RSS

Case Study INA d.d.: Integrirani sustav arhiviranja

Wed, Feb 18, 2009

ePoslovanje, eSigurnost

Case Study INA d.d.: Integrirani sustav arhiviranja

Hrvatska arhivska zajednica nije ostala izvan tijekova tranzicije kojoj je država nositelj pa smo svjedoci promjena, prilagodbi i usklađivanja standarda i postupaka sa standardima zapadnoeuropskih zemalja. Zakonodavni okvir je gotovo dovršen iako ima potrebe da se određene nove tehnologije stvaranja zapisa još bolje i preciznije urede i usklade s postojećom praksom EU.

Nakon što je Hrvatski državni arhiv objavio kategorizaciju stvaratelja arhivskog gradiva i nakon što su pojedini područni državni arhivi dali svoje prijedloge koje je verificiralo Hrvatsko arhivsko vijeće, uslijedila je i reakcija od samih stvaratelja, prije svega onih koji su razvrstani u I. kategoriju stvaratelja gradiva. To su pismohrane koje imaju visok ili nadređen položaj na području svoje nadležnosti, donose ili provode strategije razvoja gospodarskih, društvenih i kulturnih djelatnosti te imaju veliki utjecaj na društvena zbivanja na području svoje nadležnosti. U takve pismohrane, stvaratelje svakako spada i INA d.d. – nacionalna naftna kompanija.

Da bi se ta aktivnost uspješno provela osigurali su se neophodni uvjeti:

 • kadrovska ekipiranost- tim stručnjaka koji kontinuirano radi na uspostavljanju sustava
 • tehnološka i informatička podrška
 • ulaganje u neophodnu opremu i prostor
 • kontinuirana suradnja s Hrvatskim državnim arhivom i područnim arhivima-

Tim stručnjaka uspijeva objediniti sve organizacijske dijelove i uključiti ih u integrirani sustav poslovne dokumentacije. Paralelno s tim procesima pojavio se i projekt ARHINET koji usvaja Državni Arhiv RH i poslovni sustavu INA d.d.i preko kojega će se sve informacije vezane za arhivsko gradivo i poslovnu dokumentaciju društva obrađivati, te će se sve zakonske obveze prema nadležnom arhivu izvršavati kroz tu mrežu u digitalnom obliku.

Sadašnje radne aktivnosti u Sektoru upravljanja objektima – P.J. arhiviranja:

 • Izrada novog Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva (zbog usvojenog novog Zakona o računovodstvu, u kojem su promijenjeni rokovi čuvanja pojedine građe)
 • Izrada Upute za provođenje Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog
 • Izrada Posebnog popisa arhivskog i registraturnog gradiva
 • Popis trajnog arhivskog gradiva

-

Posebna pozornost dana je vrednovanju arhivskoga gradiva izradom posebnog popisa. Nacrt posebnog popisa nastao je kao rezultat višemjesečne analize radnih procesa u svim dijelovima kompanije koji rezultiraju proizvodnjom određenih kategorija dokumenata. Također, određeno je koje dokumente treba čuvati u originalu, koje u digitalnom obliku, a koje je potrebno skenirati iz sigurnosnih razloga.

-

Implementacija IS-a Arhinet za arhivsko poslovanje u INA, d.d.

Uvođenjem mrežnog informacijskog sustava Arhinet dugoročno i kvalitetno rješavamo čuvanje, zaštitu, obradu i korištenje arhivskog i registraturnog gradiva u INA, d.d. na brz i jednostavan način.

Temelj uspješnosti, konkurentnosti, prepoznatljivosti i poslovne izvrsnosti svakog gospodarskog čimbenika u svom djelokrugu je sređenost i dostupnost poslovne dokumentacije koja je temelj poslovanja svake uspješne kompanije.

Rating 3.20 out of 5
[?]
, , , ,

Autor teksta:

Ljiljana Katicic - ukupno napisanih 17 tekstova na eBizMags.

Magistrirala na EFZG čiji je i diplomant a magistrirala na temu "Prijenos znanja metodom Coaching-a kao podrška pri odlučivanju hrvatskih menadžera". Polaznica doktorskog studija na EFZG u 2008. Svoju karijeru posvetila je jednoj tvrtci - INA d.d. u kojoj započinje 1987 godine. Tijekom 20 godina rada obnaša razne rukovodne dužnosti u Financijama i kontrolingu, Član je tima za FI i CO modul u implementaciji SAP-a, Direktor financija i kontrolinga u ProPlinu, Rukovoditelj Službe planiranja i izvještavanja o ulaganjima, Direktor Sektora izvještavanja i financijskog objedinjavanja ovisnih društava INA d.d.d, a danas je na funkciji Direktora Sektora upravljanja objektima (Facility Management). Neki od certifikata koje posjeduje su Certifikati SAP-a za Uvod u SAP, FI, CO modul, Certifikati Euromoney treninga, Certifikat Upravina ocjena, IEDC Bled, BSCO i dr. Članica je Predsjedništva ALUMNI Ekonomskog Fakulteta u Zagrebu i Članica Suda Časti HUCNO – prve Hrvatske Udruge za certificiranje članova Upravnih i Nadzornih odbora u Republici Hrvatskoj i osnivačica i čelnica sekcije Facility Management unutar HDO u Republici Hrvatskoj. Eposlovanje smatra neizbježnim, ali i poželjnim segmentom modernog načina poslovanja.

Kontaktiraj autora

1 Komentari za ovaj tekst

 1. Predrag Supurovic komentira:

  Ide li uz ovaj članak neki rečnik?

Vas Komentar