RSS

Modeli e-poslovanja i e-račun

Thu, Aug 6, 2009

ePoslovanje, eTrziste

Modeli e-poslovanja i e-račun

Što će vam e-račun ukoliko i dalje radite na stari način – poslovna klasika: računalo kao pisaća mašina, telefon i telefax. Sada kad možete slati e-račune mislite da radite prema najsavršenijiim i svjetskim ekonomijama najprihvatljivijim poslovnim modelima – e-poslovnim modelima u B2B, B2C, B2G, C2C, G2C ili nekim drugim sektorima. E-varate.se! A varaju vas oni koji vam uporno prodaju stabla pod šibice.

Elektronsko poslovanje je puno više od mogućnosti slanja i primanja elektronskog računa, koji je važan alat jednog dijela e-poslovanja koje se zove e-trgovanje (e-commerce).
E-poslovanje je poslovna filozofija, način poslovanja koji u sebi može sadržavati najmanje jedan e-poslovni model od za sada postojećih i u svijetu korištenih osam.

Ti e-poslovni modeli su:

 1. e-poslovni model ‘Direktno klijentima’
 2. e-poslovni model ‘Pružatelj potpune usluge’
 3. e-poslovni model ‘Globalna virtualna korporacija’
 4. e-poslovni model Posrednici – ‘Portali, Virtualni pretraživači – Agenti, eAukcije, Skupljači i analizatori informacija, razni drugi Intermedijatori – posrednici između kompanija i kljenata’
 5. e-poslovni model ‘Zajednička infrastruktura’
 6. e-poslovni model ‘Virtualna zajednica’
 7. e-poslovni model ‘Integrator mrežnih vrijednosti’
 8. e-poslovni model ‘Pružatelj sadržaja’

Svaki od navedenih modela ima svoj poseban način organiziranja poslovanja tvrtke te na sebi specifičan način transformira način poslovanja tvrtke koja se odlučila koristiti takvim modelom. Da bi se omogućila stvarna e-poslovna klima potrebno je reorganizirati način poslovanja tvrtki i to kroz korake: prelazak s klasičnog modela ‘brick & mortar’ na prijelazni model ‘click & brick’ a potom u čisti ‘click – plug & play’ model e-poslovanja.

Za navedeno nije dostatno pokrenuti korištenje e-računa nego pokrenuti mozak i prihvatiti znanja ljudi koji o ovoj gospodarskoj grani znaju puno, žele je razvijati i prenositi u realnu ekonomiju.

-

E-račun

Elektronski račun, izraz je koji već duže vrijeme raznim ’stručnim’ osobama postaje izuzetno važan kada se tvrtkama i građanima RH želi objasniti što se sve (ne) čini nebi li se pokrenuo sustav elektronskog poslovanja, na koji se ti isti ’stručnjaci’ tako pompozno pozivaju.

Postavljaju se teze, pišu se dokumenti, razvijaju strategije elektronskog poslovanja u RH, a u središtu ostvarenja svakog takvog plana nalazi se, kakva li čuda – elektronski račun, alfa i omega svakog razmatranja e-poslovanja u lijepoj našoj.

Neutralan promatrač lako će, na osnovi pažnje koja se poklanja tom fenomenu, logično zaključiti da e-račun ima arhetipsku važnost za razvoj hrvatskog gospodarstva, iako je onima učenima jasno da e-račun nije ništa drugo doli važan alat u modelima e-poslovanja. On, vrlo jasno, donosi određene uštede gospodarstvu i građanima, ali njegovo korištenje ne pretpostavlja ono najvažnije, a to je da ste počeli poslovati načinom e-poslovanja. E-račun je jedan od alata koji se koristi za rad unutar modela e-poslovanja jer kada govorimo isključivo o e-računu onda govorimo i o e-trgovanju (e-commerce), dijelu e-poslovanja u kojemu se e-račun najviše koristi. Za e-poslovanje bitni su načini upravljanja organizacijskim procesima rada tvrtke – dakle reorganizacija poslovnog modela gdje je e-račun nusprodukt izvršene prodajne ili kupovne transakcije.

-

-

Znanje kao uvjet

No, da bi se prikrila nesposobnost ili neznanje lakše je i puno efikasnije trubiti na sva zvona o nečemu o čemu se, kao bitnom sastavu većih i kompleksnijih modela učilo na nekoj od raznih edukacija, kongresa ili posebnih školovanja. ‘Pumpa’ li se namjerno priča oko e-računa nebi li se kod potencijalnih korisnika umjetno stvorila potražnja za takovom uslugom od određenih ponuđača te se time na jednostavan način pokupilo ‘vrhnje’ prikazujući pritom ‘naprednu’ tehnologiju elektronskog računa kao kvantnu fiziku, a elektronski račun kao condicio sine qua non za bilo kakvo poboljšano poslovanje korištenjem novih poslovnih modela?

Morate znati da je npr. Švedska riješila korištenje e-računa tako što je donijela koncenzus da je svaki papirnati račun prebačen u pdf format jednak elektronskom računu i kao takav pravovaljan te gospodarski i zakonski u opticaju.

Za razliku od Švedske, Njemačka je e-račun vezala uz EDI sustave i kao takve postavila pravila distribucije e-računa. Problem nastaje u njihovoj kompatibilnosti tj. format koji je u opticaju na jednom tržištu nije prihvaćen kao pravovaljan na drugom tržištu i upravo taj problem EK nastoji riješiti pojednostavljivanjem stvari – dovođenjem raznovrsnih formata e-računa u jednakost i dostupnost svima.

Do tada osluškujte priču o e-računu, koristite ga i ispostavite svojim kupcima kroz svoj model e-poslovanja.

Rating 4.33 out of 5
[?]
, , , , ,

Autor teksta:

Antun Šunjić - ukupno napisanih 1 tekstova na eBizMags.

Diplomski studij završio je na Hrvatskim Studijima Sveučilišta u Zagrebu, a poslijediplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje je stekao titulu magistra ekonomskih zananosti. Specijalizirao se za B2B marketing management te eBusiness poslovne modele i provedbu eBusiness načina poslovanja u B2B industrijskom segmentu. Vlasnik je tvrtke OriginOM d.o.o. koja se specijalizirala za razvoj i provedbu ebusiness načina poslovanja u B2B sektoru te izradi i provedbi ebusiness poslovnih modela na hrvatskom tržištu. Pokretač je prvog hrvatskog i regionalnog elektronskog tržišta u B2B sektoru: www.BizZone1.com

Kontaktiraj autora

0 Komentari za ovaj tekst

1 Trackbacks za ovaj tekst

 1. On-line metode osvajaju korisnike | eBizMags Says:

  [...] stanovništvo) još uvijek vrlo oprezno spram modernih tehnologija i metodologija. Da li je uzrok navedenom u needuciranosti ili (ne)opravdanom strahu, ostavit ćemo za neki drugi [...]

Vas Komentar