RSS

Arhiva | March, 2009

VIP interview: Zoran Ai??egiAi??

30. March 2009

1 Komentar

Seriju interview - a nastavljamo sa gospodinom Zoranom Ai??egiAi??em, mladom snagom vodeAi??eg svjetskog proizvoAi??aAi??a software-a koja unutar Microsofta Hrvatske vodi segment poslovnih rjeA?enja. S obzirom na kriznu godinu, upravljanje procesima i odnosima s kupcima postaju od kljuA?ne vaA?nosti za opstanak poduzeAi??a. Microsoft na tom podruA?ju nudi rjeA?enja koja postaju sve zanimljivija lokalnim kupcima. ViA?e o pristupu Microsofta toj problematici i iskustvima partnerske mreA?e proA?itajte u nastavku.

Cijeli tekst...

eBizMags Crna Gora: Igor Stanković

27. March 2009

0 Komentara

eBizMags Crna Gora: Igor Stanković

eBizMags teži regionalizaciji i stvaranju što kvalitetnijeg networka profesionalaca iz različitih segmenata modernog poslovanja. Povećanjem broja autora - stručnjaka, iz različitih vertikala djelovanja, materija portala postaje sve vrijednija, a time profitiraju ne samo čitatelji kao pojedinci već i društvo u globalu. Segment odnosa s korisnicima upotpunit će gospodin Igor Stanković, a posebno je zadovoljstvo napomenuti kako upravo s njim otvaramo poglavlje suradnje autora eBizMags Crna Gora.

Cijeli tekst...

Što e-doba može učiniti od političara?

26. March 2009

1 Komentar

You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video Bijesprvi je, inspiriran temama na konferenciji www.primjena.com, napravio interesantan video koji na specifično – šaljiv način ukazuje kako poslovice tipa: Prvo skoči, onda reci hop… ili Dobar glas daleko se čuje, a loš još dalje… ili Ispeci, pa reci… itekako vrijede, pogotovo u današnjem [...]

Cijeli tekst...

Ima li smisla iznajmljivati internetske domene?

25. March 2009

1 Komentar

Ima li smisla iznajmljivati internetske domene?

Mnogi su od nas barem jednom kupili neku domenu samo zato jer je bila slobodna, bez namjere da je neposredno koristimo. Čekanje pravog trenutka da se projekt započne ili domena proda za mnogo više novca nerijetko se oduži u nedogled, a produživanje domene pretvara se u nepotreban trošak novca, ali i vremena. Iznajmljivanje internetske domene nije raširen koncept. Ima za to mnogo razloga, no to ne znači da ga ipak nema, te da koncept nije vrijedan razmatranja.

Cijeli tekst...

IT sustavi: Upravljanje složenošću i promjenama

23. March 2009

1 Komentar

IT sustavi: Upravljanje složenošću i promjenama

Tijekom posljednjih godina, sve je prisutniji konsenzus da je, želimo li učinkovito upravljati složenošću i promjenama u današnjem agilnom poslovnom svijetu, potrebno razviti složene IT sustave kao niz diskretnih građevnih blokova funkcionalnosti čija je integracija moguća s ciljem stvaranja smislene cjeline koja će pružati specifičnu podršku određenim poslovnim funkcijama. Ova strategija "podijeli pa vladaj" korištena u izgradnji IT sustava, naime, nije novost...

Cijeli tekst...

Internetske domene su nekretnine 21. stoljeća

16. March 2009

2 Komentara

Internetske domene su nekretnine 21. stoljeća

Kupoprodaja domena nalikuje trgovanju dionicama i svodi se na jednostavna pravila: danas kupi jefitno, podigni vrijednost domene i sutra je prodaj po višestruko većoj cijeni. Vrijednost domene obično se podiže tehnikama povećanja prometa prema domeni ili registracijom imena koje nosi asocijaciju na poznate robne marke ili opće kategorije. Ekonomski okvir za poslovanje onima koji žive [...]

Cijeli tekst...

Kriza daje poticaj Internetu i e-projektima

13. March 2009

3 Komentara

Kriza daje poticaj Internetu i e-projektima

U krizna vremena smanjuje se količina novca koju su ljudi spremni platiti za informiranje i zabavu. Prvi su na svojoj koži to osjetili izdavači novina, sljedit će časopisi, pa plaćena televizija, ukoliko se kriza nastavi. Ostat će televizija i Internet. Međutim, Internet je još uvijek jedini medij gdje oglašivač može uspostaviti najizravniji kontakt s potrošačem, bez posrednika (medija), a koji puta i na način da krajnji kupac snosi cijenu distribucije.

Cijeli tekst...

Inteligentni procesi su glavni pokretaA?

11. March 2009

0 Komentara

Cilj BI 2.0 koncepta je da smanji kaA?njenje, odnosno skrati vrijeme izmeAi??u trenutka nekog dogaAi??aja i vremena kada se na temelju toga pokreAi??e neka akcija. U novom pristupu podaci viA?e nisu Viagra Jelly buy online, cheap zithromax. pohranjeni u bazi podataka ili iz nje ekstrahirani za analizu, veAi?? se koristi procesiranje toka [...]

Cijeli tekst...

TraA?i traA?i, pa Ai??eA? naAi??i!

4. March 2009

4 Komentara

PretraA?ivanje je olako shvaAi??eno. Na web stranice se dodaje zato A?to "to imaju svi" ili kao nuA?no zlo. Pratite li i vi ovu "logiku" razmiA?ljanja - imate problem. TraA?ilica se u pravilu implementira kada posjetiteljima pruA?ate veAi??u koliA?inu sadrA?aja, kada u web shopu nudite veAi??i broj artikala, i sl. TraA?ilica je u takvim sluA?ajevima nuA?na. SluA?i kao nadopuna navigacijskom izborniku. Ona je spas za svakog posjetitelja koji izgubljeno prebire po kategorijama artikala te bespomoAi??no klika na ai??zsljedeAi??a stranicaai???.

Cijeli tekst...

Opstati će najspremniji, a ne najsnažniji!

2. March 2009

1 Komentar

Opstati će najspremniji, a ne najsnažniji!

Tvrtke često vjeruju da su poslovanje i tehnologija dva različita svijeta, koji govore različitim jezicima i imaju različite prioritete. No, to ne može biti dalje od istine. Tehnologija je zapravo poslovni resurs baš kao bilo koji drugi resurs koji tvrtka može koristiti za ostvarenje vlastitih ciljeva. Nedostatak fleksibilnosti smatramo najvećim problemom današnjeg poslovnog svijeta jer u načelu, da su tvrtke dovoljno fleksibilne, mogle bi riješiti sve svoje probleme kao što su: brz i djelotvoran razvoj novih proizvoda i usluga, iskorištavanje talenata uposlenika na optimalan način s ciljem maksimalne produktivnosti, a njihove strategije uvijek bi pružale najbolje usmjerenje za budućnost. U osnovi, fleksibilnost je ključ profitabilnosti, dugovječnosti i uspjeha.

Cijeli tekst...