-up ili xDSL tehnologija koju NGN hardver podržava na krajevima mreže.

  • Skalabilnost – jednostavnost širenja mreže
  • Mali troškovi izgradnje i održavanja

NGN oprema treba da ima karakteristike brze i jeftine instalacije, brzog “podizanja” sistema i jeftinog i jednostavnog održavanja. U tom smislu možemo govoriti o malim troškovima koje NGN treba da zadovolji. Mreže sledeće generacije treba da se suoče sa različitim nedostacima telekomunikacionih mreža, kao što je manji kvalitet prenosa govora kroz IP mrežu, problematičan prenos modemskih i faks signala kroz IP mrežu, složena interoperabilnost TDM i mreža sa komutacijom paketa po pitanju signalizacionih protokola  i ograničen sistem operativne podrške.
Slab kvalitet prenosa govora u IP mrežama je rezultat kompresije govora i kašnjenja u prenosu. Prelaskom na NGN postojaće mogućnost kontrole kašnjenja, gubitka paketa i kontrole džitera, jer će se upravljati kičmom IP mreže umjesto (javnim) Internetom. Pored toga, prelaskom na G.711 kodiranje pri kome se ne vrši kompresija govora obezbijediće se isti kvalitet u 64K prenosu govora kao kod TDM mreža. Otežan prenos modemskih i faks signala u IP mrežama će se takođe rješiti korišćenjem G.711 kodiranja, zahvaljujući tome što se ne vrši kompresija govora, uz primjenu algoritama za povećanje brzine prenosa.

Rating 4.80 out of 5
[?]
, , , , ,

Autor teksta:

Igor Stanković - ukupno napisanih 6 tekstova na eBizMags.

Igor Stanković je rođen 1978. godine u Podgorici, Crna Gora. Diplomirao je 2006. godine na Ekonomskom Fakultetu u Podgorici, a u 2009. godini ga očekuje stjecanje zvanja magistra na Ekonomskom Fakultetu iz Podgorice, smjer elektronsko poslovanje. Svoju karijeru je do sada bazirao na radu u telekomunikacijskim kompanijama. Od 2000. godine radi u Internetu Crna Gora koji se 2006. godine integrira u Crnogorski Telekom (T-Com, T-Mobile). Specijalnost mu je odnos s korisnicima, radi na poslovima organiziranja aktivnosti T-HelpDeska, aktivno je uključen u održavanju novih i postojećih IP servisa Crnogorskog Telekoma (diall up, mail, wireless, LL, ADSL, IPTV i telefonije putem broadband tehnologija). Ima iskustva s prijenosom znanja, organiziranjem i definiranjem portala za komunikaciju s internim korisnicima, pa je u čestom kontaktu s ljudskim resursima. Sukladno navedenom organizira razne treninge, work shopove, definira procese i procedure. Njegov moto je: totalna posvećenost prepoznavanju korisničkih potreba, odnosno rješavanju njihovih problema.

Kontaktiraj autora

Vas Komentar