RSS

Uzroci poslovne krize

Thu, Dec 10, 2009

ePoslovanje, eSigurnost, eTrziste

Uzroci poslovne krize

Poslovna kriza se u literaturi najčešće definira kao neplaniran i neželjen proces ograničenog trajanja i mogućnosti utjecanja, koji šteti primarnim ciljevima poduzeća, s ambivalentnim ishodom. Primarni ciljevi, vitalno važni za poduzeće čije neispunjavanje vodi ka propasti poduzeća, su: očuvanje platežne sposobnosti u svakom trenutku (načelo likvidnosti), postizanje minimalne dobiti, te stvaranje i očuvanje dovoljnih potencijala uspjeha. Poslovnom krizom može se smatrati i situacija kada je poduzeće prezaduženo i platežno nesposobno, te su pretpostavke za pokretanje insolventnosti poduzeća ispunjene. Povezana s ulaskom u insolventnost, poslovna je kriza neposredna opasnost za sve interesne skupine poduzeća (vlasnike, zaposlenike, investitore, državu i ostale) ovisno o stadiju i vrsti krize.

Poslovna kriza je negativni razvoj poslovanja poduzeća, kao posljedica događaja iz okruženja i/ili pogrešnih poslovnih poteza managementa, koji izaziva negativne reakcija interesnih skupina i zahtjeva restrukturiranje poslovanja. - mr. sc. Dejana Dojčinović, MBA

S obzirom na svoje ciljeve, metodiku i zaključke, pristupi raznih istraživanja uzroka poslovnih kriza nisu jedinstveni. U većini slučajeva ne radi se o jednom, već o kombinaciji različitih uzroka koji dovode do poslovne krize. Postoji veliki broj klasifikacija uzroka poslovne krize, no u glavnim se crtama ipak mogu razlučiti dva osnovna pravca istraživanja:

• Kvantitativna istraživanja poslovnih kriza i

• Kvalitativna istraživanja poslovnih kriza

-

Kvantitativna istraživanja

Kvantitativna istraživanja uzroka poslovnih kriza nastoje na temelju dostupnih statističkih podataka, dati informacije o uzrocima poslovnih kriza i insolventnosti, te na taj način impliciraju povezanost između tih podataka i sigurnosti poduzeća. Značajni kvantitativni uzroci krize temeljeni na statističkim podacima su: broj zaposlenika, pripadnost gospodarskoj grani, prihodi poduzeća, starost poduzeća i pravni oblik poduzeća. Rezultati ovih istraživanja temelje se na promjenama javnih podataka o insolventnim poduzećima.

-

Kvalitativna istraživanja

Kvalitativna istraživanja uzroka poslovnih kriza primjenjuju potpuno različitu metodologiju od kvantitativnih. Ona nastoje kroz ocjenu istraživanja, primjerice razgovore sa savjetnicima ili administratorima u financijskim agencijama, te interpretaciju izvještaja poduzeća o tijeku poslovne krize, izvesti određene zaključke. No rezultati takvih istraživanja imaju značajne slabosti, te je njihova uporabna vrijednost stoga ograničena.

-

Uzroci poslovnih kriza

Uzroci najvećeg broja poslovnih kriza su interno temeljeni i stoga se na njih može utjecati. Studija, konzultantske kuće Roland Berger Strategy Consultants još iz 2002. godine, o glavnim uzrocima pri nastanku poslovnih kriza u više od 1.400 njemačkih poduzeća upućuje da je više od polovice kriza poduzeća bilo uzrokovano neprilagođenom troškovnom strukturom poslovanja i pogrešnom procjenom budućeg razvoja poslovanja, za što se odgovornim može smatrati rukovodstvo poduzeća. Studija Roland Bergera iz 2003. godine pokazuje da čak 96% poduzeća s problemom insolventnosti, uzrok svojih problema mogu vezati za pogreške rukovodstva. Slične studije jednoglasno pokazuju dominaciju poslovnih kriza prouzrokovanih endogeno i to pogreškama rukovodstva. Istraživanje koje je na primjeru 53 slučaja u razdoblju od 10 godina proveo profesor J. Hauschildt, sa Sveučilišta u Kielu, također potvrđuje općenite pogreške u glavnim zadaćama rukovodstva (planiranje, upravljanje i kontrola na operativnoj i strateškoj razini) kao dominantne uzroke kriza. Tijekom promatranih godina, problemi u poslovanju uzrokovani osobnim pogreškama rukovodstva znatno su porasli.

