RSS

Što je bitno kod implementacije e-learninga?

Mon, Apr 27, 2009

eDukacija, ePoslovanje, eTrziste

Što je bitno kod implementacije e-learninga?

Nakon analize trenutnog stanja edukacije u tvrtkama, često se dolazi do zaključka da treba unaprijediti sustav. Zastarjele tradicionalne metode učenja nisu više dovoljno efikasne. Logičan korak je uvođenje elearning edukacije u kompaniju. Taj složeni projekt krije mnoge specifičnosti na koje treba pripremiti svakog potencijalnog korisnika. Osobito puno pažnje treba posvetiti pravovremenoj edukaciji trenera naviknutih na klasične edukacijske procese.

Proces uvođenja elearninga obično počinje prvim razgovorima s elearning stručnjacima. Oni će objasniti koje su prednosti i mane elearninga, napraviti okvirni plan uvođenja elearninga u kompanije te razjasniti razloge zbog kojih se elearning uopće uvodi. Od iznimne je važnosti da ovaj proces koordiniraju stručne osobe koje imaju iskustva u elearning projektima. Nestručno planiranje i organizacija uvođenja elearninga najčešće dovode do besmislenog trošenja resursa i razočaranja. Jedan neuspjeh elearninga zasigurno će drastično smanjiti motivaciju potencijalnih korisnika i time dodatno otežati ionako veliku i složenu promjenu procesa edukacije.

algebra_slika1Nakon prvih razgovora, najčešće slijede prezentacije jednog ili više različitih elearning rješenja. Neke tvrtke nude samo elearning sadržaje, neke se koncentriraju na ponudu vlastitog ili partnerskog LMS sustava dok neki imaju kompletnu ponudu koja uključuje LMS sustav, elearning sadržaje, vođenje projekta, konzultante i project managere te edukaciju za korištenje LMS sustava i izradu elearning sadržaja.

Elearning sadržaji se mogu drastično razlikovati po svojoj kvaliteti i tehničkoj izvedbi. Multimedijalni sadržaj koji uključuje interaktivne simulacije praćenje govorom – komentarom profesionalnog spikera, dodatne elemente poput tekstualnih panela, sažetaka, kazala i slično, puno je efikasniji za učenje od jednostavnih sadržaja koji sadrže samo statične slike i tekst. Prema istraživanjima, prosječan čovjek zapamti svega 10% onoga što pročita, a tek nešto više, ako usput vidi i popratnu sliku. Količina zapamćenog gradiva u lekcijama koje sadrže zvuk i visok nivo interakcije višestruko je veća. Učenje pomoću elearning sadržaja koji sadrže isključivo tekst i poneku sliku, vrlo je slično napornom čitanju „papirnatih“ priručnika.

Neki proizvođači elearning sadržaja nude kvalitetne seminare, ali im nedostaje podrška za elearning standarde pa dolazi do velikih troškova integracije s LMS sustavom. U takvim se slučajevima često događa da LMS bilježi samo minimalni dio informacija o aktivnosti korisnika na seminarima. Drugi problem koji se često veže uz elearning sadržaje je njihova memorijska veličina i zahtjevnost u smislu softverskih i hardverskih zahtjeva te potrebnih dodataka (plugina). Sadržaji koji su po svojoj memorijskoj veličini veliki, predstavljat će problem za korisnike koji pristupaju LMS poslužitelju preko sporijih modemskih i ISDN veza, a može nastati i velika zagušenost lokalnih računalnih mreža.

algebra_slika2Odabir kvalitetnog i pouzdanog LMS sustava važan je gotovo koliko i odabir kvalitetnog elearning sadržaja. LMS je vrlo složen software koji se često veže uz mnoge komponente postojeće infrastrukture kao što su baze podataka, LDAP direktoriji korisnika, web poslužitelji i slično. Zbog njegove složenosti, izuzetno je važno imati dobru tehničku podršku za održavanje sustava. Mnogi proizvođači LMS sustava, npr. IBM, uz licence nude i posebne ugovore koji reguliraju održavanje te sva prava koja korisniku uz to pripadaju. Za LMS je također važno da podržava elearning standarde jer time izbjegavamo trošak skupe integracije s elearning seminarima.

