RSS

Arhiva autora | Željko Kokorić

Željko Kokorić - ukupno napisanih 2 tekstova na eBizMags.

Dodiplomski studij završio je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, na kojem je stekao i titulu magistra zananosti. Završio poslijediplomski MBA studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, te poslijediplomski IBA studij na Leeds Metropolitan University, pri čemu su mu glavni interesi bili strateški i operativni menadžment uz podršku IT poslovnih rješenja. Svoju karijeru započinje 1983. godine na poslovima finacija i računovodstva, te organiziranju IT funkcije. Od 1988 zaposlen je u Dalekovodu gdje se pridružuje timu za razvoj poslovno-informacijskog sustava na ORACLE platformi. 1989. godine postaje član INA Trgovine kao ORACLE specijalist i radi na poslovima dizajniranja i razvoja poslovnih informacijskih rješenja. 1995. postaje dio grupe, tada unutar Berny Commerce-a, a kasnije SAP Hrvatska, koja postaje jezgro organiziranja i djelovanja SAP-a kako u Hrvatskoj, tako i u regiji. Od tada radi na poslovima SAP konzaltinga za financijsku grupu modula i javni sektor, te poslovima vođenja projekata. Danas je zaposlen u b4b na poslovima voditelja projekata u javnom sektoru.

Kontaktiraj autora

Upravljanje projektima: Od preduvjeta ni “P”

Thursday, April 16, 2009

2 Komentara

Upravljanje projektima: Od preduvjeta ni “P”

Svaka implementacija SW rješenja pretpostavlja i donošenje niza strateških odluka kompanije ili institucije koja takvim projektom želi ispuniti zadane ciljeve. Sam cilj projekta i način ostvarenja cilja morali bi biti u potpunosti i jasno definirani. Podrška upravljačke strukture ne bi trebala biti upitna, a odabir SW i implementatora trebali bi biti garancija uspjeha. Pitanje je da li je to baš uvijek tako? Deklarativno - da, tako je uvijek, no u praksi baš i ne mora tako biti.

Cijeli tekst...

Upravljanje projektima: Vrući krumpir

Tuesday, November 18, 2008

2 Komentara

Upravljanje projektima: Vrući krumpir

Što ako u fazi pripreme projekta nisu osigurani svi preduvjeti, resursi i definicije – da li stati ili krenuti dalje – ako krenemo dalje, pitanje je kako – koji voditelj želi i može preuzeti takav rizik? Situacija postaje još složenija ako krene dalje, te ako nema preduvjeta da koncept rješenja sadrži željenu razinu detaljnosti... Faktor improvizacije, rizika, vještine, znanja i spretnosti voditelja, pa i konzultanata postaje vrlo važan i više nego presudan. Ako se svemu tome doda i faktor 'vrijeme', jer poslovi imaju i svoje rokove dovršenja, vođenje projekta počinje ličiti na 'vrući krumpir'.

Cijeli tekst...