RSS

Da li je ekonomija sebična ili racionalna?

Thu, Dec 3, 2009

eDukacija, ePoslovanje, eTrziste

Da li je ekonomija sebična ili racionalna?

Ekonomija se često definira kao znanstvena disciplina koja proučava kako društva upotrebljavaju oskudne resurse da bi proizvela određena dobra i usluge i raspodijelila ih među ljudima. Polazna točka jest da pojedinci koriste resurse na način na koji bi postigli najveći stupanj iskorištenosti. Pojedinac razmatra posljedice različitih djelovanja i onda odabire onu akciju za koju vjeruje da će dati najbolji rezultat. Ekonomija je, drugim riječima, sebična, a trudi se biti racionalna.

Imajte na umu da je ekonomija i dalekovidna. Ona djeluje tako da u budućnosti izvuče najveći stupanj koristi, neovisno o trenutnim, već poduzetim akcijama. Sebična ne znači egoistična. Međutim, to znači da će dobrovoljno podijeliti dobrobit s drugima ako postoji uvjerenje da će time povećati svoju korist. Postoji izraz koji se koristi za ljudski rod, a vezan je uz ovakav oblik ponašanja – Homo Economicus.

-

Oportunitetni trošak

Neki od izvora o kojima će ovdje biti riječ su rad, kapital i sirovine. Kad se kaže da su resursi oskudni, znači da ih nema dovoljno za proizvodnju svega što želimo. To pak znači da se prema mogućnostima težište stavlja na različite stvari. Da biste u nečemu profitirali, morate odustati od nečeg drugog. Ako, primjerice, želite spavati jedan sat duže, to je nemoguće učiniti bez odustajanja od neke druge radnje, kao što je npr. sat vremena učenja. Prema tome, tu je taj skriveni trošak dužeg spavanja. Ovaj tip cijene se zove oportunitetni trošak ( ili alternativni trošak ).

Klasični izraz u ekonomiji jest da ne postoji takva stvar koja bi se zvala „besplatan obrok“. Čak i ako ne potrošite novac za ručak, potrošit ćete vrijeme koje ste proveli ručajući, a mogli ste raditi nešto drugo. Oportunitetni trošak plaća se uvijek.

-

Mikro i makroekonomski aspekt

Kad govorimo o mikroekonomiji centar proučavanja su pojedinačni gospodarski subjekti. Za razliku od makroekonomije koja se bavi cjelokupnim gospodarstvom nekog područja, proučavajući međusobne odnose ukupne ( agregatne ) proizvodnje, prihoda, zaposlenosti, inflacije, cijena i drugih varijabli.

Grubo rečeno, postoje tri stavke koje moraju biti određene u ekonomiji: vrsta robe ili usluge, način na koji će se proizvesti, i kome će proizvod ili usluga biti namijenjeni. Često u ekonomskim modelima ove odluke određuje tržište. A tržište je bilo koji mehanizam gdje se susreću kupac i prodavač. To može biti i tržnica, i burza, ali i računalna mreža preko koje se mogu kupiti i prodavati stvari.

Mikroekonomija se često bazira na temelju proučavanja modela. Pokušava opisati postojeći fenomen što jednostavnije, naglašavajući samo bitne karakteristike. Takvi ekonomski modeli mogu se koristiti za neka predviđanja, a testiraju se u stvarnosti i nazivaju se pozitivni. Suprotna vrsta modela jesu normativni modeli, temelje se na vrijednostima.

Na primjer, ekonomska politika se usmjerava prema procjeni o posljedicama temeljenim na alternativnim pozitivnim modelima. Formira se stajalište o poželjnim i nepoželjnim rezultatima, i tada je riječ o normativnoj odluci.

-

Imajte na umu:

  • Tržište je mjesto gdje se prodaju i kupuju proizvodi i usluge.
  • Odnos ponude i potražnje je između kupaca i proizvođača.
  • Mijenjanje perspektive kao rješavanje problema proizvodnje.
  • Veći je broj potrošača nego proizvođača.
  • Proizvođači imaju potražnju za radom, a time ih snabdijevaju radnici.
  • Ravnoteža je centralni pojam u ekonomiji.
  • Na kraju, postojeće pretpostavke su fleksibilne. :)
Rating 4.40 out of 5
[?]
, , , , ,

Autor teksta:

eBizMags - ukupno napisanih 269 tekstova na eBizMags.

Svi autori - Što je eBizMags?

Kontaktiraj autora

Vas Komentar