RSS

Od kojih se elemenata sastoji Sustav Kvalitete?

Thu, Mar 11, 2010

eDukacija, ePoslovanje, eSigurnost, eTrziste

Od kojih se elemenata sastoji Sustav Kvalitete?

Postoji nekoliko elemenata, ali svaka organizacija ima svoj jedinstveni sustav. Najvažniji elementi u sustav kvalitete uključuju: participativno upravljanje, sustav kvalitete dizajna, kupce, kupnju, obrazovanje i osposobljavanje, statistiku, reviziju, i tehnologiju.

Proces sustava kvalitete dinamički je dio tvrtke, baš kao i svaki drugi odjel- marketing ili računovodstvo. I jednako tako mora biti kontinuirano pod kontrolom managementa.

Polazna točka svakog upravljačkog procesa je dobro definirana vizija i vrijednost projekta. Ta polazna točka nadalje potiče motivaciju za promjenama bez obzira radi li se o planovima da se nadmaše očekivanja korisnika ili da se samo zadovolje njihove potrebe ili pak da se ukloni mogućnost pogrešaka. Kako bilo, važno je da su svi sudionici u projektu upoznati s vizijom i vrijednostima koje se očekuju kako bi se poboljšala kvaliteta proizvodnje.

-

Razvoj plana

Plan za razvoj sustava kvalitete razlikuje se od tvrtke do tvrtke, ali postoje neke podudarnosti:

  • jasni i mjerljivi ciljevi
  • financijska sredstva potrebna za određenu kvalitetu
  • planirana kvaliteta u skladu je s vizijom i vrijednostima pojedine organizacije

-

Plan o uspostavi sustava kvalitete može uključivati pilot projekte koji se implementiraju unutar organizacije. Prema tom uzorku dobila bi se jasnija slika u kojoj mjeri se određeni zahtjevi za kvalitetom prihvaćaju, koje greške se pojavljuju, i na koji način se utječe na kvalitetu djelatnika što je i ključni element za uspjeh.

-

Komunikacija

Bilo kakve promjene, a posebice one koje se odnose na viši stupanj razvijanja, donose nove izazove u komunikaciji. Pravilna komunikacija pokreće cjelokupnu organizaciju, ona je poveznica između uprave, zaposlenika, potrošača i interesnih skupina. Uspješna komunikacija jača međusobnu povezanost pojedinaca uključenih u proces i samim time na pozitivan ishod dugoročnih ciljeva.

Komunikacijski sustavi moraju imati mogućnost povratnih informacija/reakcija od strane djelatnika kako u formalnom tako i u neformalnom obliku.

-

elementi

Nagrađivanje

Nagrade, naknade i priznanja za dostignuća u kvaliteti vrlo su učinkovit način za motiviranje zaposlenika. Odraz su onoga što je management htio postići. Mogu se gledati i kao određeni oblik komunikacije- predstavljaju opipljivu metodu onoga što uprava želi naglasiti- kvaliteta je važna.

Nagrade se dodjeljuju individualno ili cijelom teamu i moraju biti u skladu s politikom tvrtke. Ispostavilo se da je najdjelotvornija nagrada – novčana naknada. Programi nagrađivanja motiviraju managere, a oni pak prenose tu motivaciju na djelatnike.

Rating 3.80 out of 5
[?]
, , ,

Autor teksta:

eBizMags - ukupno napisanih 269 tekstova na eBizMags.

Svi autori - Što je eBizMags?

Kontaktiraj autora

0 Komentari za ovaj tekst

1 Trackbacks za ovaj tekst

  1. Statistička analiza u sustavu kvalitete | eBizMags Says:

    [...] Walter Shewart radeći u Bell Lab-u 1930.g. , a Deming ga je upotrijebio u Quality managementu. Smatrao je da je SPC nužan zbog različitosti životnih činjenica s bilo kog aspekta. Kao primjer [...]

Vas Komentar