RSS

Ansoffova matrica

Wed, Jun 9, 2010

eDukacija, ePoslovanje

Ansoffova matrica

Igor Ansoff je prezentirao alternativne korporativne strategije rasta putem matrice koja se fokusira na današnje i potencijalne proizvode tvrtke, te tržište i mušterije. Razmatranje načina rasta uz postojeće i nove proizvode, na postojećem tržištu, donosi četiri mogućih kombinacija proizvod – tržište.

Ansoffova matrica izgleda ovako:

postojeći proizvodi novi proizvodi
postojeća tržišta penetracija tržišta razvoj proizvoda
nova tržišta razvoj tržišta diverzifikacija

Četiri različite razvojne strategije

  • Penetracija tržišta – tvrtka teži rastu s postojećim proizvodima, ciljajući na povećan tržišni udio
  • Razvoj tržišta – rast uz pomoć targetiranja postojećih proizvoda na nove segmente tržišta
  • Razvoj proizvoda – tvrtka razvija nove proizvode za svoje postojeće tržište
  • Diverzifikacija – tvrtka raste uz pomoć diverzifikacije u novo poslovanje razvojem novih proizvoda za nova tržišta.

Odabir proizvodno – tržišne strategije rasta

Penetracija tržišta je najmanje rizična strategija, jer koristi većinu postojećih kapaciteta i resorsa tvrtke. Na rastućem tržištu dovoljno je zadržati postojeći udio, da bi se ostvario rast. No, kada dođe do zasićenja tržišta, tvrtka mora pronaći druge načine za daljnji rast.

Razvoj tržišta uključuje proboj na nova tržišta ili zemljopisne regije. Razvoj novih tržišta za proizvod može biti dobra strategija ako je tvrtkin core competencies više orijentiran na specifične proizvode umjesto na specifične tržišne segmente. Zbog nužnosti proboja na novo tržište, ovo je znatno rizičnija strategija od penetracije tržišta.

Razvoj proizvoda – strategija koja bi mogla biti optimalna za tvrtku čija se snaga temelji na specifičnim korisnicima, a ne proizvodima. U tom slučaju razvoj novih proizvoda za postojeće korisnike će donijeti rast. Slično kao i razvoj tržišta, ova strategija donosi više rizika od penetracije na tržište.

Diverzifikacija – svakako najrizičnija strategija za ostvarenje rasta, jer uključuje i razvoj tržišta i razvoj proizvoda, te može izići iz okvira core kompetencija tvrtke. Zbog toga neki nazivaju taj kvadrant matrice “suicide cell”. No, diverzifikacija može biti razuman izbor ako je visoki riziki kompenziranšansama za visoku dobit. Druga prednsto je potencijal za ulazak na nova, atraktivna tržišta i smanjenje općenitog rizika tvrtke vezanog uz portfolio.

Rating 4.00 out of 5
[?]
, , ,

Autor teksta:

eBizMags - ukupno napisanih 269 tekstova na eBizMags.

Svi autori - Što je eBizMags?

Kontaktiraj autora

0 Komentari za ovaj tekst

1 Trackbacks za ovaj tekst

  1. BCG matrica rasta | eBizMags Says:

    [...] problemima se bavi GE / McKinsey matrica, koja smatra stopu rasta tržišta  samo jednim od mnogih čimbenika koji čine industriju [...]

Vas Komentar