RSS

CBD kao rješenje za razvoj složenih i prilagodljivih IT sustava

Mon, Jun 8, 2009

ePoslovanje, eTrziste

CBD kao rješenje za razvoj složenih i prilagodljivih IT sustava

U novije vrijeme, komponentama usmjeren razvoj (engl. component-based development, CBD) predstavljen je kao rješenje za razvoj složenih i prilagodljivih IT sustava tvrtki u doba Interneta. Korištenjem paradigme CBD, razvoj sustava prerasta u selekciju, ponovnu konfiguraciju, prilagodbu, sastavljanje i primjenu enkapsuliranih, zamjenjivih, interoperabilnih elemenata sustava s jasno određenom funkcionalnošću i skrivenim načinom implementacije, odnosno nije više razvoj cijelog sustava ab ovo. Jedan od primarnih ciljeva CBD-a jest sučeljavati se sa sve većom složenošću i opsegom poslovnih aplikacija.

Ukratko rečeno, korištenje komponenti omogućava nam da razmotrimo suštinska pitanja i izazove u razvoju suvremenih sustava na nekoliko važnih načina:

  • rezultat korištenja komponenti jesu složene aplikacije dizajnirane da budu prilagodljive poslovnim i tehnološkim promjenama
  • njihova upotreba povećava produktivnost i brzinu dostave, a da se pritom ne gubi na kvaliteti
  • komponente omogućuju integraciju naslijeđenih aplikacija u suvremene pristupe, čime se štite prethodna ulaganja

-

Tijekom posljednjih nekoliko godina, svjedoci smo nastavka evolucije komponentnog razmišljanja u obliku Web usluga. One su uvedene kao obećavajući način učinkovite integracije informacijskih sustava unutar tvrtke te između tvrtki. Web usluge mogu se općenito definirati kao labavo povezane (engl. loosely coupled) softverske komponente koje se mogu ponovno koristiti i koje semantički enkapsuliraju diskretnu funkcionalnost te su distribuirane i programski dostupne putem standardnih internetskih protokola . S tehničke točke gledišta, Web usluge su u svojoj biti prošireni i pojačani konstrukti komponentnih sučelja.

Osnovni elementi nove, uslugama usmjerene paradigme su standardi interoperabilnosti – XML, SOAP, WSDL i UDDI, koji omogućuju komunikaciju neovisne o platformi softverskih aplikacija diljem Interneta. Povrh tih osnovnih protokola interoperabilnosti, pojavili su se novi jezici i specifikacije s ciljem stvaranja stvarnih poslovnih procesa, kao što su Business Process Execution Language za Web usluge (BPEL4WS) i Web Service Choreography Interface (WSCI) . Koristeći ove napredne tehnologije, Internet, koji je nekoć predstavljao jedinstven repozitorij informacija, sada se razvija u pružatelja cijelog niza poslovnih usluga i aplikacija.

-

Ova ideja softverske aplikacije kao usluge prepoznata je i u prošlosti, ali tek sada se može u potpunosti ostvariti pomoću tehnologije Web usluga. Web usluge organizirane su u uslugama usmjerenoj arhitekturi (engl. service oriented architecture, SOA) što predstavlja pristup distribuiranom računalstvu koji softverske aplikacije smatra servisima dostupnim na mreži. Slične inicijative predlagane su u prošlosti, kao što je CORBA ili Microsoftov DCOM. Ono što je novo u pristupu uslugama usmjerene arhitekture jest da se oslanja na univerzalno prihvaćene standarde kao što su XML i SOAP kako bi mogla pružiti široku interoperabilnost među različitim rješenjima dobavljača. Korištenjem pristupa SOA, razina apstrakcije dodatno je podignuta tako da su građevni blokovi sada stvarne poslovne aktivnosti enkapsulirajući usluge koje korisniku nude poslovnu vrijednost.

Važno je napraviti jasnu razliku između uslugama usmjerenog razmišljanja i uslugama usmjerene tehnologije. SOA predstavlja uslugama usmjeren način razmišljanja unutar kojeg je poslovna domena organizirana u modularne usluge, koje pružaju razinu poslovne funkcionalnosti, te koje se koriste u složenijim sustavima. Tehnologija i standardi komponentnog razvoja (CBD) i Web usluga samo su način primjene SOA-e, odnosno način da se razmišljanje o uslugama provede u praksi.

Rating 4.00 out of 5
[?]
, , , ,

Autor teksta:

Zlatan Žmirak - ukupno napisanih 3 tekstova na eBizMags.

Zlatan Žmirak je nakon karijere profesionalnog sportaša diplomirao fiziku, te je ubrzo nakon toga i magistrirao informatički management na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Trenutno pohađa MBA program na IEDC Bled. Objavio je nekoliko znanstvenih članaka na temu IT Governance-a i koautor je na knjizi o poslovnoj inteligenciji. Sve više ga zaokuplja problematika uspostave strategije upravljanja korporativnom informatikom kao sredstava ostvarivanja sveukupne strategije tvrtke. Trenutno je zaposlen u informatičkoj tvrtci KING ICT kao Key Account Manager na zadacima pomoći klijentima u unaprijeđenju i transformaciji poslovanja u odabiru i implementaciji odgovarajućih ICT tehnologija i usluga. Kako su njegovi klijenti gotovo najveći poslovni subjekti u Hrvatskoj tako ima dobar uvid kako organizacije postaju sve ovisnije o IT-u, a sve u cilju ostvarivanja poslovnih rezultata i zadovoljavanja svojih svakodnevnih potreba.

Kontaktiraj autora

Vas Komentar