U početku uvođenja elearninga u kompaniju, od izuzetne je važnosti surađivati s uhodanom i iskusnom ekipom elearning stručnjaka. Oni će postaviti temelje projekta, pratiti njegov napredak, uočiti organizacijske, infrastrukturne i sotale probleme te ponuditi isprobana rješenja. Također će upozoriti voditelje kompanije na potencijalne probleme koji mogu nastati pri uvođenju elearninga.

Jedan od mogućih problema pri uvođenju elearninga je nezainteresiranost potencijalnih korisnika za novi način učenja koja je najčešće uzrokovana nedostatkom vremena i strahom od novih tehnologija i aplikacija. Iako se često pretpostavlja da zaposlenici starije dobi najčešće nevoljko pristaju na nove tehničke izazove, njihovo radno iskustvo i poslovna odgovornost često su prednost pred mladim ljudima. Manjak adekvatne količine vremena, sljedeći je potencijalni problem elearning projekata.

Ako se u tvrtki oformi tim za izradu vlastitih elearning sadržaja, tada taj tim treba imati na raspolaganju dovoljno vremena za složeni postupak planiranja, izrade i održavanja elearning seminara. Jednako tako, u fazi učenja treba osigurati zaposlenicima dovoljno vremena za učenje. Mnogi se voditelji edukacijskih odjela zavaravaju da će elearningom potpuno izbjeći potrebu za „trošenjem“ vremena na učenje. Iako je učenje putem elearninga vremenski nešto kraće od klasičnog učenja u učionici, treba dobro predvidjeti koliko prosječnom korisniku treba vremena za prolazak upisanih elearning seminara. Ako pretpostavimo da će zaposlenici „pronaći“ vremena za edukaciju i uz ionako pretrpan dnevni raspored odraditi poneki prekovremeni sat učeći, napravili smo si medvjeđu uslugu. Nastat će klasični problemi premorenosti, lošeg raspoloženja, nervoze, a rezultati učenja će zbog svega toga biti znatno lošiji nego što bi trebali. Zbog toga je važno osigurati dovoljno vremena za učenje, baš kao i u slučaju klasične edukacije gdje polaznici fizički odlaze u učionicu s jednim jedinim ciljem – da nauče nešto novo. Uz dovoljno vremena, potrebno je osigurati i sve tehničke zahtjeve za praćenje elearning seminara. Oni su najčešće relativno mali. Obično je dovoljno i slabašno računalo, web browser poput Internet explorera i poneki besplatni dodatak poput flash playera ili java plugina. No za nešto kvalitetnije, multimedijalne sadržaje, često je potrebno nabaviti i monitor dovoljno velike rezolucije te slušalice kako zaposlenici ne bi smetali jedni drugima za vrijeme učenja.

Većina ovih činjenica vrijedi i za akademske institucije. Profesori i asistenti su ujedno i zaposlenici škole ili fakulteta. Učenici i studenti možda imaju nešto više vremena nego zaposlene osobe, ali svejedno treba paziti i na njihovo vrijeme te tehničku opremljenost.

Ocjena 4.67 od 5
, , , , , ,

Autor teksta:

Zoran Jancic - ukupno napisanih 5 tekstova na eBizMags.

Diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Elearningom se bavi od 2002. godine u učilištu Algebra, a od 2009. godine u Visokoj školi za primijenjeno računarstvo kao autor seminara, administrator složenih elearning sustava, konzultant na elearning projektima, voditelj tima za elearning projekte i voditelj elearning projekata. Od 2010. godine radi na mjestu voditelja odjela za međunarodne projekte i suradnju Visoke škole za primijenjeno računarstvo, ali paralelno nastavlja svoj rad i kao voditelj elearning odjela. Kao doprinos kvaliteti njegova rada na elearningu ističu se višegodišnje iskustvo u organizaciji i izvođenju klasične edukacije u učionici, brojne prezentacije proizvoda poslovnim partnerima, iskustvo na projektima web dizajna i razvoja Internet/intranet aplikacija, vođenje elearning projekata te VUE Macromedia Flash Developer certifikati. Dobar je poznavatelj SCORM elearning standarda, alata za izradu elearning sadržaja, LMS sustava za e-učenje te poslovnih procesa i tehnologija vezanih uz elearning. Uz to, sve više se bavi vođenjem projekata izvan domene elearninga, a u posljednje vrijeme i međunarodnim projektima te projektima financiranim od strane međunarodnih tijela i financijskih institucija.

Kontaktiraj autora

Vas Komentar