RSS

Jednostrana i dvostrana tržišta: Koji elementi utječu na varijacije?

Jednostrana i dvostrana tržišta: Koji elementi utječu na varijacije?

Ponuđači Internet usluga ne predstavljaju dvostrano tržište između vlasnika web stranica i krajnjeg korisnika, s obzirom na lako zaobilaženje naplate prometa prema nekom određenom web sadržaju koja bi eventualno mogla biti implementirana. U ovom tekstu skrećemo vam pažnju na neke od elemenata koji utječu na varijacije tržišta.

-

Neki od elemenata koji utječu na varijacije tržišta:

-

• učestalost interakcija između strana na tržištu,

• postojanje mogućnosti izravne prodaje (zaobilaženje platforme),

• ulaganje sredstava vlasnika platforme u privlačenje određene vrste klijenata,

• mogućnost zamjene uloga klijenata,

• mogućnost korištenja više platformi (primjerice kreditne kartice),

• postojanje asimetrije informacija između prodavača i kupca.

Jedan je od primjera pretvorbe iz jednostranog u dvostrano tržište pretvorba web knjižara koje su služile samo za online prodaju knjiga koje se inače mogu kupiti u njihovim trgovinama u platforme u kojima se nude knjige iz različitih knjižara. Na taj se način knjižare, odnosno ponuđači, mogu natjecati i cijenom, a web knjižara time postaje platforma koja spaja knjižare s krajnjim kupcima. Iz IT svijeta dobri primjeri dvostranih tržišta su Google koji povezuje oglašivače s korisnicima Interneta, eBay koji povezuje prodavatelje s kupcima, ili Microsoft Windows koji povezuje proizvođače aplikacija, poput IBM-a ili Adobe-a s korisnicima računala.

-

Telekom

Ovakav poslovni model postaje interesantan i za telekom operatore koji moraju pronaći nove načine prodaje telekom usluga krajnjim korisnicima, a jedan od najboljih načina su usluge dostupne preko mreže. Tako su podatkovne usluge koje se nude preko 3G telefona ili IPTV usluge glavni motivatori uzimanja telefonskog ili ADSL priključka. Jasno je da takva tržišta uvijek trebaju veliki broj klijenata s obje strane da bi bila uspješna. Jedan od najboljih načina privlačenja klijenata su veliki ponuđači usluga ili sadržaja, poput velikih filmskih distributera ili proizvođača igara, koji onda privlače manje ponuđače i klijente.

Prednost telekom operatera u izgradnji dvostranog tržišta je razvoj na velikoj bazi klijenata u jednostranom tržištu što pruža značajnu prednost u usporedbi s izgradnjom cijele infrastrukture koja je posvećena samo jednoj usluzi (primjerice distribuciji TV signala i filmova preko takve infrastrukture). Takva prednost bi trebala imati i sinergijski efekt različitih industrija koje preko jedne infrastrukture mogu pružati svoje usluge.

-

Mnogi telekom operatori ipak ne prepoznaju ove mogućnosti i umjesto ulaganja novca u privlačenje klijenata koje mogu ponuditi sadržaj ili usluge troše novce na marketing koji bi privukao nove korisnike.

Ovakva dvostrana tržišta također omogućuju velike uštede u troškovima rada ili energije s obzirom da se koristi ista platforma. Zapravo je glavna prepreka ovakvom pristupu nedostatak razumijevanja kakve prednosti sve nudi digitalna platforma.

Ocjena 4.33 od 5
, , , ,

Autor teksta:

Marko Lackovic - ukupno napisanih 44 tekstova na eBizMags.

Dodiplomski studij završio je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, na kojem je stekao magistarsku i doktorsku titulu sa specijalizacijom u području telekomunikacija i informatike. Također je završio poslijediplomski MBA studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, pri čemu su mu glavni interesi bili strateški menadžment, te menadžment znanja. Svoju istraživačku karijeru započeo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu i na Swiss Federal Institute of Technology (EPFL) u Švicarskoj, a stečena znanja primjenjuje u R&D centru kompanije Ericsson Nikola Tesla d.d. u Zagrebu. Karijeru nastavlja na menadžerskim pozicijama kao voditelj prodaje u kompaniji Huawei Technologies d.o.o., te direktor prodaje u firmi Atento d.o.o. Sudjelovao je u nekoliko istraživačkih projekata Europske unije, te je napisao preko 30 znanstvenih radova. www.markolackovic.com Nadalje, suvlasnik je prvog Internet magazina u JIE regiji s područja e-poslovanja www.eBizMags.com

Kontaktiraj autora

Vas Komentar