RSS

Što je e-learning?

Tue, Jun 9, 2009

eDukacija, ePoslovanje, eTrziste

Što je e-learning?

U modernom društvu neprekidno raste potreba za edukacijom. Traži se što brža, kvalitetnija, a istovremeno jeftinija edukacija dostupna u što duljem vremenskom periodu na što većem geografskom prostoru. Klasična edukacija u učionici već odavno ne zadovoljava zahtjeve koje nam nameće brzi tempo današnjeg poslovanja. U cilju zadovoljavanja edukacijskih zahtjeva modernih kompanija, edukacijske su kuće uvele čitav niz inovacija poput brzih, jednodnevnih tečajeva, interaktivnih radionica pa čak i novih tehnika učenja kao što je učenje uz upotrebu mentalnih mapa ili tehnika brzog čitanja. Ovu posljednju nitii ne bismo trebali svrstavati među tehnike učenja, ali spomenuo sam je zbog toga što ju mnogi ipak koriste i u tom kontekstu, iako uglavnom neuspješno.

Kasnih pedesetih godina dvadesetog stoljeća ljudi su došli na ideju da pokušaju iskoristiti računalo u edukaciji. Računalo je tada bilo relativno nov izum, vrlo skromnih mogućnosti pa su samo pravi vizionari mogli već tada gajiti ideje o upotrebi elektroničkog računala u edukaciji. Već tada je, dakle, nastala ideja o elektroničkom učenju ili elearningu. No, tada još vjerojatno nitko nije niti slutio kakvu će revoluciju ta ideja jednoga dana uvesti u svijet edukacije.

Pojam elearning možemo definirati na nekoliko načina; Prva asocijacija je elektroničko učenje, što je ujedno i osnovna definicija elearninga – učenje pomoću elektroničkih uređaja poput računala. Nadalje, elearning možemo opisati i kao everywhere learning zbog njegove dostupnosti na gotovo svakom mjestu. Često se ovakav način učenja koristi u velikim korporacijama gdje posebno dolaze do izražaja njegove prednosti vezane uz mogućnost edukacije velikog broja ljudi u vrlo kratkom vremenu. Zbog toga ga možemo nazvati i Enterprise learning. Ipak, klasična definicija elearninga obično se veže uz učenje uz pomoć računala, praćenjem edukacijskih sadržaja na webu ili na prijenosnom mediju poput CD ili DVD-ROMa.

slika 1 – primjer elearning seminara hrvatske tvrtke Algebra

Elearning je danas raširen u čitavom svijetu. Koriste ga male tvrtke, čak i one sa samo jednim zaposlenikom, ali i vrlo velike multinacionalne kompanije poput IBMa sa svojih 380.000 zaposlenih. Lideri tih kompanija, vrlo su brzo shvatili koje su glavne prednosti elearninga u odnosu na klasičnu edukaciju u učionici:

• nema putnih troškova niti troškova smještaja polaznika edukacije• zaposlenici ne moraju napuštati radno mjesto da bi se educirali
• broj polaznika u edukacijskog grupi je neograničen – edukacija velikog broja ljudi u kratkom vremenu
• nema potrebe za rezervacijom prostorije za edukaciju
• predavač nije nužno potreban
• tempo učenja ne ovisi o tempu ostalih polaznika edukacije
• moguće je preskočiti nepotrebne cjeline

Unatoč svim ovim prednostima, elearning ipak nikada neće u potpunosti zamijeniti klasičnu nastavu u učionici. Nedostatak socijalnog kontakta uživo s predavačem i ostalim sudionicima edukacije u suprotnosti je s osnovnim ljudskim potrebama i navikama. Predavač u učionici može trenutno odgovoriti na pitanja polaznika, uočiti probleme i odmah reagirati. To su samo neke od prednosti klasične edukacije. Kombinacija elearninga i klasične nastave u učionici naziva se blended learning ili mješovito učenje. Blended learning se, kombiniranjem kvaliteta obje vrste edukacije, maksimalno približava idealnom modelu učenja. Najčešće se edukacija provodi tako da polaznici na početku edukacije imaju jedan kraći nastavni blok u učionici. U tom početnom dijelu edukacije, polaznici se upoznaju međusobno, ali i s predavačem koji će kasnije pratiti njihovu edukaciju kroz kolaboracijske metode sustava za učenje. Nakon toga najčešće slijedi nešto dulji blok elearning edukacije. Čitava edukacija najčešće završava još jednim blokom nastave u učionici na kojem polaznici mogu postavljati pitanja uživo, a predavač može razjasniti sve eventualne nejasnoće.

Elearning seminar najčešće se sastoji od nekoliko poglavlja koja sadrže po nekoliko malih nastavnih jedinica. Polaznik može seminar pratiti sekvencijalno, unaprijed zadanim redoslijedom nstavnih cjelina ili pak može samostalno birati redoslijed cjelina, a po potrebi i preskočiti neke dijelove sminara koje smatra suvišnima.

