RSS

eHrvatska – znamo li što je?

Fri, Sep 5, 2008

ePoslovanje

eHrvatska – znamo li što je?

U nastojanjima da postane punopravna članica Europske Unije, Hrvatska je krenula i putem osuvremenjivanja društvenog života, razvitkom informacijskog sustava državne uprave, te je uspostavljen Središnji državni ured za e-Hrvatsku u sklopu programa e-Hrvatska. Unutar Ureda djeluje i Odjel za međunarodnu suradnju koji se bavi uključivanjem u programe Europske zajednice (eTEN, PHARE…) i rad agencija Europske Unije (Enisa i dr.) te suradnjom s međunarodnim organizacijama i Europskom unijom u području informacijskog društva i medija.

Hrvatska je vlada, osnovavši ovaj ured, imala namjeru, između ostalog, povezati informacijske sustave tijela državne uprave kroz jedinstvenu informacijsko-komunikacijsku mrežu, dok je jedan od glavnih zadataka Ureda koordinacija takvih projekata, kao i unaprijeđivanje izgradnje Internetizacijske infrastrukture u Hrvatskoj te javno pristupanje Internetskim uslugama i sadržajima.

U cilju da se osmišljena struktura projekta što bolje provodi, još je 2003. godine osmišljen Program e-Hrvatska koji je tada definiran kao jedan od prioriteta Vlade RH. Plan provedbe Programa e-Hrvatska za 2008. godinu temelj je prema kojem će tijela državne uprave provesti do kraja 2008. godine niz aktivnosti i mjera usmjerenih na podizanje razine informatiziranosti usluga javne uprave za građane i poduzetnike. Ciljevi provedbe Programa e-Hrvatska su najprije nastavak razvoja informacijsko-komunikacijske infrastrukture, a to podrazumijeva telekomunikacije sa širokopojasnim pristupom, digitalnu televiziju, HITRONet te informacijsku sigurno.

-

Ciljevi e-Hrvatske

Nadalje, jedan od ciljeva je također pretvaranje javne uprave u servis građana, pa je zamisao za postojanjem: eUprava, ePorezna, eCarina, ePravosuđe, eZdarvstvo, eObrazovanje, eZnanost, eKultura te ePoslovanje. Treći se cilj odnosi na nastavak ostvarenja sveobuhvatnosti i dostupnosti cijelog društva u društvu znanja. Ovaj je dokument usklađen s prioritetima inicijative «i2010 – Europsko informacijsko društvo za rast i zapošljavanje», okvirima Svjetskog samita za informacijsko društvo te nacionalnim strategijama i programima, kao što su: Strategija širokopojasnog pristupa Internetu u RH do 2008. godine, Strategija razvitka elektroničkog poslovanja u RH za razdoblje od 2007. – 2010. godine te Nacionalni program informacijske sigurnosti u RH.

U Državnom proračunu RH za 2008. godinu za ukupna ulaganja u informatizaciju i dostupnost informacijskih tehnologija predviđeno je 951 milijuna kuna, što predstavlja povećanje od 23 posto u odnosu na 2007. godinu te 33 posto u odnosu na 2004. godinu.

Rating 4.00 out of 5
[?]
, ,

Autor teksta:

Monika Begovic - ukupno napisanih 8 tekstova na eBizMags.

Diplomirala novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, a nakon dugogodišnjeg novinarskog rada prelazi u jednu od agencija Ujedinjenih naroda. Godine 2006. godine stječe titulu magistra znanosti međunarodnih odnosa, te se dalje usavršava na polju euroatlantskih integracija i priključivanja Europskoj Uniji pri doktorskom studiju Hrvatska i Europa. U želji za što boljim sagledavanjem političkih, ekonomskih, socioloških i tehnoloških relacija pohađa brojne znanstvene seminare, radionice o komunikacijskim vještinama, te u e-learning metodama vidi veliku perspektivu i doprinos širenju znanja.

Kontaktiraj autora

0 Komentari za ovaj tekst

1 Trackbacks za ovaj tekst

  1. Upotreba e-poslovanja u Hrvatskoj i Srbiji | eBizMags Says:

    [...] od glavnih zadataka programa e-Hrvatska je stvaranje povoljnih uslova za razvoj elektronskog poslovanja. Stvaranje pravnog okruženja u [...]

Vas Komentar