RSS

Arhiva autora | Antun Sunjic

Antun Sunjic - ukupno napisanih 1 tekstova na eBizMags.

Diplomski studij završio je na Hrvatskim Studijima Sveučilišta u Zagrebu, a poslijediplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje je stekao titulu magistra ekonomskih zananosti. Specijalizirao se za B2B marketing management te eBusiness poslovne modele i provedbu eBusiness načina poslovanja u B2B industrijskom segmentu. Vlasnik je tvrtke OriginOM d.o.o. koja se specijalizirala za razvoj i provedbu ebusiness načina poslovanja u B2B sektoru te izradi i provedbi ebusiness poslovnih modela na hrvatskom tržištu. Pokretač je prvog hrvatskog i regionalnog elektronskog tržišta u B2B sektoru: www.BizZone1.com

Kontaktiraj autora

Modeli e-poslovanja i e-račun

Thursday, August 6, 2009

1 Komentar

Modeli e-poslovanja i e-račun

Što će vam e-račun ukoliko i dalje radite na stari način – poslovna klasika: računalo kao pisaća mašina, telefon i telefax. Sada kad možete slati e-račune mislite da radite prema najsavršenijiim i svjetskim ekonomijama, najprihvatljivijim poslovnim modelima – e-poslovnim modelima u B2B, B2C, B2G, C2C, G2C ili nekim drugim sektorima. E-varate.se! A varaju vas oni koji vam uporno prodaju stabla pod šibice. Elektronsko poslovanje je puno više od mogućnosti slanja i primanja elektronskog računa...

Cijeli tekst...