RSS

Inteligentni procesi su glavni pokretač

Wed, Mar 11, 2009

eDukacija, ePoslovanje, eTrziste

Inteligentni procesi su glavni pokretač

Cilj BI 2.0 koncepta je da smanji kašnjenje, odnosno skrati vrijeme između trenutka nekog događaja i vremena kada se na temelju toga pokreće neka akcija. U novom pristupu podaci više nisu pohranjeni u bazi podataka ili iz nje ekstrahirani za analizu, već se koristi procesiranje toka događaja u memoriji, bilo u paraleli s postojećim poslovnim procesima, bilo kao zasebni korak.

Ovakav pristup podrazumijeva traženje scenarija događaja, kao što su uzorci ili kombinacije slijednih događaja koji su značajni za analizirani poslovni problem. Izlazi ovih sustava su obično metrike i obavijesti u stvarnom vremenu, kao i pokretanje akcija. Čitav taj proces ne zahtijeva ljudsku interakciju, no može dobiti ulazne informacije od korisnika ako je to potrebno. BI 2.0 dobiva informacije izravno iz middlewarea koji je prirodno mjesto za podatke u stvarnom vremenu, te može stvoriti tok događaja za analizu. Takvi se tokovi uspoređuju s performansama iz prošlosti, pa se problemi i moguća rješenja automatski identificiraju.

Procesi moraju postati pametniji, što se može postići ugrađivanjem dodatnih sposobnosti u proces ili omogućavanjem informacija zaposlenicima koji će svakodnevno mijenjati procedure da bi omogućili utjecaj podataka na proces. Cilj je uravnoteživanje ova pristupa i omogućavanje rješenja koje je najefikasnije.

BI 2.0 mora raditi s dobro definiranim procesima, kao i s onima koji su slabije definirani, s obzirom da se mnogi procesi ne mogu modelirati i eksplicitno definirati koristeći menadžment poslovnih procesa. Većina procesa danas zapravo nije modelirana već manje eksplicitno definirana, s obzirom da poslovni korisnici često ne mogu dovoljno točno opisati svoje procese.

Glavna obilježja

Glavni pokretač BI 2.0 je potreba za inteligentnim poslovnim procesima, a glavna su joj obilježja:

  • orijentacija događajima – automatizirane su procedure pokretane događajima, što implicira da sustav mora moći analizirati i interpretirati događaje u cilju stvaranja pametnijeg procesa,
  • stvarno vrijeme – ovo je obilježje nužno u okružju kojeg pokreću događaji, jer bi bez obrade i reakcije u stvarnom vremenu bilo gotovo nemoguće automatizirati akcije,
  • automatizirana analiza – da bi se automatiziralo svakodnevno donošenje odluka potrebno je mnogo više od prezentacije podataka. Izazov je u pretvorbi podataka iz realnog vremena u akcije, što zahtijeva dinamičku obradu podataka, odnosno usporedbu svakog događaja s povijesnim podacima, tj. onim što bi bilo normalno očekivati,
  • gledanje unaprijed – razumijevanje utjecaja bilo kojeg događaja na kompaniju zahtijeva gledanje unaprijed, što stavlja naglasak na timove koji daju procjene performansi na kraju dana, mjeseca ili godine,
  • procesna orijentacija – BI 2.0 proizvodi moraju biti procesno orijentirani da bi se mogli ugraditi unutar procesa i načiniti procese pametnijim, što ne implicira da procesi moraju biti modelirani uz menadžment poslovnih procesa. Akcije se mogu optimizirati na temelju izlaza iz nekog procesa, ali sam proces ne mora biti eksplicitno definiran.
  • skalabilnost – skalabilnost je temelj BI 2.0 zbog arhitekture orijentirane događajima, s obzirom da svaki tok događaja može biti nepredvidljiv i vrlo velik.
Ocjena 3.67 od 5
, , , , ,

Autor teksta:

Marko Lackovic - ukupno napisanih 44 tekstova na eBizMags.

Dodiplomski studij završio je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, na kojem je stekao magistarsku i doktorsku titulu sa specijalizacijom u području telekomunikacija i informatike. Također je završio poslijediplomski MBA studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, pri čemu su mu glavni interesi bili strateški menadžment, te menadžment znanja. Svoju istraživačku karijeru započeo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu i na Swiss Federal Institute of Technology (EPFL) u Švicarskoj, a stečena znanja primjenjuje u R&D centru kompanije Ericsson Nikola Tesla d.d. u Zagrebu. Karijeru nastavlja na menadžerskim pozicijama kao voditelj prodaje u kompaniji Huawei Technologies d.o.o., te direktor prodaje u firmi Atento d.o.o. Sudjelovao je u nekoliko istraživačkih projekata Europske unije, te je napisao preko 30 znanstvenih radova. www.markolackovic.com Nadalje, suvlasnik je prvog Internet magazina u JIE regiji s područja e-poslovanja www.eBizMags.com

Kontaktiraj autora

Vas Komentar