RSS

Mreže nove generacija faktor konkurentnosti – 1.dio

Wed, Jun 23, 2010

eDukacija, ePoslovanje

Mreže nove generacija faktor konkurentnosti – 1.dio

Internet je postao elektronski put u svijetu bez granica, infrastruktura i pretpostavka koncepta svjetske ekonomske globalizacije. Savremeno poslovanje je nezamislivo bez Interneta kao poslovnog integratora i multimedijalnog resursa koji eleminiše troškove, povećava efikasnost, skraćuje tok procesa komunikacije, jednom riječju – mijenja  suštinu upravljanja i poslovanja kompanija.

Porast upotrebe Interneta kao nove tehnologije i njegov konstantni razvoj je zahvaljujući mogućnosti upotrebe postojeće informacione i komunikacione infrastrukture, omogućio podjednako korišćenje svjetske globalne mreže, nezavisno da li se radi o pojedincima ili kompanijama svih veličina i oblika, uz minimalne investicije. Ovakva mogućnost ima za posledicu masovno usvajanje elektronskog načina poslovanja, naročito u razvijenim zemljama čije se stanovništvo već nalazi na većem stepenu informatičke pismenosti.

Savremene telekom kompanije se suočavaju s smanjivanjem zarade od tradicionalnih komunikacijskih usluga. Mobilni dio poslovanja još na izvjestan način “izvlači” poslovanje, ali je fiksni dio već izvjesni period možemo napisati u problemima – ili će biti u problemima. Do prije nekoliko godina svi MI smo upirali prstom u proizvođače opreme kao glavne nosioce prepreka daljeg razvoja telekomunikacionih usluga, ali i povećanja profita telekom kompanija. Tada je kapacitet bio jedina prepreka rasta i razvoja, s obzirom na nagli rast  Internet saobraćaja i povećanja složenosti Internet usluga, time i kapaciteta.

Konkurencija u ICTs industriji sve je jača iz godine u godinu, i kao posledica toga telekomunikacione kompanije našle su se u nezavidnoj situaciji kada je u pitanju finansijska pozadina. Telekom kompanije su u potrazi su za novim proizvodima koji će donijeti povećanje prihoda i proširenje tržišta. Pružanje dodatnih vrijednosti, predviđanje budućih potreba korisnika koje su u skladu s njihovim sve bržim stilom života predstavlja kreiranje dodatnih korisničkih vrijednosti od strane kompanija. Samo usluge koje imaju tu ulogu mogu garantovati nove prihode.

Nova biznis mogucnost?!

Možemo napisati da dominaciju fiksne telefonije u našim domovima zamjenjuju naprednije tehnologije poput broadbanda, TV-a preko IP protokola, smart telefoni i sl. Jednostavno naše kuće – stanovi postaju umreženi domovi, gdje se u svakoj sobi može koristiti PC, Internet, TV, muzika, imati mogućnost da preko mreže upravljava uređajima, obavlja kontrola video nadzora preko web stranice – digitalni stil života.  Zahvaljujući pojavi novih DSL tehnologija (ADSL2+, VDSL, VDSL2), bakarne parice se mogu i dalje iskorišćavati u razvoju širokopojasnih mreža za pružanje multimedijalnih usluga.  Važno je napomenuti da se korisnici sve više oslobađaju potrebe za poznavanjem tehnologija i prepoznaju isključivo usluge. Tehnologija napreduje. Mali mobilni aparat služi za sve. Korisnik želi da telefonira, šalje SMS, fotografiše, razmjenjuje slike, snima video, prati TV program, sluša muziku, chatuje porukama, radi pregled e-pošte, pretragu po web stranicama.

Telekomunikacione kompanije prepoznaju potrebu za uvođenjem mreža Nove generacije kao biznis mogućnost za zadržavanje liderske pozicije, implementaciju nove tehnologije, širenje baze svojih korisnika. Jedni od osnovnih ciljeva operatera predstavlja, postati prvi operater koji će zahvaljujući novim generacijama mreža pružiti integrisane usluge, voice, video, broadband preko jedne tehnološke platforme. Samim tim stvaraju se mogućnosti ponude novih inovativnih proizvoda i usluga.

Tokom 2009. godine došlo je do smanjivanja broja PSTN/ISDN korisnika, odnosno realno je očekivati da će se taj broj smanjivati u godinama koje predstoje. Trend u regionu naglašava tendenciju potrebe “približavanja” prema VoIP korisnicima. Jednostavno, očekuje se smanjivanje korisnika fiksne linije poslovanja i velika borba tržišti usluga koje su bazirane na IP protokolu. Konkretne izmjene na trštima u okruženju se dešavaju u Hrvatskoj. Baza korisnika fiksne linije poslovanja je nastavila opadati “na leđima” mobilne telefonije i povećanja upotrebe VoIP-a, što je “navelo” da sadašnji T-Hrvatski Telekom svoju bazu pretplatnika smanji za 4,3% u odnosu na prethodnu godinu. Kao odgovor na očekivano smanjivanje preplatnika fiksne telefonije, telekomunikacioni operateri imaju za cilj da se vođstvo u telefoniji putem širokopojasne mreže, definiše i poveća kvalitet servisa. Većina današnjih VoIP aplikacije zahtijevaju relativno nizak nivo kvaliteta, međutim, nova generacije mreža zahtijeva visok kvalitet koju širokopojasna mreža samih telekomunikacionih operatera može pružiti.
Prvi korak u realizaciji novih generacije mreža predstavlja pružanje telefonije preko broadband usluge za kompanije!

Rating 4.75 out of 5
[?]
, , , , ,

Autor teksta:

Igor Stanković - ukupno napisanih 6 tekstova na eBizMags.

Igor Stanković je rođen 1978. godine u Podgorici, Crna Gora. Diplomirao je 2006. godine na Ekonomskom Fakultetu u Podgorici, a u 2009. godini ga očekuje stjecanje zvanja magistra na Ekonomskom Fakultetu iz Podgorice, smjer elektronsko poslovanje. Svoju karijeru je do sada bazirao na radu u telekomunikacijskim kompanijama. Od 2000. godine radi u Internetu Crna Gora koji se 2006. godine integrira u Crnogorski Telekom (T-Com, T-Mobile). Specijalnost mu je odnos s korisnicima, radi na poslovima organiziranja aktivnosti T-HelpDeska, aktivno je uključen u održavanju novih i postojećih IP servisa Crnogorskog Telekoma (diall up, mail, wireless, LL, ADSL, IPTV i telefonije putem broadband tehnologija). Ima iskustva s prijenosom znanja, organiziranjem i definiranjem portala za komunikaciju s internim korisnicima, pa je u čestom kontaktu s ljudskim resursima. Sukladno navedenom organizira razne treninge, work shopove, definira procese i procedure. Njegov moto je: totalna posvećenost prepoznavanju korisničkih potreba, odnosno rješavanju njihovih problema.

Kontaktiraj autora

Vas Komentar