RSS

Trebamo Lidere!

Thu, Feb 4, 2010

ePoslovanje, eTrziste

Trebamo Lidere!

U trenutnom ekonomskom kolapsu, gotovo sve poslovne aktivnosti odvijaju se u ambijentu nesigurnosti, nepovjerenja i nepredvidljivosti. Pad vrijednosti dionica kompanija koje su izlistane na zagrebačkoj burzi, kao i pad ukupnog prometa u trgovanju dionicama ukazuju da su trenutno kolektivna očekivanja investitora niska. Osnovni uzrok za takve negativne promijene jest nesigurnost financijskog sustava. Tvrtke se suočavaju sa teškoćama u financiranju, manje investiraju što vodi do smanjene poslovne aktivnosti, a manja je i potražnja za proizvodima i uslugama što vodi do smanjene potrošnje. U takvim okolnostima mogućnosti za rast su nepredvidljive.

Tvrtke koje pokazuju najmanji otpor negativnim ekonomskim uvijetima jesu one koje se financiraju uz visoki omjer duga prema glavnici, koje imaju visoke fiksne troškove i čiji je „cash flow” iznimno osjetljiv na smanjenu potrošnju. U problemima su tvrtke koje bilježe ozbiljan pad operativnih rezultata, a uz to demonstriraju rizičnu likvidnost i ne pronalaze alternativni izvor financiranja. Situacija postaje dodatno komplicirana ako su kupci i dobavljači nesloventni. Ipak, svaka tvrtka se nalazi u specifičnoj situaciji i zahtjeva poseban pristup rješavanju problema.

-

Promjene

Trenutna ekonomska situacija pokazati će koje tvrtke su svoj uspjeh iz prethodnog razdoblja ostvarile na „zdravim” temeljima, a koje tvrtke su umjetno „pumpale” rast. Ovo zahtjevno razdoblje će također diferencirati prave lidere od managera. Tvrtke koje će na svom čelu imati kvalitetnog lidera pronaći će neophodnu stabilnost i stvoriti će ambijent za postizanje nužnih poslovnih dogovora.

U razdoblju od 10 godina unazad, u kojem je globalna, pa tako i hrvatska ekonomija kontinuirano rasla, ekonomski trendovi mogli su se lakše predvidjeti što je poslovni ambijent činio sigurnijim. U takvom ambijentu poslovne ideje su lakše nalazile put do kapitala, pretvarale se u dogovor i implemntirale u praksi.

-

Mnoge tvrtke su narasle više na povljnim krilima robusne ekonomije, nego zahvaljujući sofisticiranim upravljačkim znanjima. Tako „zamaskirane” tržišne pozicije pojedinih tvrtki danas otkrivaju svoje pravo lice. Međutim, kvaliteta managementa koja je tvrtku dovela u takvu (ne)konkurentnu poziciju više nije dovoljna da bi se uspješno odgovorilo na recesijsko okruženje. Naime, problemi se ne mogu rješavati jednakim pristupom kakvim su i kreirani. Potrebna je redefinicija management standarda. Situacija zahtjeva kvalitetne lidere.

Management je u pravilu okupiran integracijom i koordinacijom aktivnosti određenog funkcionalnog područja (ili više njih) unutar organizacijskih granica. Kao odgovor na situaciju, management će osigurati da je struktura troškova po različitim funkcionalnim područjima optimalna, optimizirati će se procesi, ugasiti neprofitabilni proizvodi i usluge, redefinirati cijene, pažljivije će se shvatiti profitabilnost korisnika i opreznije upravljati marketing budžetom. Management ulaže energiju u aktivnosti koje bi trebale biti higijenski faktor u godinama kada je ekonomija stabilna i sigurna (slika1).

-

liderstvo

-

Lider

Osim što posjeduje upravljačke vještine i znanja, lider je svjestan da svojim odlukama utječe na svoje okruženje. On u potpunosti razumije specifičnosti vremena i prostora u kojem se „operacija” odvija. Lider preuzima odgovornost za svoj rad i rad tvrtke, odgovornost da afirmativno mijenja ne samo sebe, svoje kolege, nego i okolinu. Lider svoju ulogu i status ne shvaća kao nagradu, već kao obavezu da kontinuirano čini nešto kvalitetno za kolege, tvrtku i okruženje. Ako lider svoju poziciju doživi kao nagradu problemi su neizbježni.

