RSS

Upravljanje imovinom – Asset Management

Wed, Nov 4, 2009

ePoslovanje, eTrziste

Upravljanje imovinom – Asset Management

Upravljanje imovinom predstavlja najbolju održivu mješavinu brige za imovinom (npr. upravljanje održavanjem i rizicima) i iskorištenosti imovine (npr. upotreba imovine kako bi se ostvario neki korporativni cilj ili učinkovita korist). Ova kombinacija iskorištenosti i brige treba obuhvatiti i vremenski horizont – i biti optimizirana u cijelom životnom ciklusu – tako da uključuje originalne investicije i konačna raspolaganja, obnove ili modifikacije. Postoje značajni izazovi u takvoj multidimenzionalnoj optimizaciji. Nesigurnosti oko ponašanja imovine, budućih zahtjeva, vrijednosti učinkovitosti, troškova i rizika doprinose tome da problemi postanu ‘nejasni’.

Nadalje, skloni smo organiziranju u grupe funkcionalne specijalizacije, tako da ne vidimo cijelu sliku. Službe su organizirane da planiraju/grade imovinu (“inženjerstvo”), da ju koriste (“operativni poslovi” ili “proizvodnja”) ili da se za nju brinu (“održavanje”). Samo Menadžer imovine ima osobni interes u optimiziranju kombinacije. Ako se upravljanje imovinom organizira prema ‘vrsti aktivnosti’ ono može biti administrativno prikladno, no gubi se osjećaj za cjelinu.

-

indikatori_budzeta
U novije vrijeme pojavile su se organizacijske jedinice Asset Management usredotočene na imovinu, koje zapošljavaju multidisciplinarne timove kako bi pronašle najbolji način u eksploataciji i brizi za svaki dio portfelja imovine. Rezultati su bili spektakularni s otprilike 90-postotnim poboljšanjem u produktivnosti.

-

strateski_ciljevi

Specifikacija uvjeta PAS 55

Nova specifikacija britanskih normi, PAS 55, naglašava potrebu za fokusom na imovinu/poslovanje koje je razjašnjivo uspješnošću, s aktivnostima omogućavanja koje su blisko razrađene za potrebe imovine (ovisno o kritičnosti itd.). Sustav upravljanja imovinom je način na koji kompanija isporučuje svoje poslovne ciljeve – i od vidljivog ‘kaskadnog prikaza’ čiste logike se očekuje da prikaže zašto i kako se poslovne namjere pretvaraju u stvarnost na „zemlji“ onog što se radi, gdje i kada.

-

uvjeti_i_ocekivanja
PAS 55 definira Upravljanje imovinom kao “Sustavne i koordinirane aktivnosti i prakse kroz koje organizacija optimalno i održivo upravlja svojom fizičkom imovinom i njihovom udruženom uspješnošću, rizicima i rashodima u tijeku njihovog životnog ciklusa u svrhu ostvarivanja svojeg organizacijskog strateškog plana.”

To postavlja cilj, no kako kompanija dođe do toga? Kako znamo i prikazujemo što je ‘optimalno’? Kako koordiniramo sastavne aktivnosti tog cilja? Kako se takva spojena, doživotna odgovornost za uspješnost može uspostaviti? Kako da razvijemo vještine, alate i procese kako bismo uspostavili i održali takvo okruženje prije svega?

Čak i brza usporedba između vještina potrebnih za realizaciju istinskog upravljanja imovinom i tipična pozadina obuke i edukacije većine zaposlenika će otkriti veliku nejednakost. Koliko inženjera ima dovoljnu poslovnu, financijsku i komunikacijsku svijest? Zašto i dalje vidimo / tretiramo operatere i tehničare samo kao (vješte) ruke, a ne kao da imaju također mozak i kreativnost? Pitajte bilo kojeg iskusnog Menadžera imovine otkud je većina njegovog poboljšanja proizašla i vratit će se vrlo jasan odgovor – od radne snage! Tamo se i mogu zapaziti problemi i mogućnosti vezani za imovinu te, ako dobijemo doprinose potpore od stručnjaka kako bismo utvrdili što da s njima radimo te jasno razumijevanje svrhe i prioriteta, to pruža motor za održivo i kontinuirano poboljšanje. Često čujemo frazu kako su “ljudi naša najveća imovina”, no isto tako često vidimo dokaz da su tretirani samo kao trošak ili izvor problema. Razočaranje i skepticizam koji su rezultat prošlih, privremenih inicijativa, ‘okretnih’ i promjenjivih rukovodećih stilova znače da postoji mnogo kredibiliteta koji se treba nanovo izgraditi.

-

menadzer_imovine

Nalaženje u sredini

Pravi test za integrirano, optimizirano Upravljanje imovinom je kada su menadžerska očekivanja od vrha prema dolje, postavljanje budžeta i ciljevi uspješnosti te sposobnosti, mogućnosti i prioriteti odozdo prema gore prikupljeni i transparentno povezani. Tu ‘podmazivanje’ i ljudska pitanja postaju toliko važna a alati, tehnike, reorganizacije i mjere uspješnosti pomažu u ostvarivanju stvari, no u konačnici su ljudi ti koji ih ostvaruju i njihove spoznaje.

Dobro Upravljanje imovinom leži u srcima, umovima i suradnjama: nemojte škrtariti na edukaciji, komunikaciji i kros-funkcionalnom timskom radu – riječi su John Woodhouse ,Predsjednika Odbora za razvoj i standarde, IAM

Rating 4.60 out of 5
[?]
, , , , ,

Autor teksta:

Ljiljana Katicic - ukupno napisanih 17 tekstova na eBizMags.

Magistrirala na EFZG čiji je i diplomant a magistrirala na temu "Prijenos znanja metodom Coaching-a kao podrška pri odlučivanju hrvatskih menadžera". Polaznica doktorskog studija na EFZG u 2008. Svoju karijeru posvetila je jednoj tvrtci - INA d.d. u kojoj započinje 1987 godine. Tijekom 20 godina rada obnaša razne rukovodne dužnosti u Financijama i kontrolingu, Član je tima za FI i CO modul u implementaciji SAP-a, Direktor financija i kontrolinga u ProPlinu, Rukovoditelj Službe planiranja i izvještavanja o ulaganjima, Direktor Sektora izvještavanja i financijskog objedinjavanja ovisnih društava INA d.d.d, a danas je na funkciji Direktora Sektora upravljanja objektima (Facility Management). Neki od certifikata koje posjeduje su Certifikati SAP-a za Uvod u SAP, FI, CO modul, Certifikati Euromoney treninga, Certifikat Upravina ocjena, IEDC Bled, BSCO i dr. Članica je Predsjedništva ALUMNI Ekonomskog Fakulteta u Zagrebu i Članica Suda Časti HUCNO – prve Hrvatske Udruge za certificiranje članova Upravnih i Nadzornih odbora u Republici Hrvatskoj i osnivačica i čelnica sekcije Facility Management unutar HDO u Republici Hrvatskoj. Eposlovanje smatra neizbježnim, ali i poželjnim segmentom modernog načina poslovanja.

Kontaktiraj autora

Vas Komentar