RSS

IDABC: portal Vaša Europa

Fri, Oct 9, 2009

ePoslovanje, eTrziste

IDABC: portal Vaša Europa

“Interoperabilna dostava europskih eVladinih usluga javnoj administraciji, poslovnim subjektima te građanima” ( IDABC – Interoperable Delivery of European e-Government Services to public Administration, Business and Citizens )  projekt je Europske Unije koji upotrebljava svu raspoloživu e-tehnologiju kako bi se javnosti bolje i kvalitetnije dostavljale informacije iz života Europske Unije. Spomenuti servis također doprinosi efikasnosti u boljoj komunikaciji između europskih javnih administracija, čime pridonosi stvaranju Europe privlačnim mjestom za živjeti, raditi, ali i investirati.

U nastojanju da ostvari svoje ciljeve, IDABC izdaje preporuke, izgrađuje rješenja i pruža usluge što omogućava nacionalnim i europskim administracijama bolju komunikaciju elektroničkim putem, nudeći pritom moderne javne usluge poslovnim subjektima, ali i običnim europskim građanima. Takav pristup čini ovaj program jedinstvenim forumom za upravljanje nacionalnim eVladinim politikama. IDABC je program Unije vođen Generalnim Direktoratom za informatiku Europske Komisije ( Directorate-General for Informatics – DIGIT ).

U takvim se nastojanjima posebno istaknuo europski portal Your Europe (Vaša Europa), koji je relativno novi pristup radu Europske komisije, vlade Europske Unije, ka približavanju europskih pravila javne administracije građanima Europske Unije. Administracije, bilo nacionalne ili europske, funkcioniraju različito. To može biti prepreka onima koji se nisu naviknuli na administrativne procedure različitih zemalja. Portal Vaša Europa doprinosi rušenju tih barijera stavljajući sve te informacije u jedno jedinstveno mjesto na webu, ciljajući upravo na prekograničnu dimenziju. Takav pristup javnoj administraciji podržava neprestano povećanje mobilnosti građana i poduzeća, a čemu se pridonosi boljoj integraciji diljem Europe. Portal je podijeljen na dio koji pruža informacije građanima, te dio za pomoć poslovnim subjektima. Nudi praktične informacije o pravima i mogućnostima u Europskoj Uniji i na prostoru jedinstvenog tržišta, te savjetuje kako ostvarivati ta prava.

-

Europska je Komisija objavila dokument s Evaluacijom programa IDABC, koju možete vidjeti na sljedećoj stranici: http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=32117 .

-

Rating 4.00 out of 5
[?]
, , , ,

Autor teksta:

Monika Begovic - ukupno napisanih 8 tekstova na eBizMags.

Diplomirala novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, a nakon dugogodišnjeg novinarskog rada prelazi u jednu od agencija Ujedinjenih naroda. Godine 2006. godine stječe titulu magistra znanosti međunarodnih odnosa, te se dalje usavršava na polju euroatlantskih integracija i priključivanja Europskoj Uniji pri doktorskom studiju Hrvatska i Europa. U želji za što boljim sagledavanjem političkih, ekonomskih, socioloških i tehnoloških relacija pohađa brojne znanstvene seminare, radionice o komunikacijskim vještinama, te u e-learning metodama vidi veliku perspektivu i doprinos širenju znanja.

Kontaktiraj autora

Vas Komentar