Lider će svom sustavu osigurati stabilnost tako što će max realno procijeniti konkurentnu poziciju tvrtke s obzirom na slabiju ekonomiju, redefinirati mogućnosti sustava, osigurati likvidnost i ukoliko je potrebno, refinanciranje. Lideri će motivirati zaposlene da osijete kako tvrtka i u vrijeme krize ostvaruje rezultate i progres. Zaposleni moraju osijetiti da organizacija ni u vrijeme krize ne odustaje od svojih vrijednosti i principa. Ukoliko tvrtka uvjeri svoje zaposlenike, partnere, dobavljače i korisnike da kontrolira situaciju, da može trajno izvršavati svoje obaveze, zadržati će povjerenje svih zainteresiranih strana. To stvara ambijent sigurnosti i stabilizira poslovanje.

-

Lider

Rizici

U globalnoj ekonomiji kojoj i Hrvatska pripada, kapital različitih svojstava (financijski, fizički, humani, socijalni i intelektualni) kreće se ubrzano, mijenja oblike upotrebe, stvara nova tržišta i nove prijetnje. Svijet postaje sve riskantniji i kreće se prema novoj definiciji globalizacije. U toj definiciji globalizacije ciklusi rasta i prosperiteta će biti kraći i dinamičniji, a krize učestalije i intenzivnije. Rizik dolazi u različitim oblicima, ne samo u obliku globalne financijske krize. Najčešći poslovni rizici vezani su uz pogrešne strateške procijene, zatim uz geopolitičko okruženje i nedostatke pravnog sustava, te uz operativne i financijske propuste.

Većina tvrtki u Hrvatskoj nije adekvatno pripremljena za ovakav scenarij. Da bi tvrtke kvalitetno odgovorile na eksternu globalnu realnost potrebno je redefinirati management standarde i kvalitetu liderstva. Liderstvo u business-u, uz koje se vežu visoke plaće i moć, zaista nije nagrada. Ako ne vjerujete, pitajte danas čelne ljude nekih hrvatskih kompanija.

Vezani tekst: Geneza globalnih makro – ekonomskih (ne)prilika

-

Rating 4.67 out of 5
[?]
, , , , ,

Autor teksta:

Denis Glibic - ukupno napisanih 5 tekstova na eBizMags.

Denis Glibić rođen je 1978. godine, a diplomu inžinjera telekomunikacija na Univerzitetu u Zagrebu stekao je 2003 godine. Za vrijeme studija objavljuje međunarodno priznate znanstvene i stručne radove iz područja liberalizacije tržišta telekomunikacijskih usluga, Business Intelligence (BI) tehnologija i inteligentnih transportnih sustava (ITS). 2006. je magistrirao poslovno upravljanje i ekonomske analize na Univerzitetu u Kanzasu (USA), gdje je za vrijeme programa sudjelovao u dva konzultantska projekta iz područja marketinga i strategije. Edukaciju nastavlja kroz ciljane seminare i programe u Hrvatskoj, Austriji, Belgiji, Nizozemskoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji. VIPnet-u se pridružio 2003. godine gdje je radio na području regulative, ekonomskih modela međusobnog povezivanja telekomunikacijskih mreža, razvoja poslovanja, marketinga i prodaje. 2007. je član tima Mobilkom Austria Grupe koji pokreće novu tvrtku, mobilnog operatora „VIP operator“ u Makedoniji. Od 2008. je član međunarodnog konzultantskog tima Mobilkom Austria Grupe koji razvija, promovira i implementira komunikacijska rješenja za multinacionalne korporativne klijente. U profesionalnom razvoju Denis Glibić pokazuje interes za konzalting, prodaju, upravljanje strategijom i financijama, investicijske projekte i „turnaround“ menadžment.

Kontaktiraj autora

0 Komentari za ovaj tekst

2 Trackbacks za ovaj tekst

  1. Ulaganje u kompanije koje zahtjevaju restrukturiranje i re-pozicioniranje | eBizMags Says:

    [...] Liderska uloga nije nagrada Ocjena 4.00 od 5 investicije, krize, poslovanje, poslovni modeli, pozicioniranje, struktura [...]

  2. Poslovna predstava može početi: Vrijeme je za reinženjering! | eBizMags Says:

    [...] trebaju u svom svakodnevnom radu. Karizmatični vizionari moraju biti na vrhu kompanije jer Vođa mora biti nositelj promjene. Zakon termodinamike kaže da ne možeš dobiti nešto za ništa! [...]

Vas Komentar