Pri bilo kojem slučaju uzroka krize, ključno je njegovo (njihovo) prepoznavanje. Većina poslovnih kriza može se znatno uspješnije zaustaviti ranim aktivnostima umjesto zakašnjelim reakcijama. Mogućnost utjecaja na uzroke poslovnih kriza i negativan učinak kriza s aspekta cjelokupnog gospodarstva i pojedinih interesnih skupina, čine odgovarajući instrumentarij za rano spoznavanje krize nezamjenjivim. Tome ide u prilog i spoznaja da uspješna i učinkovita borba protiv insolventnosti poduzeća ovisi o vremenu potrebnom za uvođenje adekvatnih mjera.

Konstantni, dinamični razvoj djelatnosti i tržišta, rastuća međunarodna ekonomska integracija, pomicanje uloge trgovine, stalne inovacije proizvoda i razvoj novih tehnologija, promjene na tržištima kapitala, visoka volatilnost i brze političke i društvene promjene, te promjene u svijesti potrošača, odaju dojam da spektar mogućih uzroka krize još uvijek nije iscrpljen. Zbog navedenih promjena, i mnogih drugih koje još slijede, može se očekivati da će broj i uzroci poslovnih kriza biti sve veći i kompleksniji.

Rating 4.50 out of 5
[?]
, , , , , ,

Autor teksta:

Dejana Dojčinović - ukupno napisanih 10 tekstova na eBizMags.

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, no različite stipendije odvele su je na školovanje u Njemačku, Austriju i Veliku Britaniju, te je također završila praksu u Henkelu i Europskom Parlamentu u Bruxellesu. Završila je i MBA studij na Sveučilištu u Zagrebu. Trenutno radi kao senior konzultant u konzultantskoj kući Roland Berger Strategy Consultants. Za karijeru konzultanta odlučila se 2006. godine, nakon što je dvije i pol godine radila kao brand menadžer, a zatim i kao voditelj marketinga za tvrtku koja distribuira kozmetičke proizvode.

Kontaktiraj autora

0 Komentari za ovaj tekst

3 Trackbacks za ovaj tekst

  1. Sustavi ranog upozorenja: Da li su mogli spriječiti krizu? | eBizMags Says:

    [...] Koji su uzroci poslovne krize? Ocjena 4.00 od 5 istraživanje, krize, odlučivanje, poslovanje, rizici [...]

  2. Poslovna kriza: Operativni sustavi upozorenja | eBizMags Says:

    [...] Operativni se sustavi temelje na sustavu kvantitativnih informacija. Oni se realiziraju kroz posebne informacijske sustave koji signaliziraju latentne prilike ili prijetnje pretežito kvantitativnim informacijama u usporedbi s informacijama prije njihovog nastupa. Osnovni elementi takvih sistema mogu biti zaposlenici, IT sustavi ili kombinacija zaposlenika i IT sustava. U nastavku će biti objašnjeni osnovni elementi takvog sustava i bilančni indikatori krize koji se temelje na financijskim izvještajima poduzeća, kao najčešći operativni rani indikatori poslovne krize. [...]

  3. Istraživanje: Upotreba sustava ranog upozorenja u Hrvatskoj | eBizMags Says:

    [...] uzroci poslovne krize su internog karaktera, i to prvenstveno neprilagođena troškovna struktura, nenaplaćena [...]

Vas Komentar