RSS

Analiza potencijala kao suvremeni instrument istraživanja poslovanja

Thu, Feb 11, 2010

ePoslovanje, eSigurnost, eTrziste

Analiza potencijala kao suvremeni instrument istraživanja poslovanja

Potencijal predstavlja sposobnost za učinak koji još nije učinak i povećava stupanj djelovanja mjera bez dodatne energije. Potencijali predstavljaju ključnu veličinu u sustavu upravljanja, pri čemu se velika pozornost pridaje i predupravljačkim veličinama, te se govori o različitim pokazateljima koji se koriste za upravljanje poduzećem i njegovim poslovanjem.

U uvjetima stabilnog okruženja bila je dovoljna orijentacija istraživanja i poslovanja poduzeća na učinak, dok je danas u turbulentnim uvjetima poslovanja, potrebna orijentacija na analizu potencijala kao suvremeni instrument istraživanja poslovanja poduzeća i sustava ranog upozorenja. Analiza potencijala može se provoditi jednokratno, no kao sustav ranog otkrivanja mora se provoditi periodično jer institucionalizacija takvog dijagnostičkog sustava s tvrdim i mekim indikatorima, u vremenskom nizu i eksternoj usporedbi, otvara nove mogućnosti u strateškom ranom spoznavanju slabih signala.

-

Činitelji uspjeha poduzeća

Najjednostavniji način primjene analize potencijala uključuje raščlanjivanje i promatranje četiri strateška i operativna činitelja uspjeha poduzeća:

  • adaptacija,
  • motivacija,
  • komunikacija,
  • funkcija

-

Adaptacija podrazumijeva prilagođavanje na unutarnje i vanjske promjene u užem i širem okruženju, te samom poduzeću i predstavlja bitan operativni i strateški činitelj uspjeha. Motivacija, komunikacija i funkcija su također ključni činitelji uspjeha, te se analizom potencijala nastoji doći do spoznaje o potencijalnim jakim i slabim stranama tih činitelja uspjeha.

-

Analize

Analiza potencijala podrazumijeva analizu snaga i slabosti poduzeća, te analizu prilika i opasnosti iz okruženja. U istraživanju snaga i slabosti prosuđivanje se dijeli, s jedne strane, na marketing mix činitelje, koji uključuju proizvod, cijene i uvjete, promociju i unapređenje prodaje, koncepciju i kanale prodaje, te s druge strane, na činitelje poduzeća.

Istraživanje činitelja poduzeća odnosi se na potencijale prodaje, proizvodnje, managementa, organizacije, razvoja, financija i rentabilnosti. U sklopu analize okruženja pažnja se posvećuje analizi tržišta koje obuhvaća tržište nabave i prodaje, branšu i konkurenciju.

Kako je nemoguće sustavno prikupljati sve informacije, nameće se zaključak o prikupljanju i obradi samo onih informacija koje su relevantne za poslovanje poduzeća. Drugi segment analize okruženja, koji se obično provodi i prije same analize unutarnje zone okruženja, treba ocijeniti buduće razvojne smjernice općih gospodarskih uvjeta, tehnologije i ekologije. Pojedine ocjene u sklopu istraživanja marketing mixa činitelja i činitelja poduzeća vrednuju se kao snaga, neutralno ili slabost poduzeća. Pri analizi tržišta, gospodarskog razvoja, tehnologije i ekologije, iskazuju se sudovi kao prilika, neutralno ili opasnost.

Način provođenja analize potencijala sučeljavanjem prilika i opasnosti šireg i užeg okruženja, te snaga i slabosti poduzeća, kreativni je proces kojim se mogu otkriti rani signali poslovne krize. Ukoliko prilika iz poduzeća nailazi na snagu, to je zasigurno šansa za razvoj poslovanja poduzeća. No, u suprotnom slučaju, ako promjena okruženja ili opasnost nailazi na slabost poduzeća, radi se o (potencijalnom) riziku koji može utjecati na dugoročni opstanak poduzeća.

-

Kao zaključak analiziranja poslovanja i potencijala poduzeća, uzimajući u obzir cjelovit analitičko-dijagnostički model za prikazivanje rezultata, rabi se proširena SWOT matrica. Dinamičko sučeljavanje dobivenih rezultata analize internih i eksternih činitelja otkriva šanse i rizike sadašnjeg i budućeg poslovanja poduzeća. Zbog takvih rezultata, analiza potencijala se može koristiti kao sustav ranog otkrivanja poslovne krize.

Rating 4.00 out of 5
[?]
, , ,

Autor teksta:

Dejana Dojčinović - ukupno napisanih 10 tekstova na eBizMags.

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, no različite stipendije odvele su je na školovanje u Njemačku, Austriju i Veliku Britaniju, te je također završila praksu u Henkelu i Europskom Parlamentu u Bruxellesu. Završila je i MBA studij na Sveučilištu u Zagrebu. Trenutno radi kao senior konzultant u konzultantskoj kući Roland Berger Strategy Consultants. Za karijeru konzultanta odlučila se 2006. godine, nakon što je dvije i pol godine radila kao brand menadžer, a zatim i kao voditelj marketinga za tvrtku koja distribuira kozmetičke proizvode.

Kontaktiraj autora

Vas Komentar