Slika 2 – primjer kratkog izvještaja o elearning seminaru u LMS sustavu IBM Workplace Collaborative Learning

Postavimo se na trenutak u ulogu voditelja odjela neke tvrtke. Jedan od naših zadataka je organizacija i praćenje edukacije. Kod klasične edukacije, sve je jasno: rezervira se termin učionice i predavača, dogovori se edukacija sa zaposlenicima, na kraju se eventualno napravi ispit i ispuni anketa. Ali kako organizirati i pratiti elearning edukaciju? Odgovor daje programski sustav za upravljanje učenjem – Learning Management System ili kraće LMS. To je sustav koji služi za organizaciju elearning seminara, kreiranje edukacijskih grupa, upravljanje korisnicima, pregled i analizu rezultata, statistika i slično. Njegov sastavni dio gotov uvijek je i baza podataka koja bilježi sve važnije aktivnosti polaznika edukacije, ali i ostalih korisnika sustava kao što su mentori, administratori i slično. Temeljna uliga LMSa je praćenje aktivnosti i rezultata polaznika edukacije. Pokretanjem neke lekcije, LMS zapisuje u bazu koji korisnik je pokrenuo određeneu lekciju, u koliko sati, koliko se na njoj zadržao te da li ju je završio i s kakvim uspjehom. Da bi ovakvo praćenje bilo moguće, mora postojati komunikacija između elearning sadržaja za učenje i LMSa. Radi se dakle o svojevrsnoj integraciji dvije aplikacije. Na spomen riječi integracija, mnogim se IT managerima diže kosa na glavi jer integracija najčešće znači dugotrajan i skup posao. U svijetu elearning edukacije to, na sreću, nije tako. Riješenje problema integracije elearning seminara i LMSa donose elearning standardi. Prvi takav standard, AICC – Aviation industry CBT Committee, započeo je s razvojem 1988. godine po okriljem avionske industrije. AICC je imao dosta nedostataka pa je kasnije nastao novi, dotjeraniji elearning standard SCORM – Sharable Content Object Reference Model. Nastao je na temelju AICCa, a do danas je poprilično evoluirao donoseći nove mogućnosti svakom sljedećom verzijom standarda. Trenutno aktualna verzija je SCORM 2004 (negdje se spominje i oznaka SCORM 1.3). Integracija elearning seminara i LMS-a vrlo je jednostavna i brza. Dovoljno je da oba proizvoda podržavaju istu verziju nekog elearning standarda. Nerijetko LMS sustavi podržavaju više različitih verzija SCORM i AICC standarda ili barem imaju alate za konverziju seminara iz neodgovarajućeg u odgovarajući standard. Kod elearning seminara je situacija slična. Često, kao i LMS sustavi, podržavaju različite standarde ili posjeduju dodatke za prilagodbu različitim standardima. U čitavoj ovoj priči važno je spomenuti da se u današnje vrijeme najčešće koristi SCORM elearning standard i to njegove verzije 1.2 i 2004.

U ovom su tekstu navedene brojne definicije, činjenice, novi termini vezani uz edukaciju, standarde itd. Ovakva šuma novih informacija gotovo uvijek izaziva početnu nelagodu edukacijskih odjela tvrtki, a nerijetko i polaznicima elearning edukacije kojima je to prvi susret s novim načinom učenja. Strategija i planiranje uvođenja elearninga, priprema infrastrukture, edukacija osoblja, nabava elearning seminara i LMS sustava, samo su neke od faza uvođenja elearning edukacije. Najčešće se elearning uvodi postepeno. Obično počinje kraćim pilot projektom edukacije 20-ak zaposlenika, zatim se najčešće izrašuje jedan ili više kraćih elearning seminara prilagođenih potrebama kompanije, a tek na kraju kreće nešto masovnije, ali opet postepeno uvođenje elearninga u sve grane edukacije.

Ocjena 4.63 od 5
, , ,

Autor teksta:

Zoran Jancic - ukupno napisanih 5 tekstova na eBizMags.

Diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Elearningom se bavi od 2002. godine u učilištu Algebra, a od 2009. godine u Visokoj školi za primijenjeno računarstvo kao autor seminara, administrator složenih elearning sustava, konzultant na elearning projektima, voditelj tima za elearning projekte i voditelj elearning projekata. Od 2010. godine radi na mjestu voditelja odjela za međunarodne projekte i suradnju Visoke škole za primijenjeno računarstvo, ali paralelno nastavlja svoj rad i kao voditelj elearning odjela. Kao doprinos kvaliteti njegova rada na elearningu ističu se višegodišnje iskustvo u organizaciji i izvođenju klasične edukacije u učionici, brojne prezentacije proizvoda poslovnim partnerima, iskustvo na projektima web dizajna i razvoja Internet/intranet aplikacija, vođenje elearning projekata te VUE Macromedia Flash Developer certifikati. Dobar je poznavatelj SCORM elearning standarda, alata za izradu elearning sadržaja, LMS sustava za e-učenje te poslovnih procesa i tehnologija vezanih uz elearning. Uz to, sve više se bavi vođenjem projekata izvan domene elearninga, a u posljednje vrijeme i međunarodnim projektima te projektima financiranim od strane međunarodnih tijela i financijskih institucija.

Kontaktiraj autora

Vas Komentar